Урок за нови знания (1 час) Клас : 5б учебен час : IIДата15.01.2023
Размер15.29 Kb.
#116254
ТипУрок
Методическа разработка

Методическа разработка
Информационни Технологии
ПЛАН НА УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 час)
Клас: 5Б Учебен час: II
1. ТЕМА – „ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА ДАННИ 2. МОДУЛ – ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ.
3. ВИД НА УРОКА – НОВИ ЗНАНИЯ. Лекция чрез презентация на урока, запознаване с нови понятия и процедури. Обяснения- чрез съобразяване с възможностите на учениците и физическата среда, с които се подпомага на учениците да разберат същността на знанията.
4. Учебник – Издателство „Просвета“, А.Ангелов, Д.Тупаров,
К. Марчева, Г. Тупаров, К. Стоянова.
5. ЗАДАЧИ
5.1 Образователни:
Учениците умеят да въвеждат данни в Електронни Таблици.
Умеят да избират клетка, ред, колона.
Владеят маркиране на клетки и редове.
5.2 Възпитателни:
Учениците развиват своето творческо мислене. Естетически усет към подредба и подбор на цветове чрез ЕТ.
5.3 Развиващи:
Учениците обогатяват речниковия си фонд. Развиват математическо мислене.
6. МЕТОДИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА:
6.1 ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ – лекция, обяснения, демонстрация и наблюдение.
6.2 Форми – чрез индивидуална форма на обучение, учениците се запознават с новата тема.
6.3 Средства за обучение:
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА – учебник по ИТ за 5 клас,
компактен диск с учебни материали към учебника. Видео урок от сайта на „Просвета“.
6.4 ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – връзка с темите „Компютърна система и информационни технологии“, „Компютърна текстообработка“, „Компютърна графика“.
6.5. МЕЖДУ - ПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – Предмети: технологии и предприемачество, математика.
7. ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ–
Стари опорни понятия и процедури: стартиране на програма отваряне на файл, заглавен ред, ленти с инструменти, ред съобщения.
Нови опорни понятия и процедури: данни, ЕТ, ред, колона, клетка.
8. КОМПЕТЕНТНОСТИ, ИЗРАЗЕНИ В ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.
- посочва основните елементи на ЕТ – клетка, ред, колона.
- задава адреси на основните елементи на ЕТ.
- избира клетка, ред, колона и област от клетки в ЕТ.
- обяснява предназначението на ЕТ.
9. СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА –
9.1 Организация на класа. -5 минути
- Поздрав
- Проверка на присъстващи ученици и нанасяне на отсъствия.
9.2 Проверка на домашна работа, знанията на учениците от предходния урок и преминаване към темата на урока – “ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА ДАННИ” – 5 минути.
9.3 Актуализиране на стари данни:
Учителя стартира програмата Paint. Чрез беседа се припомнят понятия свързани с програмата Paint. Кои са елементите на прозореца на програмата Paint? Учителя стартира програмата Word. Учителя показва елементите на прозореца на програмата Word. Учителя пита кои са общите елементи на прозорците на двете програми. Учителя пита как се отваря файл?
10. Поставяне на задачата от урока 25 минути
Учителя поставя задача от урока. Прилага комбиниране на лекция, обяснения, демонстрация и наблюдение. Разглеждат се посочените ЕТ. Пресмятат се с представената нова програма изчисленията по таблицата.
10.1 Последователно въвеждане на понятията „данни“ и „електронна таблица“, въвежда определението за ЕТ. Пояснява въвеждане на различни типове данни – числа, текст, дата и час.
10.2 Поставя темата на урока.
Учителят се движи между учениците, отговаря на въпроси, помага на учениците, които работят по-бавно и ако е необходимо още веднъж обяснява новите понятия.
Обяснява и демонстрира програмата Excel. Пояснява разширението на програмата .xls за версия 2003, xlsx- за следващи версии.
10.3 Въвеждане на основните елементи на програмата.
- ред и колона
10.4 Въвежда понятието: клетка, активна клетка, адрес на клетка, област на клетка.
11. ОБОБЩЕНИЕ
Урокът завършва с обобщителна част, в която преподавателят припомня изучените понятия и процедури . – 5 минути
- Повтаря се най-важното от урока
- Оценяване – поставяне на оценка на ученици взели участие в демонстрацията и наблюдението на новия урок.
Изготвил:
Радостина Пенева

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница