Заглавие на занятиетоДата12.10.2018
Размер350.5 Kb.
#84498Заглавие на занятието

Приказки за звука

Име на учителя, училището, град

Амико Долчи; Център за творческо развитие ”Данило Долчи” Италия

Описание на целевата група

Клас: IV – V клас

Възраст: 8-10

Цели на урока / занятието

 • Подпомагане на децата да имат подход към музиката

 • Разширяване на уменията за изразяване

 • Подобряване на артистичните, логически, математически и музикални умения

 • Подобряване на координационните умения

 • Писане/ рисуване на нотите на картина, рисунка, изображение, сцена от всекидневието, приказка.

Ключови компетентности

 развитие на майчиния език;

 комуникация на чужди езици;

 математическа компетентност и основни познания в областта на природните науки и технологиите;

 дигитални компетентности;

 умения за учене;

 социални и граждански компетентности;

 инициативност и предприемачески умения;

 интеркултурни и културни компетентности и творчески изявиПродължителност

2 часа


Възможно е занятието да се раздели на много части, особено ако изберете да създадете музика към приказва, измислена от класа. Частите могат да бъдат разделени по следния начин: писане на текст, композиране на музика + писане на ноти,изпълняване на музиката.


Тема от устойчиво развитие


 Световно гражданство и демокрация

 Отпадъчни материали, рециклиране и повторно използване

 Биоразнообразие

 Методи на продукция и консумация

 Здравословен начин на живот

 Управление на природните ресурси

 Местна и глобална отговорност

 Човешки права, мир и правосъдие

 Културно разнообразие

 Селско и градско развитие

 Друго ......................................................................................................


Материали и ресурси необходими за занятието

Музикални инструменти: Флейти, ударни инструменти, синтезатор (по избор), хартия, цветни моливи, маркери, ножици, лепило. Ако искате да използвате инструменти направени от отпадъчни материали: парчета дърво, пластмасови или метални контейнери напълнени с различни семена, например кофички от кисело мляко и т.н. Ако изберете да сложите музика в картина, рисунка или друго изображение ще имате нужда от файла на изображението + проектор и лаптоп. Ако искате да запишете последното изпълнение: музикален рекордер

Свързани учебни предмети

Музика, математика, литература, изкуство, социално и гражданско обучение

Използван/и метод/и и учебни техники

Взаимен майевтичен подход (RMA),

(Прочети повече на: http://danilodolci.org/media/English.pdf;http://danilodolci.org/en/rma)

Учене чрез правене: Кооперативно учене.Оценка

Учителят оценява:

 • Съответствията от звуци, намерени от учениците, за постигане на желания ефект,

 • Съставния резултат,

 • Последното изпълнение.

 • Колективно обмисляне и себеоценяване


Описание на процеса
Предварителна информация:

Както е важно да се научи как да се чете, пише, брои и рисува, също така е важно да се преживее активно слушане. Звуците и шумовете могат да бъдат манипулирани, произведени и/или възпроизведени чрез нашето тяло, с истински музикални инструменти или дори прости инструменти направени от отпадъчни материали, които могат да бъдат направени от учениците преди започването на занятието, или преди фазата на изпълнението.

Тази дейност дава на учениците възможността да учат как да „композират заедно” и как да изразят общи интереси чрез различни и необичайни езици. Децата ще работят с комуникативни инструменти, които могат да бъдат техните собствени тела, графики, „рециклирани” музикални инструменти, за да може да се постигне музикално изпълнение основано на приноса на всички.

Стъпките на анализи, звукови интерпретации, писане (абстрактно, реалистично или описателно) и редактирането на резултата позволява на децата да научат повече за наблюдението и определението на ключови елементи, с цел изразяване на съобщение и неговото времево измерение. ‘Приказки за звука’ също насърчава развитието на логиката и математическите компетентности на учениците.


Предложения:

Предлагам на учителите до проверят следните линкове преди и след занятието, за да анализират задълбочено вдъхновението за тази дейност:

“Pierino e il Lupo” приказка, озвучена от Сергей Прокофиев.

http://www.youtube.com/watch?v=0PoNvFwrfVU

Василий Кандински, “Точка и линия в равнината”, 1926

Препоръчително е дейността да се изпълни започвайки с рисуването на прости форми и няколко елемента. След това може да продължите към изображението, реалните сцени и/или по-сложни приказки. Това цели да насърчи децата да разбират основните дейности, които могат да бъдат разучени по-късно, чрез добавяне на по-сложни променливи.
Въведение:

ПРОУЧВАНЕ:

Учителят на кратко говори за вниманието, което трябва да се отделя на слушането на звуците, които намираме около нас всекидневно и умението, което използваме, за да ги разпознаем.

След това класът започва да изучава звуковите възможности на телата си (пръсти, ръце, крака, глас, подсвиркване) и на обектите от обкръжаващата ги обстановка (чинове, моливи, нагъната хартия, столове и т.н.).

Учителят пита децата за връзката им с музиката, дали някое от тях свири на музикален инструмент, дали някой слуша музика и какъв жанр, дали смятат, че е възможно да се изкаже нещо чрез музика, а не чрез думи.

Учителят представя занятието, обяснявайки на децата, че ще подготвят музикално представление заедно.


Учебен процес:

Учителят представя различните задачи, които да се „облекат” с музика: • Картина;

 • Снимка;

 • Сцена от всекидневието;

 • Спомен;

 • Приказка или истинска история;

 • Друго;

Класът оценява различните позиции и избират какво трябва да бъде „облечено” с музика. След това учениците анализират картината, снимката или приказката.

Класът анализира данните/героите/местата/ситуациите/атмосферите, цялата информация, която е основна, за да се предаде съобщението и/или да се говори чрез музиката.

Учителят действа като посредник, наблюдава как учениците споделят гледните си точки и, ако е нужно, ги напътства. Учителят записва информацията набавена от децата.


РЕЗУЛТАТ:

Сега работата на класа е да идентифицира най-подходящите звуци за превеждане в звук/музика на избраните елементи. Например точка може да бъде кратък звук или тире може да бъде дълго подсвиркване…

По време на тази част се получава фундаментално проучване и съгласуване между слух и чувства. След това звуците трябва да бъдат свързани с избраните елементи.

Класът, подпомаган от учителя, записва/изрисува музикалните ноти, и така графично превежда звука (аналогично писане).

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

7/ Учителят прочита резултата с децата.

Учителят пита кой иска да се опита да води оркестъра. Лидерът ще трябва да балансира работата извършена от класа и крайното изпълнение. След първото представяне ще е възможно да бъде повторено, но с друг диригент. Трябва да има репетиция преди да започне изпълнението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Групата изпълнява произведението си. Ако е възможно е хубаво изпълнението да бъде записано и преслушано по-късно за по-добро разбиране на това как е работила групата, както като представяне на първоначалното съобщение, така и на музикалното изпълнение.

Ако изберат да сложат музика на приказка, ще бъде възможно да акомпанират изпълнението с говорител, който да чете приказката върху която е направена музиката.
ОЦЕНКА:

В сесия за взаимен майевтичен подход учениците ще бъдат помолени да обяснят коя част предпочитат: анализ на избран елемент (приказка, картина, изображение), превод чрез аналогично писане, или изпълнението. Този дебат ще помогне на учителя да разберете личните предпочитания на всеки ученик.

Също така, този дебат ще установи уважение в работата в екип, като по този начин допринесе за бъдещо сътрудничество.
РАЗМИСЪЛ И САМООЦЕНКА:

Приказки за звука е занятие, което доближава децата до музиката чрез изучаването на контекст, ситуации, приказки, които ще бъдат креативно анализирани.

Едновременно с това позволява на учителя да разбере личните предпочитания на всяко дете и да укрепи работата в екип в класа.Чрез четене, наблюдение и слушане на различни интерпретации на избрана картина, снимка или приказка, класът открива различните възможности за комуникация чрез различни езици, изглаждайки уменията си за наблюдение, аналитични умения, координационни умения и работа в екип.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница