А н а л и з на резултатите от входно ниво по учебния предмет човекът и обществото в IV а клас през учебната 2015/2016 година среден успехДата01.01.2018
Размер56.29 Kb.
#39565


А Н А Л И З

На резултатите от входно ниво по учебния предмет човекът и обществото в IV а клас през учебната 2015/2016 година

  1. СРЕДЕН УСПЕХNo

Клас

IV а-


входно ниво

25 ученикаСлаб

бр.

2

8%Среден

бр.

1

4%Добър

бр.

1

4%Мн. Добър

3

12%Отличен

бр.

18

72%Среден

Успех

5.30

III а-входно ниво

1

3,85%


3

11,54%


1

3,85%


6

23,08%


15

57,69%


5.19
III а кл.-изходно ниво

-

0%


2

7,63%


2

7, 63%


7

26, 92%


15

57,69%


5.34

Общ успех на входно ниво: Човекът и обществото –IVа клас

Много добър 5.305.30 входно н.

Сравнителен анализ: Околен свят II клас :

Входно ниво: 5.44, Междинно ниво: 5.48, изходно ниво: 5.505.19-входно н.

Сравнителен анализ: Човекът и обществото III клас: Входно ниво: 5.44, Междинно ниво: 5.19, Междинно ниво: 5.28 изходно ниво: 5.34


5.34-изходно равнище


  1. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ В ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ (усвеоен учебен материал, въпроси, на които не се затрудняват, показани компетентности)

Самостоятелната работа за входно ниво включва 11 поставени задачи.В зад.1

Учениците знаят разположението на България в континента Европа, границите на България и държавите, с които граничи страната ни.В Зад.2

Учениците знаят в кой континент живеем, знаят коя е най-високата планина, най-дългата ни планина, най-дългата ни река, най-високият ни връх, коя е столицата на България.В зад.3

Овладяни са знанията от историческия материал. Учениците знаят за създаването на българската държава, първите писани закони, „златния век“ на българската книжнина, покръстването на българския народ, създаването на Първото българско царство, при кой цар е сеченето на първите златни монети.В зад.4

Овладяни са историческите факти в години-създаването на българската държава, битката при Ахелой, покръстването на българския народ и Освобождението на България от османско иго.В зад.5

Учениците могат да изброяват имена на народни будители.В зад.6

Учениците могат да изброяват имена на борци за народна свобода.В зад.7

Учениците знаят трите имена, които е носила нашата столица.В зад.8

Учениците са ориентирани в коя планина се намира Байкушевата мура.В зад.9

Имат пространствена представа и знаят за единствена река, която пресича Стара планина.В зад.10

Знаят посоките на света. Имат необходимите пространствени представи в каква посока се намира Варна като се пътува от София.В зад.11

Имат изградени пространствени представи и умения за ориентация. Знаят в каква посока трябва да се пътува от Пловдив до Бургас.АНАЛИЗ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ В ЗНАИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

(неусвоен учебен материал, въпроси, на които се затрудняват)В зад.1

Учениците, които не знаят разположението на България в континента Европа, границите на България и държавите, с които граничи страната ни са двама-новопостъпилите ученици в паралелката-Ванеса Джиевонска и Теодора Касареева.В Зад.2

Учениците , които не знаят в кой континент живеем, не знаят коя е най-високата планина, не знаят за най-дългата ни планина, най-дългата ни река, най-високият ни връх, коя е столицата на България са двама –новопостъпилите ученици в класа.В зад.3

Не са овладяни при новопостъпилите ученици в паралелката знанията от историческия материал. Учениците не знаят за създаването на българската държава, първите писани закони, „златния век“ на българската книжнина, покръстването на българския народ, създаването на Първото българско царство, при кой цар е сеченето на първите златни монети.В зад.4

Не са овладяни историческите факти в години-създаването на българската държава, битката при Ахелой, покръстването на българския народ и Освобождението на България от османско иго отново при новопостъпилите ученици-Ванеса-Джиевонска и Теодора Касареева.В зад.5

Учениците, които не могат да изброяват имена на народни будители са новопостъпилите.В зад.6

Не се справят новопостъпилите ученици в паралелката. Те не могат да изброяват имена на борци за народна свобода.В зад.7

Учениците, които не знаят трите имена, които е носила нашата столица са новопостъпилите в паралелката.В зад.8

Учениците, които не са ориентирани в коя планина се намира Байкушевата мура са-Ванеса Джиевонска и Теодора Касареева.В зад.9

Нямат пространствена представа и знаят за единствена река, която пресича Стара планина четирима –двамата новопостъпили ученици и Мария Шабанова и Георги Кехайов.В зад.10

Не знаят посоките на света и имат необходимите пространствени представи в каква посока се намира Варна като се пътува от София-трима ученика (двамата новопъстъпили ученици, Даниела Метунова, Георги Кехайов и Методи Стамов(със СОП).В зад.11

Нямат изградени пространствени представи и не знаят в каква посока трябва да се пътува от Пловдив до Бургас трима ученика-новопостъпилите в паралелката, както и Мария Шабанова и Александър Белов.


От анализа за справяне с теста могат да се направят следните изводи за слабите страни:

Новопостъпилите ученици Ванеса-Джиевонска и Теодора Касареева нямат никакви знания. Не могат да правят тест.

-Учениците трябва да вникват с по-голяма съсредоточеност в условията на въпросите в теста.

-У учениците трябва да се развият умения за самоправерка и самоконтрол

-Да се изградят умения за справяне в теста на въпроси без и с отворен отговор.

Ученици със показани пропуски и затруднения и допуснали грешки на теста за изходна ниво са:

Мария Шабанова

Георги Кехайов

Александър Белов

Димитър Бушев


  1. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА:

1.Учениците със затруднения да се контралират за редовно посещение на училище на часовете за консултиране и допълнителна работа.

2.Постоянен контакт с родителите на изоставащите ученици и усведомяването им за пропуски и навременното им отстраняване.

3.Засилване на интереса у учениците и работа от страна на нас учителите за създаване на мотивация за учене.

4. Работа с тестове, които са с формата на националното външно оценяване.

28.09.2015г.


Преподавател: Мария Мавродиева Подпис:………………………
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница