Конспект за изпита по "паркова и ландшафтна архитектура" специалност архитектура, IIІ курсДата08.11.2017
Размер71.24 Kb.
#34128
ТипКонспект


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ - Катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"

КОНСПЕКТ

За изпита по "ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА"специалност АРХИТЕКТУРА, IIІ курс

Първа част - История на градинското и парковото изкуство

 1. Същност на ландшафтната архитектура - ландшафтно планиране, ландшафтно проектиране, ландшафтен дизайн. Поява на градинското и парковото изкуство. Сходства и различия с останалите изкуства. Източници на информация.

 2. Асирия и Вавилония. Пейзаж, култура, архитектура. Висящи градини. Затворени паркове. Ловни паркове. Принос в развитието на парковото изкуство.

 3. Древен Египет. Природни условия, архитектура, религия, естетика. Жилищни градини. Дворцови паркове. Алея на свинксовете. Двустранна симетрична паркова композиция.

 4. Древна Гърция. Периоди в развитието на гръцката култура. Развитие на градовете и на древногръцката архитектура. Вилни градини, обществени паркове. Нимфеи, хероони, агони, хиподроми, гимназиуми.

 5. Древен Рим. Развитие и упадък на Римската империя. Вилни градини (урбана, субурбана, рустика и фруктоария), дворцови резиденции. Вила Туски, вила Лаурециум, дворцовата резиденция на Адриан. Принципи в развитието на градинското и парковото изкуство.

 6. Парковото изкуство в Далечния и Близкия Изток. Ислямът в Западна Азия. Византия. Западна експанзия на Исляма - Испания (Алхамбра, Генералиф).

 7. Парковото изкуство в Индия и Персия. (Тадж Махал, Лахор, Шалимар, Агра, Исфахан)

 8. Развитие на градинското и парковото изкуство по времето на феодализма в Китай. Типология на пейзажа - идиличен, смеещ се, застрашаващ. Създаването на нов пейзажен стил и влиянието му върху европейското парково изкуство.

 9. Парковото изкуство в Япония. Философия и изкуство. Хълмисти и равнинни паркове. Видове градини (скална, водна, на литераторите, на чая). Жилищната градина. Значение на отделните елементи в композицията на парковете и градините.

 10. Общи тенденции в развитието на културата и архитектурата по време на Средновековието. Средновековни градини и паркове. Манастирски, университетски и частни градини.

 11. Ренесанс в Италия. Философия, ландшафт, архитектура. Развитие на изкуствата и връзката им с парковото изкуство. Флоренция и Рим. Характеристика на ренесансовите градини. Вила Боболи, вила Д’Есте и вила Ланте.

 12. Барок в Италия. Особености на бароковите градини. Развитие и промяна на композиционните принципи. Вила Алдобрандини, вила Албани и вила Гарцони.

 13. Градинско и парково изкуство във Франция по времето на Ренесанса. Въздействие на обществения, политическия и културния живот върху развитието на парковото изкуство. Дворцови градини. Люксембургската градина. Дворецът Шантии и дворецът Шарлевал.

 14. Парковото изкуство във Франция по времето на класицизма. Разцвет на френския парков стил и значението му за развитието на парковото изкуство. Во льо Виконт, Версай, Големият Трианон, Марли. Бележити творци на парковото изкуство.

 15. Ренесанс в Европа. Испания, (Дворецът Алказар в Севиля, Ескориал) Германия, (дворцова градина Хайделберг, дворецът Херенхаузен, Вилхелмскьое, Нимфенбург, Сан Суси, Цвингер) Англия (Хамптън корт, Уилтън Хауз, Чатворст, паркът Брамън) и Австрия (Шьонбрун и Белведере). Сравнителен анализ на изградените паркове.

 16. Развитие на пейзажния парк. Влиянието на източната култура върху парковото изкуство в Европа. Англия. Уилям Кент, Ланселот Браун, Хъмфри Рептън. Парковете Стоу, Кю, Шефилд, Бленхайм, Шръбленс Хайд парк и Сент Джеймс.

 17. Парковото изкуство през ХIХ в. Северна Америка. Централният градски парк. Известни творци на парковата и ландшафтна архитектура и приносът им за съвременното развитие на парковете. Централният парк в Ню Йорк и в Чикаго. Пренасянето на историческите традиции в съвременните паркове.

 18. Градинското и парковото изкуство в Русия Раннофеодалният период. Кремли и манастири. Извънградски вили, увеселителни градини. Руски Барок. Композиционни принципи при изграждане на парковете. Парковете Пушкин, Петродворец, Павловск. Парковото изкуство в Украйна, Кавказ и Крим. Останкино, Архангелское. Характерни особености на парковото изкуство в Русия през ХIХ и ХХ век.

 19. Градинско и парково изкуство в България. Периоди в историческото развитие на България. Пейзаж, наследство, влияния на различните култури. Българско Възраждане. Изграждане на градовете и връзката им с ландшафта. Жилищни градини, манастирски комплекси. Развитие на парковото изкуство в България след Освобождението. Резиденции, градски, крайградски, крайречни и морски паркове в големите градове - София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пловдив и др. Съвременни тенденции в развитието на парковото изкуство у нас.Втора част - Теория на парковата и ландшафтна архитектура

 1. Композиционни принципи в ландшафтната архитектура. Геометрични, пейзажни и смесени композиции. Колорит в парковата композиция. Въздействие на цветовете, колоритни съчетания и композиции. Елементи, участващи в изграждането на колоритната композиция. Паркова перспектива - въздушна, светлинна, колоритна. Светлосенки. Въздействие на сезоните, състоянието на времето и денонощието.

 2. Основни компоненти в ландшафтната архитектура. Растителност. Функции на растителността. Фитобиологични особености и архитектоника на дървесната и храстовата растителност - стъбло, корона, листа, цветове, плодове, възраст. Дендрологична и композиционна характеристика на растителността. Иглолистна и широколистна растителност. Дървесна, храстова, тревна и цветна растителност. Групиране на видовете.

 3. Основни компоненти в ландшафтната архитектура. Релеф и релефни форми. Равнинни, конкавни и конвексни релефни форми. Функции на релефните форми, проучване на релефа, принципи на проектиране. Геопластика. Обработка на земната повърхност. Настилки.

 4. Вода и водни елементи. Функции на водата в парковите и градските пространства. Изкуствени и естествени водни площи и течения. Водни елементи - фонтани, каскади, водопади, водни завеси и др. Принципи за проектиране.

 5. Алейна мрежа . Предназначение, въздействие. Геометрична, пейзажна и комбинирана алейна мрежа. Видове алеи. Принципи за проектиране, съчетаване с останалите компоненти в ландшафтната архитектура, оразмеряване.

 6. Структурни елементи в ландшафтната архитектура. Стълби, рампи, тераси, подпорни стени, огради, входове, перголи, трейажи. Принципи за проектиране, материали, оразмеряване.

 7. Обзавеждане на парковите и откритите градски пространства - пейки, маси, съоръжения за игра, кошчета за смет, поилки и хранилки, мостове и съоръжения, табели, осветителни тела. Разположение, материали, колорит, оразмеряване, принципи за проектиране.

 8. Скулптурна и декоративна украса в парковете. Монументална, портретна и декоративна скулптура. Принципи на композиция, материали, въздействие. Връзки с останалите компоненти на ландшафтната архитектура - релеф, растителност, вода, алейна мрежа.

 9. Парково осветление. Основни изисквания към парковото осветление. Видове осветителни тела. Разположение, принципи на композиция. Осветление на различните компоненти на средата – алейна мрежа, централни входове, водни площи, растителни групи, скулптурни композиции и др. Примери.

 10. Зелената система на градовете. Фактори, влияещи върху зелената система на градовете. Елементи на зелената система. Видове зелени системи. Видове градски и крайградски паркове. Принципи на планиране и проектиране. Нормативни изисквания.ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Кулелиев, Й. 2007. История на градинско-парковото изкуство. С.,

 2. Кулелиев, Й. (1992) Паркоустрояване на населените места, С.,

 3. Горохов, В., Лунц., Л. (1985) Парки мира. М.,

 4. Саймондс, Д. (1985) Ландшафт и архитектура. М.,

 5. Стойчев, Л. (1985) Паркова и ландшафтна архитектура. С.,

 6. Сугарев, Д. (1976) Градинско-парково и пейзажно изкуство С.,

 7. Троева, В. Цолова, Г. (1997) Ландшафтно планиране. София, Печатна база УАСГДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Георгиев, М. (1982) Ландшафтознание. С.,

 2. Делков, Н. (1984) Дендрология. С.,

 3. Димов, Х. (1985) Ландшафтна архитектура. С.,

 4. Залеская, Л. Е. Микулина. (1979) Ландшафтная архитектура. М.,

 5. Панчев, М. (1987) Аграрна паркова и ландшафтна архитектура. С.,

 6. Троева, В. (1987) Атракционни паркове. сп. Архитектура 2/1988;

 7. Фомина, Л. (1988) Основи на парковото изкуство. С.,

 8. Booths, N. (1987) Basic elements of landscape architecture,

 9. Clarke E. and Wright G. (1988) English Topiary Gardens.London ISBN 0 297 79298 9;

 10. Crowe, S. (1994) Garden Design. Garden Art Press, ISBN 1 870673 08 5;

 11. Enge, J.,Schroer, C. (1994) Gartenkunst in Europa. Taschen, Koln 1994, ISBN 3 8228 0402 9;

 12. European Garden Design. From Classical Antiquity to the Present day. (2000) Ed. by Toman. R. publ by Konemann. ISBN 3-8290-2289-1;

 13. European Landscape Architecture (2006) Ed. by Zoch, P and G. Loschwitz. Edition Topos, Callwey ISBN 3-7667-1655-7;

 14. Gardens Encyclopedia. (2001) ed. By Shoemaker, Chicago. ISBN 1 57958 173 0

 15. Jellicoe, G. and S. (1975) The Landscape of Man. Shaping the Environment from prehistory to the present day. London,

 16. Hiss, T. (1991) The Experience of Place. Vintage.books. ISBN 0-679-73594-1

 17. McHoy P. (1988) The Evening Garden. London, ISBN 0 7063 6965 3;

 18. Simonds, J. (1983) Landscape Architecture. A manual of site planning and design. 2nd ed. New York, ISBN 0 07 057448 0;

 19. The Garden Book. (2000) Phidon. ISBN 0-7148-4489-6;

 20. The Oxford Companion to Gardens. (1991) Ed. By P. Goode and M. Lancaster. Oxford, ISBN 0 19 286138 7

 21. The Royal Horticultural Society. Gardeners’ Encyclopedia. Plants & Flowers. Ed by Chr. Brickell, London, ISBN 0 86318 386 7;

 22. Yamashita, M., Bibb, E. In the Japanese Garden. Japan, ISBN 0 912347 80 5;

 23. Vidiella, A. (2008) The Source Book of Contemporary Landscape Design. Collins Design. ISBN 978-0-06-153791-2

 24. Wines, J. (2000) Green Architecture. Taschen. ISBN 3-8228-6303-3


ИНТЕРНЕТ
http://www.gardenhistorysociety.org/

http://www.royalparks.gov.uk/parks/kensington_gardens/http://www.rbgkew.org.uk/visitor/index.html

http://www.gardenvisit.com/got/12/baroque_gardens.htm

http://www.magma.ca/~evb/garden.html

http://www.chateauramezay.qc.ca/jardin/eng/hist.htm

http://www.gardenvisit.com/m/garden-finder-indexs/France.htm

http://www.gardentours-online.com/

http://www.gardendigest.com/timegl.htm

http://www.theplumber.com/history.html

http://www.gardenvisit.com/got/1/gardens-history-egypt.htm

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/egypt/default.html

http://www.villadestetivoli.info/storiae.htm

http://www.gardenvisit.com/m/garden-finder-indexs/Russia.htm

http://www.chateauversailles.fr/

http://public.fotki.com/burgas/burgas/

http://varna.info.bg/sea_garden.htm

http://varna.info.bg/sea_garden.htm

http://c18.slovar.org.uk/modernoto/dzhmartins.htm

http://zakmeta.dnevnik.bg/show.php?itemid=217&view=1&grp=2&rubr=

София 28.12.2010 г. проф. д-р арх. Веселина ТроеваКат. “Градоустройство”Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница