Семинар по книгата откровение поглед на съвременните събития в света по книгата ОткровениеДата25.10.2017
Размер324.28 Kb.
ТипСеминар
Коя война превъзхожда всички войни в историята?

Първата световна война?

Комунизма?

Тероризма?

Не, това е войната против…
ТЕБ
УДИВИТЕЛНИ ОТКРИТИЯ
ПРЕДСТАВЯ
СЕМИНАР ПО КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ
Поглед на съвременните събития в света по книгата Откровение
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” Йоан 8:32
МАСОВА АТАКА
и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте” Ефесяни 5:11
Ще бъдеш ли готов…

…. за величествените събития, които ще се случат на тази планета?


ПРЕДСТАВЯ:
Професор Уолтър Файт
Звярът от бездната
Изправени сме пред не особено лесна тема и аз малко се вълнувам, затова как ще я разгледаме. Но ще я разгледаме и ще бъде по-лошо, преди да стане по-добре. Затова е най-добре да се потопим в тези изследвания и да разберем за какво говори книгата Откровение. На мен винаги ми е било страшничко от това, което казва книгата Откровение. Но от друга страна аз лично съм много благодарен за това, което тази книга разкрива. Иначе бих бил подведен от многото лъжи на съвременността. Много съм благодарен на Господ за това, че ни е открил тези неща, за да можем да вземем решение и прекъснем връзката с доктрините и ученията, които са далеч от истината. И те ни струваха скъпо, докато научим истината, но простата на познанието за Исус Христос, и Неговото разпятие, освобождава много от нас. Само ако знаехме Кого имаме за приятел, колко леко и просто е да се общува с Бога, да Му служим, можехме да се разминем с много проблеми.

И така, кой е звярът от бездната, за който четем в книгата Откровение? Нашата минала среща приключихме с 9 гл. на Откровение. Днес няма да разглеждаме 10 гл., ще я оставя за по-късно време, защото тази история има две страни. Едната страна е отстъпничеството, което се развива в историята и за него започнахме да говорим на миналата среща, като за духовна тъмнина, изключително за планетата земя. Говорихме за звездата, паднала от небето и димът, започнал да се издига от бездната. Това са сатанинските учения, които започнали да проникват и да се разпространяват на земята. Днес ще отидем малко по-далеч и ще видим комбинацията от тези неща, които излизат от бездната. Които в последствие се превръщат в звяра, който излиза от бездната. Що за звяр е това? И отново ще задаваме въпроси от Библията. В Дан. 7 гл. е указано, че „звяр” означава „царство” или „държава”. По такъв начин тук имаме работа с политическа държава, която се изявява. С други думи, лъжеученията, които започват така да се разпространяват, прерастват в политическа държава и се установява световна доктрина. Това е страшна вест. Узаконена световна доктрина. В този исторически период тя още не достига пълната си сила, но впоследствие тя ще прераства в световен религиозен феномен. И въпросът е в това, кой стои зад кулисите и ръководи всичко. За това ще говорим днес.

Откровение 11 гл., за сега пропускаме 10 гл.; малко по-късно ще имаме работа с нея.

„1. И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани, та измери Божия храм и олтара…”;

Когато мерите нещо, вие определяте – подходящи ли са размерите или не. Съответстват ли размерите. Библията казва, че ние се явяваме храм на живия Бог. Съответстваме ли ние на размерите, които Бог очаква от нас? „Измери Божия храм и олтара, и ония, които се кланят в него”. Първо е било изчислението, а сега Господ казва: „измери”.

2. „но дворът, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца” Откр. 11:1, 2.

Те ще тъпчат с нозе Божията истина и вестта за спасение чрез Христос, която е представена в светилището. Всички предмети в светилището сочат на Исус Христос – дворът, вратата, чрез която влизаме, символизира Христос - вратата на спасението. Медният жертвеник е символ на Христос – Божият Агнец, Който бил заклан. „Ето Божият Агнец, който носи греховете на света”. Умивалникът – символ на умиване греховете. Всеки идващ при Бога трябва да се роди от вода и Дух. Ако вие влезете в първото отделение на светилището, Исус е светлината на света, Исус е хляба на живота – хлябът, слязъл от небето. Той е и благоуханието, което ни прави приемливи пред Божието лице. Ако влезете в Св. Светих, Той е законодателят, Той ни защитава от осъждането на закона, благодарение на Неговата милост. Потресаващо. Цялата вест за спасение се намира в светилището. Това е прекрасна вест!

И така, историята за спасение чрез Христос ще бъде потъпкана от определена езическа власт и това ще стане в продължение на 42 месеца. Това е пророчески период и ще е интересно да разберем към кой исторически период се отнася. Фактически това е цитат от Дан.7 гл., където са назовани всички признаци на властта на антихриста. Включително и факта, че той се вмества именно в протежение на този период.

3. „А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват (пророкуват, т.е проповядват) хиляда двеста и шестдесет дена, облечени във вретище”.

Това е т.н. прийом на еврейския паралелизъм. Мисъл, изразена с един способ и после повторена с други думи. 42 месеца, после се упоменават под друга форма – 1260 дни. Това е един и същи период, защото 42 месеца - всеки месец по 30 пророчески дни, са 1260 дни. 1260 дни – ден за година, получаваме 1260 години. Към този период ще се върнем отново. Това е периодът, когато светилището и Божият народ ще бъдат тъпкани под нозете. Тези два свидетеля, които ще стоят за истината и ще издигат истината, са наречени:

4. „Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята”,
5. и ако някои поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска някои да ги повреди, така трябва да бъде той убит”.

Не посягайте на тези две маслини!Не посягайте на тези два светилника! Интересно е да разберем какво представляват тези два светилника. Така ли е? Най-напред да погледнем пророческия период. Ключът за разбирането на неговия принцип е „ден – година”. В Дан. 7 гл., когато става дума за управлението на властта на малкия рог, намираме първата препратка от този период.

„… те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време” Дан.7:25.

Т.е. три и половина пророчески години, или 42 месеца, или 1260 дни. Ще разгледаме тези паралели след няколко минути. Този период се споменава няколко пъти в Библията. Много важно е да помним, че „време” е една година. Някои нови преводи казват „три и половина години”. Една година е 360 пророчески дни. Обяснението на този период намираме в полето на някои преводи на Библията - от крал Яков и други преводи, където се обяснява, че една година е 360 пророчески дни. Ако сметнем 3,5 години, се получава 1260 дни.

Ако се обърнем към Числа 14:34 и Езек. 4:6, където се казва: „… по един ден ти определям за всяка година”. Ден за година, това е Библейски принцип за тълкуване на пророчество. И в такъв случай 1260 дни са 1260 буквални години.

Ето и местата от Свещеното писание, където се упоменава този период:

Дан.12:7 – време, времена и половин време.

Откр. 11:2 – 42 месеца

Откр. 11:3 – 1260 дена

Откр. 12:6 – 1260 дни

Откр. 12:14 – време, времена и половин време

Откр. 13:5 – 42 месеца

Всички те се позовават на един и същи исторически период. Ще ги разгледаме отново по-късно.

Десет държави, десет европейски държави, които са се появили на територията на Римската империя, били учредени в 476 г.сл.Хр. Даниил казва, че властта, която ще владее над Божия народ, ще се появи след разделението на Римската империя. След разделението на западен Рим на десет европейски държави. Този период представлява голям интерес за нас, защото именно след този период се появява папската власт, която съгласно указа на Юстиниан., притежава власт, пълна власт да поправи ересите и ще стане глава на всички църкви. Това е началото на съединение на политическата с религиозната власт. Това станало в 538 год. и ако я прибавим към 1260, получаваме 1798 год. Отново да разгледаме периода.

Дан.7:25 – време, времена и половин време

Дан.12:7 – време, времена и половин време.

Откр. 11:2 – 42 месеца

Откр. 11:3 – 1260 дена

Откр. 12:6 – 1260 дни

Откр. 12:14 – време, времена и половин време

Откр. 13:5 – 42 месеца

Как мислите, сериозно ли се отнася Бог към този период? Оказва се, че е много важен период за Бога иска да ни съобщи за него. И ние можем да разберем от Библията, че всички тези периоди се позовават на един и същи период в историята. Това е принципът на еврейския паралелизъм. Например: книгата Откровение казва, че жената в пустинята е 1260 дни. На друго място казва: Жената е в пустинята 42 месеца. На трето място казва – три и половина години. И виждате, че това се отнася за един и същи период. Много и много важно пророчество.

В 1798 год. се случва нещо интересно. Френският генерал Бертие, по заповед на Наполеон, пристигнал в Рим, пленил римския папа и обявил края на папството. Обявил края на папската система. Много е важно да се знае, че папството било политическа власт. И ако вземем определението от Дан.7 гл., че политическата власт е наречена „звяр”, четирите звяра са четири царства, четири държави, които се появяват на земята. И ако приключите съществуването на политическата власт, тогава звярът умира. Интересно е да обърнем внимание, че в това време за тази власт има интересен текст в Откровение, който говори, че тази власт ще получи смъртоносна рана, но раната ще бъде изцелена. Звярът ще умре, но ще се върне към живот. Тази власт беше възстановена отново като политическа власт в 1929 год., когато Мусолини върна на папството политическата власт. И така звярът беше религиозно-политическа власт, която получи смъртна рана и после настъпи време, когато отново получи политическа власт. Ще обърнем внимание на много интересни факти, които говорят за смъртната рана в книгата Откровение.

„На 21 февруари 1798 год. папа Пий VI беше свален от престола от Наполеон. Пръстенът беше снет от палеца му и той умря в изгнание. Папството получи смъртоносна рана.

През декември 1804 год. папа Пий VII беше свидетел как Наполеон се самопровъзгласи за император.

В 1808 год. Наполеон напълно завладя Ватикана. И той изцяло конфискувал имуществото на Ватикана.

В 1848 год. Мацини атакува Рим и папа Пий IX умира в изгнание. Той изгубва всичкото имущество. Не е останала никаква политическа власт. Нанесена е смъртоносната рана. Времето е потресаващо – в 538 год. папа се възкачва на престола под покровителството на източната Римска империя и самия император. Той приема пълна власт съгласно указа на Юстиниан. Точно 1260 пророчески дни по-късно политическата му власт приключва. Много интересно. След всичко това Наполеон възстановява религиозната свобода. На 30 май 1806 год. настава времето на властта, която управлява над Божия народ. Всички други власти политически диктуват над Божия народ какво трябва да правят с наследниците на евреите. Рим не се е занимавал с изтреблението на народите. Той никога не е изтребвал хора. Инквизицията са я изпълнявали йезуитите. А по-късно доминиканците. Но първоначално инквизиторите били йезуитите. Те намирали вина в човека и го предавали на властта, за да изпълни властта смъртната присъда.

Кои са двата свидетеля, които свидетелстват във вретище по това време?

„Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята”. Как мислите, премахнала ли е римокатолическата църква Библията по това време на своето управление? Да, разбира се! Аз бях католик. И за мен беше смъртен грях да чета Библия. По-късно, след 1962 год. църквата промени това правило. И ние ще поговорим, защото това е много интересна тема.

Кои са тези два свидетеля? Нима това не е Библията – Стария и Новия завет? Но да видим какво говори самата Библия?

Захария 4:1 „И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си.

2. И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах и ето, светилник, цял от злато с чаша отгоре му, със седемте му светила на него и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му,

3. и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата и едно от ляво”.

Също символи – два светилника и две маслини. Откровение взаимства символите от пророк Захария.

Запомнете, властта, която управлява 1260 години, е политическа власт, която има политически лостове да променя законите против всеки, който се оказва еретик.

Да се спрем още веднъж на пророк Захария и на тези образи, които той използва тук. Виждаме светилник, който се споменава в Откровение и две маслини – също упоменати в Откровение. Едната от дясната страна на чашата, другата – от лявата й страна.

4. „И проговорих, та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой?

5. И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: Не зная, господарю мой.

6. Тогава, отговаряйки, говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите”.

Какво представляват тези маслини и светилникът? Това е словото Господне. Това Божие слово е пророкувало във вретище. То било смазвано в дните на мрак в продължение на 1260 години. Когато реформаторите започнали да печатат Библията, те използвали печатарските преси на Гутенберг. Но църквата унищожила тези преси, изгорила всяка Библия, която била напечатана. Опитала се да унищожи Свещеното писание с всички възможни методи. Няколко години по-късно те написали своя версия на Библията, която се нарича „Библия на йезуитите”, но за това ще говорим по-късно.

11. „Тогава, отговаряйки му, рекох: Какви са тия маслинени дървета отдясно на светилника и отляво му?

12. И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразнуват из себе си маслото като злато?

13. А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой.

14. Тогава каза: Те са двата помазани, които предстоят пред Господаря на целия свят”.

Отделената Божия сила, вестта на Божието слово ще бъде проповядвано по цялата земя благодарение силата на Св. Дух, независимо потушават ли го или не. Защото те „предстоят пред Господаря на целия свят”.

Захария 5:1 „Тогава пак, като повдигнах очите си видях, ето летящ свитък”.

Какъв е този свитък? Това е свитък от Свещеното писание. Словото Божие, което било навито на свитък. И той вижда, че Божието слово лети по небето. Това е символ на разпространението на Божието слово по целия свят. Тук става дума за Божието слово.

2. „И рече ми: Що виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти и широк двадесет лакти.

3. И рече ми: Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна; и всеки, който се кълне лъжливо, ще се изтреби, както се пише в него от другата страна”.

Това е вест на Божие предупреждение

4. „Аз ще я направя да излезе и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнящия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дървиете й, така и камъните й”.

Божието слово ще осъжда и свидетелства, независимо потушавано ли е или не. Да четем по-нататък, за да видим за какво става дума. Става по-интересно.

Захария 5:5 „Тогава ангелът, който говореше на мене, излезе, та ми рече: Подигни очите си, та виж що е това, което излиза”.

Виждаме все повече интересна информация. Какво ви казах в началото? Обърнете се към закона и откровението. Сега ние дълбаем откровението, за да разберем какво говорят и другите пророци и какво съответства на това, което четохме по-рано.

6. „И рекох: Що е това? А той каза: Това, което излиза е ефа”.

Какво е това „ефа”? Ефата е марка, стандартна мярка, с която можете да измерите брашно. Има ли измерение в книгата Откровение или не? Тук отново става измерване на стандарта и мерилото на истината. Очевидно има мярка, която показва кое е истина и кое заблуда. Тук срещаме много интересен стандарт, който е назован.

„Каза още: Това ги представлява, каквито са, по цялата земя”;

Този стандарт определя истината за цялата земя.

„И ето, един талант олово се вдигаше”;

Разбирате ли, над ефата има тежък капак. И този капак бил от олово, тежък. Ангелът вдигнал капака и погледнал вътре в ефата. Ефата е стандартно мерило за истината. И какво видял там?

„и ето, една жена седяща всред ефата”.

Какво символизира жената в Библията? Църквата. Има отстъпила църква на земята и има църква, която пази верността си към Господа. В този случай жената седи по средата на ефата. С други думи, тя определя ефата. Църквата определя какво е истината. Логично. Жената, която седи в средата н ефата,

8. „Рече още: Това е Нечестието”.

Образът на жената от ефата е противопоставен на вестите от свитъка, които казват: Ще те осъдя за грях, ако лъжеш и правиш други грехове. Моето слово ще те изобличи и осъди. Но тук имаме друг стандарт. Този стандарт се определя от църквата, която го нарича „нечестие”.

„И хвърли я всред ефата; после хвърли оловната теглилка в устата на ефата”.

Виждаме, че жената е показана за кратко време, после капакът отново е поставен на мястото му. Интересно. Откри ли Реформацията на целия свят стандартите, които не съответстваха на Библейските? Разбира се. Капакът бил повдигнат и тогава целият свят можел да види как реформаторите нарекли Рим – антихрист. И после капакът отново бил поставен на мястото му. Какво говорят днес реформаторите? Какво говорят днес лютераните официално? В 1994 год., ако не се лъжа, Лютеранската църква заяви: Повече те трябва католическата църква да се нарича „антихрист”. Калвинистите направиха същото. Капакът е поставен на мястото, ефата е отново покрита.

Захария 5:9 „Тогава, като подигнах очите си и видях и ето, излизаха две жени, които летяха като вятър; защото имаха като крила на щъркел”;

Това е лоша вест. Защото щъркелът е нечиста птица. А птицата е символ на Св. Дух. Ще видим две групи, които действат посредством нечисти духове. Те вдигат този стандарт с жената вътре между небето и земята.

„и дигнаха ефата между земята и небето.

10. Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Къде занасят те ефата?

11. И рече ми: За да построят за нея къща в земята Сенаар”;

Това е Вавилон.

„…и когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място”.

Пророк Захария говори, че в последно време определени религиозни стандарти ще управляват цялата земя. Тези стандарти ще бъдат установени в църквата. Всички ще знаят, че това са нечестиви стандарти, но това нечестие сега е закрито. То е прикрито и по-късно две мощни сили – Библията казва дракона и властта на лъжепророка – ще издигнат този стандарт и ще кажат: „Ето го”. И ще бъде възстановено, само че вече в духовен смисъл, на цялата планета земя. Ще проповядва стандартите, които ще заменят Божието слово. Това ще се случи, така казва Библията.

Да видим за какво говори останалата част от Откровение. Словото Божие – двамата свидетели, проповядващи във вретище. Ние вече направихме кратък преглед в пророчеството на Захария, за да видим от къде взема образец книгата Откровение.

Откр. 11:6 „Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд…”

Има ли Божието слово сила? Да. Мога ли да го направя аз? Или да помоля и Той ще каже: Три и половина години няма да има дъжд. Интересно е да забележим, че в периода на управление на Рим три и половина пророчески години нямаше дъжд. Какво означава това духовно? Този период е духовна суша от отсъствието на Божието слово. Те обявиха война на Божието слово и настъпи духовна тъмнина. Духовна суша и тъмнина, за които говори Библията.

„… и имат власт над водите да ги превръщат на кръв, и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти би поискали”.

Това е лошо време. Ако Божието слово е отнето от хората, идват големи проблеми.

7. „И когато свършат свидетелстването си, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”.

Кога те завършат проповедта във вретище? След 1260 дни. И ако това е истина, това ни изпраща към датата 1798 год. Точно в това време властта се повдига изпод земята, чиято преследваща цел е да унищожи Божието слово. Много интересно. След 1798 год. ще се появи власт, чиято задача ще бъде да унищожи Божието слово. Този звяр излиза из бездната. Кой преди беше в бездната? Коя звезда падна от небето и из бездната излезе дим? Дим – това са лъжеученията, които напълниха земята. А сега тази власт ще се разпространи по цялата земя. Става дума за растежа на царството на сатана. Но помнете, че Бог наблюдава и разрешава. Той ни предупреждава за това. Библията казва: „…ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”. Какво ще се случи с Божието слово, което ще бъде официално отхвърлено? Тук става дума за още по-голямо влияние, проникнало в държавата, което официално поставя за цел унищожаването на Божието слово.

8. „И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и техният Господ биде разпнат”.

Нашият Бог не е бил разпнат нито в Содом, нито в Египет. Затова само в калъпа на своя народ може да бъде разпнат. Забелязвате ли типологията, където можем да видим какво се случва по това време? Какво се случва в 1798 год., освен покушението над Божието слово? Ще го кажа по друг начин, ще се повторя. Точно по това време, когато било покушението на Божието слово, в това време Божият народ бил преследван, бил пренесен в жертва, бил унищожаван и убиван заради вярата. По такъв начин Христос бил отново разпнат от Неговия народ. Имало ли е страна, която е правила това? Разбира се, има. Много интересна страна. Това е Франция. Тя направила точно това. Тя проиграла в миниатюр това, което Господ предсказал.

В книгата Великата борба има много интересен цитат:

„Великият град, по улиците на който са убити тези свидетели и където лежат мъртвите им тела, в духовен смисъл се нарича Египет. Сред всички народи, представени в Библията, египтяните в най-дързък образ отхвърлили съществуването на Бога, съпротивлявайки се на Неговите заповеди. Нито един монарх не е посмял открито и своеволно да въстане против авторитета на небето, както това направил царят на Египет. Когато Моисей в името на Господ съобщил на фараон тържествената вест, гордият монарх отговорил: „Кой е Йехова, та да послушам гласа Му и да пусна Израел. Не познавам Йехова и няма да пусна Израел”.

Това е открит бунт против Бога и словото Божие. И по-нататък се казва:

„Това е атеизъм. И народът, който символизира Египет, точно така трябвало да отхвърли изискванията на живия Бога и да прояви този дух на неверие и неподчинение. Великият град също се сравнява духовно със Содом. Порочният Содом, нарушил Божия закон, проявил с особена сила узаконен разврат (има се предвид сексуална разпуснатост). Подобен грях се явява също така характерна черта на народа, в съдбата на който трябвало да се изпълни това пророчество на Писанието”.

Невъзможно е да не се види как се е изпълнило това пророчество.

„Където нашият Господ е разпнат”. Тази част на пророчеството е изпълнена във Франция. Съгласен съм с това. Нито една страна не проявила толкова вражда към Христос, както тази. Нито в една страна истината не е подлагана на толкова жестоко гонение, както там. Франция разпнала Христа в лицето на неговите ученици, които тя преследвала с безпримерна жестокост”.

Съгласен съм с това. Даже мога да отида и по-далеч – Франция е само началото. Началото на въстанието на царството на Луцифер. Това ще го докажа в следващата ни среща с помощта на много исторически материали. И ще видим, че началото, положено във Франция, ще ръководи света днес. Това вече влияе и днес, на всеки от нас. Това не е просто история. Това се случва днес.

Това е забележителна шапка, каквато са носили по времето на френската революцията. Всички са носили подобни шапки. Какво символизира тази шапка ще говоря също в следващата ни лекция. Това е шапка-митра. Митраизъм.

Откр. 11:7 „И когато свършат свидетелстването си, звярът, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”.

Искам да обърнете внимание, че събитията във Франция са само прелюдия или образец на това, което ще се случи в края по целия свят.

„… ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”.

Обяви ли Франция след френската революцията война на Божието слово?

11:9 „И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дена и половина…”,

Отново пророчески период. Три и половина дни са три и половина години.

„… и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб”

(10 ноември 1793 – юни 1797). Точно в това време официално била забранена Библията с държавен закон във Франция.

10. „И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един друг ще си пратят подаръци, защото тия двама пророка са мъчили жителите на земята”.

Станало ли е това в историята? Несъмнено. Те наистина смятали, че Библията ги мъчи. По това време съществувал теория, която твърдяла, че Библията съдържа в себе си мъчение за всички хора. Ще ви покажа кой днес смята така. Коя е властта, обявила война на Библията?

11. „А след три дена и половина влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха”.

Унищожили ли са те Библията? Не! След това събитие, което се явява началото на голямата борба срещу словото Божие, Божието слово се изпълва със сила и Библията, чрез библейски общества се разпространява по целия свят, до ден днешен. Всеки, живеещ на планетата земя, получава Библия. Това сериозно изплашило звяра от бездната. До такава степен, че той променил тактиката на войната. За това ще говорим в следващите две лекции, които се наричат „Битката между Библиите” и „Промяна на словото”. Не пропускайте тези лекции, даже да не ви харесват. Все едно, елате пак. Словото Божие „се изправи”, издигна се и проповядва истината със сила.

Откр.11:12 „А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха.

13. И на часа стана голям трус, и десетата част от града падна…”

По-скоро това е заточение на духовния град с името Вавилон, който бил разтърсен от силата на Божието слово, от силата на Божията истина. И затова сатана удвоява силата си, за да унищожи отново Божието слово.

„… та измряха в труса седем хиляди човека (това е символично числи); и останалите се уплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог.

14. Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко”.

„Горко” е това, което прави невъзможно хората да открият истината. Както помните, първото „горко” се състоеше във физическо унищожение и изтребление на народите на тези територии, които бяха люлка на християнството. За тази цел врагът използва тези, които били настроени враждебно против Христос.

Второто „горко” е духовен мрак, който се опитва да затъмни цялото познание за Бога и Божието слово.

Какво се е случило по времето на френската революция? Нека видим как се е изпълнило това пророчество? Превземането на Бастилията и разбира се, точно по време на тези събития цялата политическа структура на света била нарушена. До това време управлявала монархия, но революцията във Франция положила началото на демокрацията.

В началото демокрацията се оказала прекрасна идея. Но да видим какво има зад кулисите на тази власт. Луис XVI буквално изгубил главата си. Държали главата му пред огромната ликуваща тълпа. Неговата съпруга, Мария Антоанета, помилвали ли са я? Не! Нейната глава също вдигнали пред ликуващата тълпа.

После те взели блудница – така, както художникът я е нарисувал, тя действително била с разголена гръд. И я нарекли „Свобода”. Направили я богиня на свободата.

Да прочетем как това станало в книгата Великата борба: „Когато доведоха богинята на разума в конвента, главния разпоредител я хвана за ръката и обръщайки се към събранието каза: Смъртни, престанете да треперите пред безсилните гърмове на Бога, с които ви плашеха”.

Потресаващо. Това е обществено събрание.

„От този момент нямате никакво божество, освен разума. Представям ви неговият най-благороден и най-чист образец. Ако са ви нужни кумири, принасяйте жертви само подобни на този. Идете при Августейшия сенат на свободата, покривало на разума”.

Това е властта, отнела на хората Божието слово и заменила го с богинята на разума. За съжаление Исус Христос предсказал тези събития предварително. Това значи, че богинята на разума заема мястото на Исус Христос.

„След това богинята прегърна председателя, седна във великолепно украсен екипаж и в съпровод на огромна тълпа се отправи към катедралата Нотр Дам, за да заеме там официално мястото си на божество. И там, на олтара, тя прие знака на поклонение от всички присъстващи”

Правителството се възхищавало на тази жена. Тя била преведена през всички улици с екипаж и символа на свободата, където било написано: „Богиня на разума”. В Нотр Дам тя се възцарила на престола, а това, което се смятало за основа на християнството, било изметено от законодателната власт на тази страна. И Старият и Новият завет били изгорени. Всички религиозни книги в това време били изгорени и погребани. И нов закон заменил Божия закон. Можем ли ние да заменим Божия закон? Не смятам. Този свитък, който лети сред небето, словото Божие, ни осъжда и говори кое е истина и кое заблуда. Измерва ни съгласно небесната мярка за истина и проверява – съответстваме ли на истината или не. Независимо от това установява ли земната власт закон или не. И днес виждаме как тази битка продължила. Как един стандарт бил оставен и как човека приел съвсем други стандарти за истината. И нека Бог ни помогне да изберем между тези два пътя.
Част 2
Продължаваме нашето пътешествие в историята. Какво се случва, когато замените Божествения стандарт на истината с човешкия разум. Човешките стандарти са направени така, че да не изглеждат лошо, но очевидно е, че с тях има проблем. По време на френската революция бил издигнат нов стандарт на разума и морала. Бил наречен Манифест – правата на човека. Между впрочем, ако днес слушате новини или гледате новинарска поредица, чувате ли „закон Божи, закон Божи, закон Божи”? Или слушате „правата на човека, правата на човека, правата на човека”. Какво чувате? Слушате „правата на човека”. Не ви ли се струва странно, че французите са публикували първия Манифест за правата на човека именно в тази форма? Не ви ли се струва интересно? Те са представили правата на човека на две каменни плочи. Какво символизират каменните скрижали? Законът Божи. И тук човекът написал нов закон. Това са потресаващи неща. Символизмът на тази картина има много важно и дълбоко значение. Ще говорим за това и ще отворим всичко в чудесни детайли и ще покажем значението на всички тези символи. Сега искам да спомена само един символ. Завързани жезли. Връзка от жезли. Тук има змей, всевиждащо око. Много интересни символи. Потресаващо. Какво означават жезлите, които за вързани на връзка? Връзката се нарича „фашиа”. Римският проконсул, вземал връзка жезли „фашиа” и ако той бил приет като ръководител, той поставял връзката жезли на планината и ги сплитал на венци. Това означавало, че той имал пълна власт и сила. Съсредоточени в един човек. Това се нарича „фашизъм”. Фашиа, фашизъм. Днес на всички е известно името на Адолф Хитлер. Фашизъм. Ако мислите за Мусолини – цялата власт била съсредоточена в един човек и той бил наречен „фюрер”. Това е система за ръководство и пълен контрол. А какво общо има между правата на човека и фашизма? За това ще говорим по-късно, в следващата лекция.

„Първият устав за правата на човека за всички народи, най-напред бил провъзгласен от Кир Велики.

В персийската култура това бил основополагащ принцип – добри мисли, добри думи, добри дела. Кир Велики (590-527 г.пр.Хр).

Неговият манифест звучал така: Когато моите войници мирно влязоха във Вавилон… не разреших на никого от тях да тероризира хората…

Аз винаги съм помнил нуждите на хората във всяко светилище, че за да има благополучие и свобода.

Заповядах да освободят всички роби…”

Неговата главна цел била да освободи робите, да прекрати всякакви религиозни преследвания. Той казва:

„Аз сложих край на робството и нещастието им”.

Правата на човека били на висота. Във Великата борба четем:

„ Столетие след столетие се е ляла кръвта на праведните”.

Става дума за валдензите и други верни на Господа протестанти, които били изтребени. В повечето случаи със силата на французите. Тук виждате оръдие за инквизиция, което са използвали за тази цел. Секирата, с която отсичали главите. Това е инструмент за страшна екзекуция. Основно хората получавали тези наказания за ерес. Какво е това ерес? Желание за независимо мислене. Възможност да приемеш решение независимо от други хора, как вярват и как живеят. Това е ерес. Затова, ако решите сами за себе си как да живеете в този период от време - 1260 дни, това било действие на ерес. Това било грях, който се наказвал със смърт. Много печална история. Затова отнели свободата на мислене на човека и взели властта в свои ръце – ето какво се случило в тъмното средновековие.

Това са инструменти, които използвали. В този инструмент например, слагали разпалени въглени и го поставяли на ръцете, краката или други части от тялото на човека. Това е специално менгеме за крака отвътре с остри игли, които се забивали направо в костите. Тези хора действително сериозно мислили как да причинят болка. Този инструмент бил използван неотдавна от генерал Франко в 1970 година. Тук са поставяли шията и после започвали да завиват този винт. Не особено приятна работа. Това пък са специални гвоздеи, които забивали в палците. Това въже издигало човека с вързани ръце отзад, като го вдигали във въздуха. После завързвали голям камък към нозете му и го дърпали надолу. И в даден момент ръцете се изтръгвали. Това са ужасни неща, които правили с хората по време на инквизицията. Аз не искам да говоря за това, но жестокостите на системата трябва да бъдат известни.

Откр.12:11 „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт”.

Ето какво са претърпели християните, които искали да останат верни на Божието слово. Това са страшни времена. А тук виждате горящи клади на инквизицията. Където били изгорени хиляди по хиляди, стотици хиляди милиони хора. Защото са били еретици, т.е. избрали са сами как да вярват.

Това е френски паметник в южна Африка. Много християни избягали именно тук и те издигнали паметник, който символизира Троица и жена, стояща на земята – символизираща невестата на Бога. В едната си ръка тя държи Библия, а в другата ръка – верига. Тя е разкъсала веригата, която я е привързвала към Рим и побягнала в далечна страна – южна Африка. Днес те отново са я приковали, но това е друга история. Тя побягнала в Америка или може би в други страни. Но в онова време, тя побягнала от преследванията в периода от 1260 години.

Великата борба казва: „Най-тежкото престъпление е най-страшното от всичко извършено в това мрачно столетие на зверства, станала Вартоломеевата нощ. Кралят на Франция, отстъпил пред искането на римския прелат, дал съгласието си за зверското изтребване на друго вярващите. Камбаненият нощен звън станал сигнал за началото на клането”.

Хиляди протестанти били изтребени за една нощ. Властите казали: „Нека работим заедно. Нека не се сърдим повече по тези въпроси”. И протестантите помислили: „Това е забележително. Какви добри думи от Рим. Можем да се отпуснем и заедно да се потрудим”. И те влезли в икоменически съюз. Но в това време имало заговор. В една нощ прозвучала камбаната и неочаквано, незащитено те загинали всичките – за една нощ.

„Оръдие гръмнало над град Свети Анжело и с гръмък залп приветствал това събитие. От всяко камбанария звънели камбани и огньовете превърнали нощта в ден. Папа Григорий XIII в съпровод с кардинала и други духовни съновници посетил катедралата „Св. Людовик”, където римският кардинал пеел: „За Тебе, Господи!”.

Папата заповядал да изсекат златен медал. Ето този медал – от едната страна с неговото име, от другата страна думите – изтреблението на хугенотите. Те празнували. Това е ужасно събитие в историята.

Втор. 11:16 „Внимавай на себе си, да не би да се измени сърцето ви и престъпите, като служите на други богове и им се кланяте,

17. та пламне против вас гнева на Господа и Той затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, та скоро бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава”.

Ако човек отстранява словото Божие, задържа Божия закон и го отстранява, ще бъде суша. Духовна суша.

Откр.11:7 „И като свършат свидетелстването си (словото Божив), звярът, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”.

Както ви казах по-рано, това е особена шапка на революционерите във Франция. Кой изобретил тази шапка и кой ръководил революционерите? Основател на революционерите бил Адам Вайсхаупт. Адам Вайсхаупт бил основател на якобинците. Той бил йезуит, той бил професор на закона. По такъв начин този, който организирал френската революция, бил йезуит. Той бил баща на якобинизма, бил основател на движението за просвещение, в епохата на просвещението. По този начин йезуит бил основателя и на ордена за просвещението, и на френската революция. Бил професор в университета във Франция. Интересно, че след френската революция, папството, получило смъртоносна рана, станало незначително в очите на човека. Но в 1929 год. отново се върнала към живот най-малката страна в света. Звярът, получил смъртоносната рана, отново се изправил за живот. На 11.02. 1929 год. на кардинал Гаспар била върната цялата власт на папската църква. Вестник Сан Франциско отбелязва: „Мусолини и Гаспар подписаха исторически пакт. Между Рим и Ватикан беше подписан исторически документ, изцеляващ раната…”

Такъв беше и цитатът от Библията.

„Двете страни продемонстрираха лоялност една към друга”.

Потресаващо изпълнение на пророчеството. Тази власт изглеждаше получила смъртоносната рана и после се върна към живот. Обърнете внимание само на казаното за смъртоносната рана. Защото лъжата е толкова тънка работа, че е трудно даже да се опише.

Ще ви покажа някои от по-късните папи. Папа Антъни Сейер – първият основател на масонска ложа в Лондон в 1717 год. Фактически те били пионери в движението, водещо до френската революция. Масоните винаги са стояли така – сложили ръка на стомаха си, пръстите изправени на едната страна. Виждате снимка на папа Пий XII. Той също използва масонски отпечатък, като държи ръката си във вид на масонския символ. Интересно е да се отбележи, че самият Ватикан забранил масонството. Ако вие искате да използване нещо, за да не го присвоите, вие го забранявате. И после работите тайно. Но що се касае до Ватикан, той преизобилства с масонски ложи и всеки кардинал е член. Даже по това време, когато е забранено.

Откр.9:1 „И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключът от бездънната пропаст.

2. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта”.

3. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата що имат земните скорпиони”.

Тази светлина, която даде Исус Христос ще бъде помрачена от дима, който излиза от бездната. В книгата Откровение 12:3 срещаме още един звяр.

Откр.12:3 „И яви се друго знамение на небето, и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони”.

В Откр. 9 гл. димът излиза от бездната. В Откр. 11 гл. звярът излиза от същата бездна, от същото хранилище и тъмнината се разраства в държавна система. В Откр. 12 гл. срещаме още една власт – червен звяр, който има десет рога и седем корони на главата. Това е праобраз на сатана, който символизира всички държави.

Откр. 12:9 „И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; и свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му, заедно с него”.

Този змей е изхвърлен от небето, мами цялата вселена и води война против жената, против Божията църква, която е представена в случая като жена.

Има и други зверове в книгата Откровение – лъв, който има две орлови крила. Това е символиката на книгата Даниил. Откровение говори за съставен звяр, който има лъвска глава. Следващият звяр е подобен на леопард, после мечка – от Дан.7 гл., чийто признаци също се намират в звяра от Откр. 13 гл., после страшен и ужасен звяр, намиращ се също в Дан.13 гл. Тези зверове са много интересни, но те са представени като излизащи от морето. Всичките признаци на четирите звяра от Дан. 7 гл. се появяват в един комбиниран звяр от Откр.13 гл.. Вторият звяр от Откр.13 гл. излиза от земята. Той прилича може би на този звяр. И в Откр.17 гл. срещаме още един звяр, на който седи жена.

Откр.17:3 „И тъй, той ме заведе по дух в една пустиня, дето видях жена седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога”.

8. Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче скоро ще възлезе из бездната и отиде в погибел…”

Интересно. Кой звяр още излиза от бездната? Звярът от Откр.11 гл., който воюва против Божия народ, против Библията. Свързани ли са те помежду си? Очевидно. Кой управлява този звяр, който излезе от бездната? Кой язди на него? Кой го управлява? Жена. Църквата. Можете ли да кажете, че политическата власт на тази земя ще бъде управлявана от жена? И никой няма да се досеща, защото тя е скрита в тайна. Тя действа под скрит образ. В действителност вие не знаете какво се случва. Възможно ли е? Смятате ли, че църквата ще ползва своите агенти, които се преструват, че я убиват, я в действителност тя ще ръководи целия свят чрез тайни световни общества, основата на които е положил не някой друг, а самият Вайсхаупт. Който бил какъв? Бил йезуит. Възможно ли е? Какво е това илюминизъм? Към какво ни насочва това? Възможно ли е войната против Божието слово и тези, които представят словото Божие, т.е. църквите, да се окажат в конфликт с тази нова политическа власт, която ще има нови стандарти, в основата на които ще бъдат правата на човека. Възможно ли е? Има един автор, който преди 150 години писа по тези въпроси. Мисля да цитирам този автор, но въпросът не е в това, вярно ли е или не. Целта ни е да сравним гледната точка на този автор с това, което светът на окултизма говори точно за същото време. Ще сравним тези гледни точки. На този източника за световния окултизъм с автора на окултизма точно по това време и вие ще видите потресаващо сходство. Затова нека прочетем цитата от историческия източник. И така, гледната точка от преди 150 години, именно по времето, когато стават тези събития - френската революция и др.:

„Използвайки различни образи Господ Исус откри на Йоан Богослов в книгата Откровение развратния характер и лъжливата природа на тези, които преследваха Божия народ. Бог показа действията на нечестивите хора, които управляваха по това време света. Които се обединяваха в тайни общества и вместо да откриват на хората истината, те я скриваха от тях (преди 150 години). Тайните общества започнаха да играят важна роля. И затова за Йоан нечестивият характер на тези мними общества беше показан. А също и ролята, която са играли в преследването на Божия народ. Тази ужасна картина, представена на Йоан, показва как земните власти напълно се предават на злото. И за да покажат, че хората, приемащи истината в никакъв случай не трябва да се свързват с тайните общества (много важно предупреждение), ръководещите власи на този свят ще се обединяват в тайни общества и конфедерации. Те няма да спазват Божиите заповеди, те ще се ръководят от други стандарти. В Исая 8 гл. Библията казва: „Кройте заговори, но те се рушат…”.

С други думи: „Провеждайте тайни събрания, кройте, договаряйте се заедно, как да действате против Божията истина”.

„… говорете дума, но тя няма да се изпълни. Въоръжете се народи, но треперете. Въоръжете се, но треперете. Кройте заговори, но те се рушат, говорете дума, но тя няма да се изпълни, защото с нас е Бог”

Те ще кажат: „Да, Бог е с нас”.

„Защото така ми говори Господ държейки върху ми крепка ръка и внушавайки ми да не ходя по пътя на тоя народ и рече: Не наричайте заговор всичко онова, което тоя народ нарича заговор; и не се бойте от онова, от което той се бои, и не се страхувайте. Господ Саваот – Него свято почитайте и Той да е ваш страх, и Той – ваш трепет” Исая 8:9-13.

Исая предсказва, че светът ще се обедини в заговор, те ще работят заедно като една група и ще говорят: „Ние действаме в правилното направление, и Господ е с нас”. Но Библията казва, че това няма да стане. После авторът продължава: „В наше време някои се съмняват може ли християнин да принадлежи към масонска ложа и тайни общества? Нека всеки от нас вземе под внимание Писанието, като прочетохме. Ако сме християни, християните трябва да приемат предупреждението, което сме получили от Божието слово”.

Това е потресаващо предупреждение. Мисля, че трябва да обърнем внимание на това, какво учат масоните и още по-интересното – кой е основателят на масонската ложа. Кой ги ръководи, с какво те учат, действително ли те проклинат Исус и Божието слово. Воюват ли те против Божието слово? Днес трябва да си зададем тези въпроси.

„Тези общества са много далеч от християнството. И тези, които се обединяват с тайните общества, приемат службата на идоли и езическите богове. Затова тези, които застават под знамето, изцапано с кръв, знамето на Емануил, не могат да се обединяват с тайните общества. Христос е неделим. Никой не може да се обедини с Него и да бъде свободен човек пред Бога. Християните трябва да прекъснат всяка връзка, която ги съединява с тайни общества. Защото тези общества, не се ръководят от Бога”.

Ние не можем да имаме нищо общо с тайните общества. Това било написано преди 150 години.

„Аз знам едно нещо, който е свързан с тях, заедно с тях ще гори в последния ден. Агентите на сатана ще действа във всеки град, обединявайки тези, които се противят на Божия закон. Днес живеем във време, когато трябва да бъдем много внимателни. Затова един от плановете на тайните общества е създаването на гигантски монополи. Гигантски монополи ще бъдат създадени. В ръцете на няколко човека ще бъдат съсредоточени големи средства, които ще владеят огромни монополи на бизнеса”.

Нима днес не го виждаме? Когато в едни ръце са съсредоточени всичките пари и влияние, за да бъдем подложени на тяхното влияние. И ако не изпълнявате техните указания, няма да можете да преживеете. Днес във всеки вестник четете, как се сливат големи производствени компании. На пръв поглед това не е лошо, но знаете ли, че губите свободата си? Крачка след крачка, докато накрая станете просто роби. И ако си отворите устата, оставате без работа. И няма да можете нито да продавате, нито да купувате.

„Икономическите съюзи ще бъдат едно от средствата, които ще способстват за настъпването на времето на скръб, каквато още не е била на земята”.

Не всички днес вярват това, но аз го вярвам. Имах неприятен опит, защото се оказах на другата страна, когато те започнаха своите действия. Това са страшни действия. В Африка, където израснах, където живях, профсъюзите имат много голямо влияние. Въобще профсъюзът на пръв поглед е добра работа. И това гарантира правата на човека, имайки профсъюз, защото можете да оставите правата си. Но помислете за това. Ако тортата е голяма, аз ще искам да получа най-голямото парче. А какво да направя с парчето на моя съсед? Неговото парче ще бъде все по-малко и по-малко. Вярно ли е или не? Обичам ли ближния си, както себе си, когато моето парче расте, докато неговото намалява? Не мисля, че го обичам. А ако се получи така, че аз не искам да деля тортата? Тогава вземате всичко, което можете да вземете.

Аз стоях от другата страна в подобна борба. Счупиха ми ребрата. Членовете на профсъюза. Използваха университета, за да могат чрез отстраняването на студентите да се сдобият с решение от правителството. Закриха всички занятия и студентите не можеха да завършат образованието си. Студент може да пропусне цяла една година, но плащайки за обучението си, губи всичко. Аз бях професор в университета и казах: „Ние ще учим по-нататък”. И профсъюзите ни хванаха, защото ние продължихме занятията. Застанах пред врата на аудиторията и казах: „Сега вие не можете да влезете, защото аз разреших на студентите да се учат. Аз отговарям за тяхното обучение”. Те започнаха да ме тъпчат и счупиха всичките ми ребра. Дойде полиция, обкръжи цялото място. Докоснаха ли се до някой член от профсъюза? Не! Аз имах доказателства, бях на страниците във всички вестниците на тази страна по това време. Нищо не се случи. Студентите не успяха да отстоят правата си. Но шестстотин студенти се оказаха невредими, защото молитвата има сила. Но на други места те ужасно избиваха студентите, но моите студенти можаха да се спасят по Божия благодат.

Стоях наблизо до зданието, където профсъюзите се домогнаха до решението си. И хората, които бяха в това здание не се подчиниха. Те започнаха ритмично да натискат и разклащат зданието. Само африканци могат да направят това. И зданието се срути невероятно – от върха, до долу. Ужасни неща, които видях.

„Профсъюзите ще бъдат едно от средствата, което ще способства настъпването на тежкото време на земята. Те не са от Бога. Тези, които се обединяват в тези общества, се намират в заблуда”.

Откр.11:15 „Затръби и седмият ангел, и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: Царството на света, стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува вовеки веков.

16. И двадесет и четирите старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха

17. Богу казвайки: Благодарим Ти, Господи, Боже Вседържителю, Който си, Който си бил и Който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил”.

Добрата вест на евангелието се състои в това, независимо от земните общества, които вземат своето начало от кладата на бездната, която разпростира над земята доктрините, затъмняващи слънцето. Мрак покрива земята и затова в историята, приближавайки се към времето на френската революция, Библията казва, че кладата от бездната се отваря и от там се издига власт, която ще стане всесветска. Политическа власт, която ще ръководи жената, т.е. църквата, която пък ще замени словото Божие и ще замени стандартите си за Божията истина. Това е нарича „ефа”. На книга все пак това няма да изглежда толкова лошо. Но то наистина нарушава всеки принцип на Божието слово, всеки принцип на Десетте Божии заповеди ще бъде нарушен. Няма да бъде никак лесно да се видят истинската природа на тези явления , защото на пръв поглед всичко ще изглежда добре, но в продължение на лекциите ще видите, че точно така стоят нещата на земята. Ако вземете първата заповед, която казва: „Аз Съм Господ, твой Бог, да нямаш други богове освен Мен”, има е страни, които уважават тази заповед, но ако искате да достигнете свобода за всички вероизповедания и изравните всички религии, нужно е тази заповед да се промени. Ще звучи така: „Ще имате всякакви други богове”. Варно ли е или не? Трябва да търпите идолослужение. Иначе ще имате проблеми. Когато става дума за богохулство, удивителното е, че като включите телевизора, богохулстват само срещу един Бог. Забелязали ли сте? Богохулството е отправено по адрес само на един бог. Каня се да пиша за правата на човека, заради справедливостта и равенството. Нима не можем да се сдобием с правото всички богове да са еднакво подложени на богохулство? Интересно как ще реагира мюсюлманският свят, ако това стане? Това става всеки ден в телевизията с Исус Христос. Интересно, дали ако така биха се отнасяли с тяхната религия, или с религията на будизма, хиндуизма или коя да е религия в света, как биха реагирали, щом днес се стремим към единство и равенство?

Как намирате петата заповед: „Почитай баща си и майка си…”? Знаете, че днес децата ги обучават на съвсем други стандарти. Днес учат децата да не уважават баща си и майка си, но да уважават системата. Какво правеха по времето на социализма, когато децата искаха да бъдат послушни на родителите си? Събираха ги и ги обучаваха по новому. Учеха ги да не почитат баща си и майка си. Не е ли печално?

Не убивай!

Не прелюбодействай!

Не лъжесвидетелствай!

Търпят ли се днес тези неща? Разбира се.

Веднъж Исус Христос кани всеки от Своите изкупени да дойдат в царството Му. В царството, където ще има правда и истина. И там няма да има повече лъжи. Изкупените ще живеят съгласно тези стандарти, на които сам Бог постави началото.

18. „И разлютиха се народите, и дойде гневът Ти и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на Твоите раби – на пророците, на светиите и на ония, които се боят от името Ти, малко и големи, и да погубиш губителите на земята”.

Много интересен стих.

19. Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета Му в Неговия храм”;

Къде в дадения исторически момент се намира Исус? В кое отделение на светилището? В Светая Светих. Потресаващо. Преминахме през времето, когато Исус извършваше службата Си в Светая и премина във второто отделение - Светая Светих. Това е време на небесния съд. И ковчегът на завета, в който се намират Десетте заповеди, универсален стандарт на истина и правда, се открива пред целия свят по време на съда. И виждаме, че Божият закон се явява в Неговия храм. Дошло е времето за края. Библията продължава:

„…след това се явиха светкавици и гласове, гръмотевици и трус, и голяма градушка”.

Това са последните язви, които се изливат на земята. Това е времето, когато Божието царство наближава и скоро ще стане царството на земята. В това видение, Исус Христос, като велик първосвещеник се намира пред ковчега на завета, който е истинското мерило на морала. А не ефата, която определя жената. И независимо колко нечисти духа или нечисти птици издигат тези стандарти, тя противоречи на Божието слово.

Днес видяхме, че тази църква, за съжаление, е назована. Това е църквата, ръководила света в продължение на 1260 дни. Това е средновековната църква. Това е римската църква и аз не мога да го променя. Сам аз бях част от тази църква. Толкова съм благодарен на Божието слово, че ми показа тези неща. И зад всичко това са събитията на френската революция, виждаме действаща сила, агентство, определени общества – йезуити, масонски ложи, тайни общества, които действат целенасочено, за да внесат изменения в Божието слово и да го направи безсилно. Затова в следващата лекция ще надникнем още по-дълбоко зад кулисите и ще открием някои факти, за да видим това наистина ли е станало. Но даже и да е така, в което съм абсолютно сигурен, Исус продължава да ръководи историята. Той ни открива всички тези неща и Той днес е Първосвещеникът, Който извършва службата в Светая Светих. Той е Цар на царете, Той ще дойде в слава, независимо колко дим ще излезе от бездната. Исус продължава да ръководи света. Няма от какво да се страхуваме. Доверете живота си на Него и няма да погинете. Благодаря ви.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница