Утвърдил: р е к т о рстраница1/4
Дата11.02.2018
Размер0.56 Mb.
#58395
  1   2   3   4

Утвърдил:…………………..

Р Е К Т О Р

Попълва се от ДеканатаОБОБЩЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 г.

Учебно-екскурзионна по Седиментология

Катедра, провеждаща практиката

Специялност

Курс

Форма на обучение Р/З

Брой * студенти

Вид транспорт

Период

Място на провеждане – обект (фирма)

Ръководител(и)

С транспорт на МГУ/с друг транспорт

от

до

Маршрут **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Учебно-екскурзионна по Седиментология

ГППИ

 

 ГПМЕР

 


ІІ

 


Р

 


13

 

 С транспорт на МГУ

 


24.4.2015 г.

24.4.2015 г.

София-с.Кошарево–Брезник–с. Божурище–С-я–110км

гл.ас. д-р Ал.Здравков

25.4.2015 г.

25.4.2015 г.

София – гара Бов - с.Бов – София 110 км. Около 5 км са планински тип. Препоръчително е да се подсигурят микрообуси

 

26.4.2015 г.

26.4.2015 г.

София – с.Лесков дол– гара Лакатник –София – 130км.

Преддипломна за магистри по Икономическа геология

ГППИ

 


ИГ

І

Р

4

с друг транспорт

29.6.2015 г.

17.7.2015 г.

Конкретните обекти и ръководители на преддипломната практика за магистрите ще бъдат предоставени с доклад от р-л катедра ГППИ
Регионална инженерна геология и хидрогеология 

ХИГ

ХИГ

ПГ

 IV

II

  Р

Р 

 24

5

 Сдруг транспорт (втобус) 

13.5.2015 г.

15.5.2015 г.

13.05 София - маг. Хемус – с. Български извор – Съева дупка – София
14.05 София – Перник – Сапарева баня – Дупница – Бобов дол – София
15.05 София – Костенец – Долна баня – Самоков – Белчин – София

Инж. Г. Златев

ас. В. Петров

гл.ас. Ина Попова

 


Хидрогеология и инженерна геология

 


ХИГ 

 


ХИГ 

 


 III

 


Р 

 


18 

 


Влак, автобус

22.06.15 г.

28.06.15

На полигона в с. Лютиброд

Гл.ас. Ст. Ковачев
29.6.15 г. 

06.7.15 г. 

Камерална работа в МГУ 

Гл.ас. А. Лаков

Инж. Иван Пешев


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Гравитационни методи в геофизиката

ПГ

ПГ

III

 Р

3

Без транспорт

22.6.2015 г.

17.7.2015 г.

Практика на територията на МГУ от 22 юни до 17 юли 2015 г. на ротационен принцип.

проф. д-р Ради Радичев 02/8060351;

Гл. ас. д-р Християн Цанков 02/8060556Магнитни методи в геофизиката

ПГ

 

 ПГ

 

 III

 

 Р 

 

 3

 

 Поради малкият състав на групата се планира пътуване за един ден до Панагюрище с личен автомобил на

гл.ас. Д-р Християн Цанков

 


22.6.2015 г.

 


17.7.2015 г.

 


Практика на територията на МГУ на ротационен принцип.22.06 – 17.07.2015 г.

проф. д-р Ради Радичев 02/8060351
Гл. ас. д-р Християн Цанков 02/8060556

 


Магнитната обсерватория при БАН в гр. Панагюрище (под ръководството на гл.ас. д-р Хр. Цанков - 02/8060556).

Магнитната обсерватория при БАН в гр. Панагюрище Доц. д-р Петя Трифонова - Научен ръководител тел: 0888 21 89 48 email: petyageo@mail.bg

Електрични методи в геофизиката

ПГ

ПГ

III

 Р

3

без транспорт

22.6.2015 г.

17.7.2015 г.

Практика на територията на МГУ от 22.06 – 17.07.15 на ротационен принцип

ас. Атанас Кисьов 02/8060556

Сеизмични методи в геофизиката

ПГ

ПГ

III

 Р

3

без транспорт

22.6.2015 г.

17.7.2015 г.

Практика на територията на МГУ 22.06. – 17.07.15 г.на ротационен принцип

проф. д-р Бойко Рангелов 02/8060436

Радиометрия и ядрена геофизика

 


ПГ

 


ПГ

 


IV

 


Р 

 


14

 


 без транспорт

 


13.5.2015 г.

 


14.5.2015 г.

 


Практика на територията на МГУ

 


проф. дгн Стефан Димовски 02/8060355

инж.Николай Кирилов 02/8060354Алгоритми и програмиране на геофизични задачи

ПГ

ПГ

II

 Р

3

 без транспорт

22.6.2015 г.

26.6.2015 г.

Практика на територията на МГУ

проф.дгнСтефан Димовски 02/8060355

ас.Ат.Кисьов 02/8060556Приложна геофизика

ПГ

ХИГ

III

 Р

14

без транспорт

06.6.2015 г.

10.7.2015 г.

Практика на територията на МГУ

проф. дгн Стефан Димовски 02/8060355 ас. Миглена Янкова 02/8060353
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Геофизични методи в екологията

ПГ

ЕООС

III

Р/З

16

без транспорт

29.6.2015 г.

03.7.2015 г.

Практика на територията на МГУ

проф. дгн Стефан Димовски 02/8060355

ас. Миглена Янкова 02/8060353Практическо обучение по основи на специалността

СДТНГ

СДТНГ

СДТНГ


І

II


Р

З

18

9

общо (27)


без транспорт


обществен транспорт

29.6. 2015 г

30.6.2015 г.

01.7.2015 г.


02.7.2015 г.

30.6.2015 г.
На 29.06.2015 г. ,кат. “СДТНГ”
На 30.06.2015 с градски транспорт до гр. Божурище (в обект на „София газ“ ЕАД)“София таз“ ЕАД, гр. София – 1504, бул. „Ев. Георгиев“ № 169, тел. 029426211, факс 029426210 Зам. изп. Директор Пл. Хитев

ас. Лъчезар Георгиев 0878710509 (добив) Гл. ас. Милко Харизанов (сондиране)

02/80 60 573 email: mharizanov@mg с друг транспорт (автобус), час на тръгване от МГУ-08.00 ч


01.7.2015 г.

На 01.07.2015 с автобус от МГУ по маршрут София – Д. Дъбник - София (в обекти на ПД“Нефт и Газ“ АД, гр. София)

ПД „Нефт и Газ“ АД, гр. София – 1080, ул. „Ст. Караджа“ № 2, тел. 02/9802468; 064/880445, факс 02/981 3764; 064/880449, email& office@pbng /g.com

Прокурист : Мария Владимирова

Изп. Директори: инж. Пл. Николов, Л. ЧакъровВид –учебно екскурзионна Основи на специалността

СДТНГ 

СДТНГ

I

II


Р

З


18

9

О бщо 27с друг транспорт (автобус), час на тръгване от МГУ-08.00 ч


02.7.2015 г.

02.07.15

На 02.07.15 г. с автобус от МГУ по маршрут София-Чирен-София(в ПГХ „Чирен“ обект на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Гр. София – 1336

Ж.к. „Люлин“ – пк 3, бул. П. Владигеров“ № 66, тел. 02/93962 00, факс 02/9250401

Изп. Директор Георги ГеговАс.д-р Лъчезар Георгиев (добив)

Ас. Милко Харизанов (сондиране) 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Практическо обучение по проучвателно ядково, хидрогеоложко и инженерно-- геоложко сондиране Вид – учебна

 


СДТНГ

СДТНГ

II

Р

15

с обществен транспорт (автобус или влак)

06.7.2015 г.

12.7.2015 г.

„Геология, проектиране и проучване“ АД гр. Варна – 9000

Бул.“Сливница“ № 93, ет. 1, ап. 22

Email office@gppvarna.com

Тел. Офис: 052630481; 052602876

Офис 0888370626

Управител: инж. Злати Златев

 


Доц. В. Златанов, (ръководител на стажа)

 


 

СДТНГ 

III

З

11

общо (26) 

 

 

Практическо обучение по сондиране за нефт и газ

СДТНГ

СДТНГ

ІІІ
ІVР
З


10
10

общо (20)


с обществен транспорт (автобус или влак)

6.07.15 г.

9.07.15 г.

ПД”Нефт и Газ”АД, гр.София и обекти на дружеството, База Д. Дъбник ПД “Нефт и Газ” АД гр. София - 1080 ул. “Ст. Караджа” № 2 тел.: 02 / 980 24 68 факс: 02 / 981 37 64 Изп. директори:email: office@pdng_bg.com

Прокурист: Мария Владимирова

инж. Пл. Николов; Л. Чакъров Дирекция “Сондиране и ремонти” гр. Монтана ул. “3ти март” № 218 факс: 096 / 398 234 тел.: 096 / 398 236

Практическо обучение по добив и транспорт на нефт и газ Вид – учебна

СДТНГ

СДТНГ

СДТНГ


III

IV


Р

З


10

10 (20)


с обществен транспорт (автобус или влак)

06.7.2015 г.

09.7.2015 г.

ПД”Нефт и Газ”АД, гр.София и обекти на дружеството, База Д. Дъбник ПД “Нефт и Газ” АД гр. София - 1080 ул. “Ст. Караджа” № 2 тел.: 02 / 980 24 68 факс: 02 / 981 37 64 Изп. директори:email: office@pdng_bg.com

Прокурист: Мария Владимирова

инж. Пл. Николов; Л. Чакъров Дирекция “Сондиране и ремонти” гр. Монтана ул. “3ти март” № 218 факс: 096 / 398 234 тел.: 096 / 398 236 Директор:инж. Ив. Вълков


Гл. ас. Мартин Бояджиев

Ас. Л. Георгиев


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Инженерна геоекология

eкскурзионнаИГЕ

ЕООС

II
II

Р
З

2
8

автобус на МГУ

24.6.2015 г.

11.7.2015 г.

25.06. София – Пещера – София – Биовет АД, гр. Пещера 4550, ул. Петър Райков 39,тел. Изп. Директор 035065619, 08886555333, email biovet@biovet.com

26,06 – София – с. Долни Богров – София – Инсталация за преработка на органични отпадъци, площадка Хан Богров, тел. 0889229563 инж. Николай Желев

Гр. София, р-н Кремиковци, с. Яна местност Садината

06.07. – Медицинска академия, гр. София

02.07. София-Пазарджик-София

ПСОВ гр. Пазарджик, началник ВиК Пазарджик, ул. „Втори януари“№6, тел. 034/40731021,06

10.07. – Практика на територията на МГУ (не се изисква транспорт)

11.07. Практика на територията на МГУ (не се изисква транспорт)Ас. Сотир Плочев

0887241466Геологична Микробиология (лабораторна)

 


ИГЕ 

БТ 

II
II

Р
З

7
11

без транспорт

17.4.2015 г.

 


22.5.2015 г.

 


17.04. Практика на територията на МГУ

24,04, Практика на територията на МГУ

01.05. Практика на територията на МГУ

08.05. Практика на територията на МГУ

15.05. Практика на територията на МГУ

22.05. Практика на територията на МГУ

/не се изисква транспорт/ доц. Светлана Браткова

0888 528 830

 
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница