Устойчиви практики от Холандия Ако потърсиш думата „устойчив”Дата14.01.2019
Размер31 Kb.
#110400
Устойчиви практики от Холандия
Ако потърсиш думата „устойчив”, в Google се появяват над 70 мил. препратки. Нашата тема днес е една от най-важните, но и най-неразбрани концепции за последните двадесет години.

• Устойчивото развитие е от съществено значение за нашето бъдеще. Мисля, че можем лесно да се съгласим, че сегашният ни начин на живот компрометира възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Но не е лесно да се проектират успешни политики по отношение на устойчивостта.
Не е изненадващо, че тази дискусия започна доста рано в Холандия: една просперираща държава с високи нива на икономическа активност, но също и малка и гъсто населена. Въпросите за устойчивостта започват да се обсъждат още от 60-те години. Холандския опит може да се окаже от значение за България.


• 1. Тъй като устойчивостта се спира на околната среда, икономически, финансови и социални проблеми, важно е политиките да са внимателно координирани и резултатите отчетени. Поради това през 2008 г. холандското правителство въведе т. нар. "правителствен подход за устойчиво развитие", в който шестте най-важни министерства координират своите политики, свързани с устойчиво развитие. През 2009 г. мониторинг за устойчивост е въведен, за да измерва развитието.

• 2. Трябва да се въведе правилната комбинация от политики за забрана на някои практики, за стимулиране на поведение и добри примери. Просто забрани няма да работят. Част от подхода на холандското правителство е да избере "водачи", т.е. добре развиващите се практики в сектори и да ги стимулира.
Когато правят това, правителствата трябва да осъзнаят, че те също могат да се поучат от бизнес сектора. В много случаи фирмите забелязват рисковете от безотговорно използване на ресурси по-бързо от правителството, тъй като те са първите, които се сблъскват с по-скъпи суровини, загуба на клиенти / пазари и намаляваща доходност. Те трябва да планират бъдещето си и го правят. Аз съм много горд, че Холандия има най-добрите като цяло резултати в последното изследване на Индекса за устойчивост на Дау Джоунс: пет холандски фирми са едни от най-високо класираните компании в проучването. Три от тях са позиционирани и в България: Филипс (лични и стоки за домакинството), ТНТ (логистика) и Юнилевер (храни и напитки).На 22 септември тази година, основните холандски компании в България представиха своята политика по време на „устойчив ден” в "Хилтън". Аз забелязах голям интерес от страна на българските фирми към процесите на планиране и в отношенията между политиките за устойчивост и потребителските отношения. Един важен урок, който научих от тях е, че политиката за устойчиво развитие може да подобри своя имидж, но само ако наистина има какво да покаже. Политика само с изображения, целящи само изграждане на имидж, не работи с критичните потребителите на днешния ден.


• Бих искал да дам два конкретни примера за успешна политика. Един добър пример от значение за България е управление на отпадъците, където холандците са водещи в разработването на технологии и системи. Всяка година, Холандия произвежда около 60 млн. тона отпадъци. Само 5% се депонират, 12% се превръщат в енергия и 83% се рециклират.

Ние гледаме на отпадъците не като на непреодолим проблем, а като възможност за създаване на богатство и стойност за различните заинтересовани страни. Например, ние започнахме ферментиране отпадъчни води в природен газ и генерираме електричество от изгаряне на отпадъците. Околната среда се превърна в основна холандска индустрия с годишен оборот от 6 милиарда евро и е все по-важен продукт за износ.

• Друг пример в тази област е парниковият сектор, който е сериозен потребител на енергия и е много важен за холандския износ. Чрез споразумение между правителството и сектора, се промотира намаляване на използването на енергия от изкопаеми горива (2% всяка година) и "зелените" енергийни източници са стимулирани. Оранжерийният сектор въвежда технологични иновации в отопление, CO2 емисии и производство на енергия, а резултатите са поразителни. Секторът ще направи промяна от потребител на енергия към производител на енергия през 2020 г.!

• На последно място, бих искал да подчертая, че не можете да го направите сами. Много цели за устойчиво развитие могат да се постигнат само чрез международно сътрудничество. Пример: за реализиране на националните цели за намаляване на емисиите, ние се нуждаем от строги европейски правила; в дебата за климата връзката между развитието в международен мащаб и последиците на национално ниво е още по-ясна.

•Говорейки за международно сътрудничество, бих искал да подчертая факта, че тази година се навършват 15 години откакто холандската програма МАТРА е в България. Това е и последната година, през която програмата е активна. През последните 15 години, се осъществи огромен обмен на опит, както в областите пряко свързани с политики за устойчивост, като например прилагането на директивата на ЕС "Натура 2000", така и в области като съдебната реформа и социалното равенство. Това може да изглежда по-малко свързано с устойчивото развитие, но аз съм сигурен, че всички вие сте наясно, че от стабилното върховенството на закона е от основно значение за това развитие. И нито една страна не може да си позволи да остави значителни части от населението си изолирано от развитието на обществото. И най-важното е, че Българското училище за политика от своя страна е получател на програмата МАТРА. Разчитаме на вас да работите заедно с нас по отношение на устойчивото развитие на България, Холандия, ЕС и дори на света.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница