Тема: Тахиметрична снимка с тотална станцияДата27.03.2022
Размер16.5 Kb.
#113965
Пищови по ТЗУ
Свързани:
ppe-test-example, M1.3, KV-1-23-2020-2021

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия


Катедра “Геодезия и Геоинформатика”


Курсова работа


Тема:Тахиметрична снимка с тотална станция


Изработването но едромащабни планове и карти е дълъг процес, който се състои от полски измервания и тяхната канцеларска обработка до получаване на крайния продукт.Както полските измервания, така и канцеларската им обработка са в эависимост от развитието на техниката.Наличната техника в този момент дава възможност за автоматизиране на двата вида геодезически работи.
При съвременните условия това, което характеризира топографо-геодезичните работи, е преминаването към цифрово картографиране на местността или т.н. цифров топографски модел.
Измервания с тотална станция SET 5F.
Тоталната станция има директна точност на отчитане по кръговете 20cc и с точност на линейните измервания ( 3 + 2.Dkm ) mm, с обхват на далекомера до 1,6 km.Данните се регистрират във вътрешната памет на инструмента.
След изваждане от кутията инструментът се поставя върху триногата и се свързва с нея.Центрирането и хоризонтирането се извършват както при оптичните теодолити.Преди да започне измерването тоталната станция се включва и се инициализират хоризонталният и вертикалният кръгове.След това се настройват основните параметри на инструмента.Създава се набор от кодове, избира се файл за запис на данните и въвеждане на данните за станцията.След като е извършена настройката на необходимите параметри на инструмента се започва самото заснимане на дадения обект.
След насочване на зрителната тръба към наблюдаваната точка се натиска Sdist от дисплея.Разстоянието вече е измерено и се избира бутон REC, след което със стрелката се избира формата за запис на данните.Въвежда се код и номер на наблюдаваната точка и после данните се записват в избрания файл.
При наблюдаването на подробните точки имаме почти аналогични действия, като при първата ако се налага се променя височината на сигнала.Разликата, в сравнение с наблюдаване на дадена точки, е в нулиране на кода.За всяка следваща подробна точка от дадена станция, ако няма промяна във височината на сигнала и не се налага промяна на поредния й номер или въвеждането на някакъв специален код, след визиране на точката, се натиска последователно : Sdist, REC, REC.
След приключване на работата от дадена станция инструментът се изключва и ако няма повече измервания се пристъпва към канцеларската работа.
Данните от измерването се прехвърлят в компютър, което става по следния начин : след свързване на инструмента с компютъра се избира Data output.От компютъра се стартира програма наречена SOKKIA(П.Павлов). С помощта на програмата се източва информацията от тоталната станция.Данните се подреждат в формат подходящ за програмен пакет ГЕО(Б.Банов).С негова помощ се изчисляват координатите на всички подробни точки.След това с програма SG(Красимир Колев) се генерира скрипт файл.
Скрипт файла се пуска през програма AutoCAD. В програмата се изчертава ситуацията, нанасят се условни знаци и се оформя кадастрален план.След това планът се качва в програма Autodesk Land Desktop 3 където се интерполират хоризонтали и се оформя топографският план.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница