Закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява. 10 т величинаДата16.10.2018
Размер195 Kb.
#89586
ТипЗадача
Вариант 5.

Задача 1. Срещу всяко название на величина или закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява. 10 т.


величинаформула

а) интензитет на електростатично поле

б) плътност на тока

в) количеството топлина, отделено в проводник

г) диелектрична проницаемост на средата

д) капацитетна плосък кондензатор във вакуум

е) магнитен диполен момент на рамка

ж) работа за преместване на проводник с ток в магнитно поле

з) специфичен заряд (товар) на частица

и) магнитен интензитет на полето на праволинеен, безкрайно дълъг проводник с постоянен ток

й) енергия на магнитното полеЗадача 2. Срещу всяка от формулите запишете названието на величината, зависимостта или закона, който тя изразява. 10 т.


формула

Изразява

а)
б)
в)
г)
д)

Продължение задача 2


е)
ж)
з)
и)
й)

Задача 3. Попълнете празните места в таблицата. 10 т.


Величина

Означение

Формула

Размерност

а)

б)

в) електрична потенциална енергия

г)

д) енергия на ел поле на кондензатор


е)

ж)W

з)

Uи)

й) ЕДН при самоиндукция4.1. Когато електричен дипол се постави в електрично поле, той се завърта така, че

1 т.
а) електрическият му диполен момент да сочи положителния заряд;

б) електрическият му диполен момент да сочи отрицателния заряд;

в) електрическият му диполен момент да е успореден на интензитета полето и насочен в обратна посока.

г) електрическият му диполен момент да е еднопосочен с интензитета полето.

д) електрическият му диполен момент да е перпендикулярен на полето, по правилото на десния винт;
4.2. Изразът се нарича на интензитета на електростатичното поле. Казваме, че полето е потенциално, когато неговата стойност е , и вихрово, когато стойността му е . 3 т.
4.3. Точков заряд q > 0, движещ се със скорост , навлиза в магнитно поле с магнитна индукция .

В първата колона на таблицата са посочени възможни посоки на движението, в третата колона – вероятни траектории, по които ще продължи движението си.Във втората колона запишете буква, съответстваща на правилната траектория 5 т.
з)

а) права

б) окръжност

в) елипса

г) спирала

д) винтова линия, в права посока

е) винтова линия, в обратна посока

ж) ще се върне обратно

з) няма да се измениз)б)д)е)


4.4. Коя от графиките изразява волтамперна характеристика на метален проводник? 1 т.

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.Задача 5.1. Закон на Кулон. (формулировка, големина и посока на силата, название на величините, електрична константа)

Задача 5.2. Закон на Ампер (формулировка, название на величините, физически смисъл – големина и посока на силата за проводник с крайна дължина) .


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница