Семинар за ерс на Alcatel-Lucent Цел на обучениетоДата28.08.2016
Размер87.28 Kb.
ТипСеминарФилип Сен-Обин (Philippe Saint-Aubin)
Alcatel-Lucent Франция

Секретар на Европейския работнически съветБрюксел, 03 май 2011


Предложение за обучение


Тридневен семинар за ЕРС на Alcatel-Lucent

Цел на обучението


 • да се оцени функционирането на ЕРС и да се набележат конкретни мерки за подобряване

 • да подобри комуникацията и единството сред членовете и представителите на ЕРС;

 • да запознае участниците с разликите и приликите между системите на представителство на работници в Европейския съюз като цяло и, в частност, на Alcatel-Lucent

 • да се запознаят участниците с развитието в сектора на телекомуникациите

 • участниците да бъдат в състояние да предвидят промени във фирмата и да представляват интересите на работниците

 • да се запознаят с политическата и правна рамка за транснационалните колективни трудови договори на фирмено нивоДата, място, лектори
Дата: 26-28 септември 2011

Място: Elewijt center, Elewijt-Zemst, Белгия

Лектори: Jean-Claude Le Douaron, лектор към Европейския синдикален институт

Предстои да се определи втори лектор

Експерти: Isabelle Barthes, Европейската федерация на металурзите

Caroline Jacobsson, Европейската федерация на металурзите
Проект за програма на обучение

Alcatel-Lucent ЕРС

Понеделник, 26 септември 2011

Вторник, 27 септември 2011

Сряда, 28 септември 2011
Регистриране на участниците

Ключови регулаторни проблеми в телекомуникационния сектор в ЕС

Представяне от експерт, Mischa Terzyk

(ЕВФ)
Дискусия


Заключения за ЕРС на Alcatel-Lucent

Доклади от работните групи и дискусия в пленарна зала

Работата на ЕРС на Alcatel-Lucent

Представяне на метода на оценяване

11:00
Кафе пауза

Кафе пауза
Въведение

 • Представяне на програмата

 • Цели

 • Участници

Пленарна сесия (Картата)

Нови правни стандарти за ЕРС -Представяне

Предвиждане на промяна

 • Как може ЕРС ефективно да представлява интересите на работниците

Представено от Изабел Бартес (Isabelle Barthes) ЕВФ
ДискусияРаботна програма за следващите месеци
Списък на приоритетите и отговорностите


Дейност в работни групи и пленарна дискусия

Доклади в пленарната зала

12:30

Обяд

Обяд

Обяд

14:00

Прилики и разлики в системите за представителство на работници в Европейския съюз

Презентация

ЕРС на Alcatel-Lucent и местни/национални органи за представителство

Дейност в работни групи

Пленарна дискусия

(13:30) Правна и политическа рамка за транснационалните колективни трудови договори на фирмено равнище и участието на ЕРС

 • Социални харти?

 • Европейски рамкови споразумения?

Представено от Изабел Бартес (Isabelle Barthes), ЕВФ
Дискусия


Оценка на обучението
Заминаване на участниците


15:30

Кафе пауза

(15:00) Почивка
16:00

ЕРС на Alcatel-Lucent

 • Представяне на историята, функционирането и дейността

Представено от Координационния комитет на ECID

 • Оценка на работата

Пленарно заседание

Заключения за ЕРС на Alcatel-Lucent

Дейност в работни групи и пленарна дискусия

 • харта за управление на работната сила

 • заплати и обезщетения

 • професионално прегарянеГрупи ръководени от Координационния комитет на ECID
17:30

Край на деня

(16:30) Край на деня
Съдържание на сесиите
Системи за представителство на работниците
Уводната реч има за цел да запознае участниците с основните разлики между системите на представителство на работниците в европейските страни. Целта не е да се предостави подробна информация за всички системи на представителство на работниците във всички страни. Сложността и разнообразието на системите би направило подобна задача невъзможна. Целта е по-скоро да подчертаят някои от основните разлики и да се предостави модел на анализ, който ще позволи на участниците да задават съответните въпроси към представители на други страни.
Впоследствие, ще се организира дейност в работни групи, което ще позволи на участниците да задълбочат тяхното разбиране на основните разлики между системите на представителство в страните, които са представени в Европейския работнически съвет.
Основният предмет на дейност трябва да бъде комуникацията между участниците от различните страни, с цел изясняване на връзката между ЕРС и местните/националните органи за представителство.
Материали: PowerPoint презентация, документ с дейности, копия на хартиен носител за участниците
Какво прави ЕРС?
Има толкова очаквания за това, какво може да постигне Европейския работнически съвет, колкото са и членовете на този орган. Участниците могат да имат много различни становища, зависещи от страната на произход, местното социално законодателство и култура. Това, което изглежда логично за един човек, може да бъде напълно немислимо за някой друг.
За да се даде представа на участниците за ограниченията и възможностите на Европейски работнически съвет, ще им бъде предоставена презентация на регулаторната рамка на директиви 94/45 и 2009/38 и тяхното транспониране в националното законодателство. В същото време, участниците ще бъдат поканени да запълнят мрежата, съдържаща основните теми на директивите, което би им позволило да идентифицират предимствата и възможните недостатъци на практиките им.
Това представяне на правната рамка ще бъде последвано от няколко слайда, които показват потенциала на Европейски работнически съвет, простиращ се далеч отвъд законовите разпоредби.
Материали: PowerPoint презентация, аналитична рамка, копие на хартиен носител за участниците
Общ поглед върху развитието в сектора на телекомуникациите
За един ЕРС е важно да има познания за по-нататъшното развитие в индустриалния сектор. Това се отнася за продуктите, но също така и за условията на труд в други дружества, преструктуриране на компанията и стратегически политики на други компании в сектора.
Европейският синдикален институт (ETUI) ще търси експерт, който да предостави тази информация и да обсъди това с ЕРС.
Предвиждане на промяна

Европейската федерация на металурзите има разработени концепции за това, как ЕРС може да бъде в състояние да предвиди промени в компанията, които биха имали голямо въздействие върху работната сила. Важно е да се предвидят тези промени на европейско ниво, с цел по-добре да представляват интересите на работниците на транснационално и на местно равнище.


Изабел Бартес (Isabelle Barthes), служител Фирмена политика към ЕВФ ще представи тези концепции и ще ги обсъди с ЕРС.
Правна и политическа рамка за транснационалните колективни трудови договори на фирмено ниво
Все повече и повече ЕРС чувстват, че искат да правят повече от информиране и консултиране, а компаниите също осъзнават необходимостта от транснационалните разпоредби в отношенията с техните служители в някои области,. Въпреки това, преговорите са задача на местните и национални синдикати и представителни органи. Затова трябва да се спазват юридическите и политически ограничения.
ETUI ще търси експерт, който да предостави тази информация и да обсъди това с ЕРС.


Определяне на приоритетите за ЕРС
Резултатите от проучването относно функционирането на ЕРС ще очертае някои възможни уъркшопи. Директивите и тяхното транспониране също насочват към определени области за информация и консултация на представители в Европейския работнически съвет. Ясно е, че тези теми не трябва да бъдат само част от дебат с ръководството, а е необходимо да бъдат обсъждани и с представителите на работниците. Нещо повече, тези правни разпоредби представляват само ограничен и примерен списък от възможни теми.
В работните групи, участниците ще бъдат поканени да установят, кои от темите - резултат от проучването, които са предвидени от закона или други теми, за които сътрудничеството на Европейски работнически съвет може да бъде полезно, трябва да се разглеждат като приоритет. Те също ще трябва да мислят за това, каква информация (документи, съвети, законодателство, ...) ще е абсолютно необходимо да се обменят между представители на работниците.
Разискването в пленарно заседание, което ще последва представянето на резултатите от работните групи, трябва да доведе до идентифицирането на общите приоритети за представителите на работниците в ЕРС, стратегия за вътрешна информация и списък на теми, които да бъдат разгледани в бъдеще.
Материали: копие на хартиен носител на документа с дейности за участниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница