Посочете последните три институции, в които сте работили, като започнете с настоящата си местоработаДата26.09.2017
Размер63.82 Kb.
#31045

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane

АВТОБИОГРАФИЯФамилия
Име
Презиме
Дата на раждане (дд/мм/гггг)
Месторождение
ЕГН
Настоящ адрес

ул. № .........................................................., бл. ............, вх. ......., ап. ........


гр./с....................................................... , обл. ..................................................


Eлектронна поща
Телефон (сл.)
Мобилен

Професионален опит

Посочете последните три институции, в които сте работили, като започнете с настоящата си месторабота.Институция

Местонахождение

Години от-до

Заемана позиция

Основни задължения


Образование Посочете висшите учебни заведения, в които сте учили или учите в момента.


Институция

Местонахождение

Години от-до

Област на обучение

Придобита степен

Допълнителна квалификация

Посочете специализирани краткосрочни програми или курсове, в които сте участвали и придобитата квалификация.Институция

Местонахождение

Години от-до

Област на обучение

Квалификация

Сертификати
Област на професионална експертизаПреподавателски опит

(посочете институциите, в които сте преподавали, преподавани курсове, години на преподаване)


1._____________________________________________________________

______________________________________________________________
2._____________________________________________________________

______________________________________________________________


3._____________________________________________________________

______________________________________________________________
Работа по национални и международни проекти

(посочете име на проекта, година/и, финансираща организация, заемана длъжност в управлението на проекта)
1._____________________________________________________________

______________________________________________________________
2._____________________________________________________________

______________________________________________________________


3._____________________________________________________________

______________________________________________________________Компютърни умения

Организационни умения

Езикови умения

(оценете по скала от 1 (най-ниско) до 5 (най-високо)

Разбиране

Разговор

Писане
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение


език
език
език
език

език


Принадлежност към политическа партия
Заемана позиция в партията

Членство в професионални организации

1._____________________________________________________________


2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________


Професионални публикации (прибавете допълнителен лист, ако е нужно)
Съкратен вариант на автобиографията (не повече от 80 думи)*

* Моля, представете кратка биографична справка, описваща лични данни, професионални ангажименти, обществен опит, значими постижения и др. Тази биографична справка ще бъде включена в официалната брошура на Програмата, в случай че сте един от избраните участници.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница