Сравнителен анализ на еквивалентните шумови ниваДата20.07.2018
Размер1.14 Mb.


straight connector 5


straight connector 3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Хасково

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ ШУМОВИ НИВА

ЗА ГРАД ХАСКОВО ПРЕЗ 2015Г. И 2016Г.

I. Територии и зони ,подложени на въздействието на интензивен трафик, хигиенна норма -до 60 dB A/ПУНКТ

Адрес

Метод за измер-ване

ПДН

В dB A

2015 г

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

Метод за измерване

2016 г.

Средно-еквивалентно шумово ниво

dBA А

1

КП №1

РЗИ гр. Хасково- ДКЦ 1, на 40 м от кръстовище

Адрес гр. Хасково,

Бул."България"


Инструмента-лен

60

66

Изчислите-

лен


79,92

2

КП №2

Зеленчуков пазар

на 40м от кръстовище

Адрес: гр. Хасково,

Бул."България"-бул."Съединение"Инструмента-лен

60

63

Инстру-ментален

65,8

3

КП №3

На 40 м от кръстовище

Бул.Г.С.Раковски"-бул."СъединениеИзчис-лите-

лен


60

72,24

Инстру-ментален

70,1

4

КП № 4

Автогара Хасково-на 40 м от кръстовище

Адрес: гр. Хасково, бул."Съединение"-бул."Ст. Стамболов"Инструмента-лен

60

66,3

Инстру-ментален

69,3

5

КП №5

"В и К" -на 40 м от кръстовище Адрес: Хасково,бул."В.Лев-ски", ул."Ком"

Инструмента-лен

60

67,1

Изчисли-телен

84,4

6

КП № 6

На 40 м от кръстовище

Адрес : гр.. Хасково, ул."Дунав"-ул. Стара планина"Изчис-лителен

60

67,88

Инстру-мента-лен

67,8

7

КП № 7

На 40 м от кръстовище

Адрес :гр. Хасково

Бул."Г.С.Раковски"-ул.Дунав"


Инструмента-лен

60

66,8

Инстру-ментален

67,5

8

КП № 8

На 40 м от кръстовището

Адрес: Гр. Хасково,

Бул."Освобождение"-бул."Илинден


Инстру-ментален

60

69

Инстру-ментален

71,2

9

КП № 9

Ул. "Банска" бл. 1

ЖК "БадемаИнстру-ментален

60

67,8

Инстру-ментален

69,5

Във всички пунктове, разположени върху територии,подложени на въздействието на интензивен транспортен трафик е регистрирано превишаване на еквивалентните шумови нива над ПДН .

Средно-допустимото превишение на еквивалентните шумови нива за централните градски части е с 11,45 dB A, а през 2015 г. е било с 3,78 dB A.

Превишаването на средно-допустимото еквивалентно шумово ниво през 2016 г., в сравнение с 2015 г. се обяснява с увеличаване на потока на леки автомобили, като потока на движещите се тежкотоварни МПС се запазва почти постоянен.
Графика:1 А Територии и зони, подложени на въздействието на релсов и железопътен транспорт /Приложение 2/Пункт

Адрес

Метод на измер-ване

ПДН

В

dB A

2015 г

Средно Екви-

валентно

шумово ниво в

dB A

Метод

на

измерване

2016 г.

Средно

Екви-валентно шумово ниво в

dB A

1

КП № 10


Автогара

Измервателен

65

63,7

Изчислителен

70,2

2

КП № 11


жп гара

Измервателен

65

51,7

Измервателен


51,8

Както През 2015 г. така и през 2016 г. няма средно-допустимо завишаване на пределно-допустимите нива в тези зони.


II. Територии и зони в близост до промишлени източници и складови зони / Приложение 3 /хигиенна норма -до 70 dB AПункт

Адрес

Метод на измерване

ПДН

В dB A

2015 г

Средно-еквивалентно шумо-во ниво dB А

2016 г

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

1

КП № 12


Ул."Правда", кв. Изгрев"

Район на Сточна ГараИзмервателен

70

58,3

56,5

2

КП № 13


Базово стопанство"Монолит"

Измервателен

70

65,3

65,6

3

КП № 14

ПИМ"АД"

Измервателен

70

69,96

70,5

През 2015 г. и 2016 г няма превишение на еквивалентните шумови нива във функционалните промишлени зони.

Измерените еквивалентни шумови нива се дължат на това, че пътната настилка е лоша, няма достатъчно озеленяване. Повишен е потокът на МПС през 2016г.
IV A . Територии и зони, прилежащи към вътрешни квартали и улици с минимално шумово натоварване- функционални зони в жилищни квартали и зони за научно-изследователска дейност
Пункт

Адрес

Метод

на

измерване

ПДН

В

dB A

2015 г

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

Метод

на измерване

2016 г

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

1

КП № 15


Ул."Пещера"

кв. Хисаря"Изчислителен

55

61

Измервателен

62

2

КП № 16


ЖК" Орфей"

бл. 29


Измервателен

55

60,8

Изчислителен

71,6

През 2015 г. е констатирано средното допустимо превишение на еквивалентните шумови нива в жилищни територии и зони с 5,93 dB A, а през 2016 г. е то е с 10,2 dB A над допустимото за тези функционални зони.

IV В. Териториии зони за развитие на научно-изследователска дейност и в зони на лечебни заведения /. Приложение 5 /Пункт

Метод

На

измерване

ПДН

В

dB A

2015 г.

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

Метод

На

измерване

2016г

Средно-еквивалентно шумово ниво

dB А

КП № 17


ГПЧЕ" Проф. Д-р Асен Златаров"

Изчислителен

45

47,92

Измервателен

47,3

КП № 18


МБАЛ

Измервателен

45

52,7

Измервателен

53,3

През 2015 г. средното допустимо превишение на еквивалентните шумови нива във функционалните зони на научно-изследователска дейност и в зони на лечебни заведения е с 4,83 dB A, а през 2016 г. е с 4,7 dB A


В ТИХИ ЗОНИ ИЗВЪН АГЛОМЕРАЦИИТЕ

Няма превишение на еквивалентните шумови нива в тези функционални зони през 2016г.

През 2016 г. в сравнение с 2015 г. се е запазил броя на пунктовете над 72 dB A, увеличил се е броя на пунктовете в диапазона от 70 до 72 dB A, намалели са с 1 бр. Пунктовете от 68-70 dB A, намалели са с 2 бр. Пунктовете в диапазона от 63-68 dB A , намалели са с 2 бр. Пунктовете в шумовия диапазон от 58-62 dB A, запазва се броя на пунктовете под 58 dB A.


Графика:

Разпределение на 19-те пункта, определени за контрол на територията на град Хасково за 2016г.

(минимално, средно и максимално шумово ниво)Разпределение на броя на пунктовете, в зависимост от шумовия диапазон, dB A:над 72 dB A: 2 пункт

oт 70 до 72 dB A: 5

от 68-70 dB A: 2 пункта

от 63-68 dB A: 4 пункта

от 58 до 62 dB A: 1 пункта

под 58 dB A: 5 пункта
Констатации:

В по-голяма част от пунктовете е намалял значително потока на тежкотоварни МПС, в сравнение с предходни години, но се е увеличил потока на леки коли, особено във вътрешни квартали и райони, подлежащи на усилена шумозащита, както и по големите улици и булеварди(в т.ч. централни части) .

Липсва раделителна ивица между пътните платна при по-голяма част от главните улици и по-големите пътни входно-изходни артерии.

Извършено е обновяване с градини и паркове на някои вътрешни квартали, но все още е недостатъчно залесяването и озеленяването на някои квартали, дори и в централните градски части.

Въпреки почти изцяло обновената пътна настилка на главните артерии, все още е лошо асфалтовото покритие в някои вътрешни квартали и второстепенни пътни артерии, намиращи се в зона III и IV, съгласно действащия градоустройствен план на гр. Хасково.

Изводи:

Средното допустимо превишаване на шумовите нива за гр.Хасково през 2016 г. е с 4,8 dB A, а през 2015 г. е с 3,72 dB A изчислено по формулата:
∆ L A екв. i = ∑ = ( L k A екв. iL k A екв. доп.) . l i

i= 1 ---------------------------------------

l


6300 Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

тел.: +359 38 665 489; +359 38 624 072

e-mail: rzi@haskovo.net

web: www.rzi-haskovo.org

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница