№ гр. Търговище, гДата23.10.2018
Размер24.85 Kb.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД


№ ................................

гр. Търговище, ....................... 2006 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите в изпълнение на Решения № № 5/27.04.2006 г.; 11/02.03.2006 г.; 12/27.10.2005 г. и 3/27.05.2004 г. на Общински съвет – Търговище

ЗАПОВЯДВАМ:


1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в капитала на общински търговски дружества които се използват за стопански цели, както следва:

1.1. ПИ 73626.308.184 (УПИ VІІ) кв. 21, кв. “Запад-3” гр. Търговище с площ 10 392 кв.м., отреден за полифункционален център;

1.2. ПИ 73626.501.334 (УПИ V), кв. 21, кв. “Въбел” с площ 2 006 кв.м. отреден за производство и складова дейност;

1.3. УПИ ІІІ, кв. 28 по плана на с. Братово, община Търговище с площ 10 390 кв.м. и построена в него двуетажна сграда със ЗП 204 кв.м.;

1.4. ПИ 73626.513.87 (УПИ І-87), кв. 14 по плана на КК”Парка-север” гр. Търговище с площ 7 021 кв.м., отреден за търговия, обществено хранене, хотелиерска дейност;

1.5. ПИ 73626.508.94 (УПИ VІ), кв. 18, кв. “Запад-3” гр. Търговище с площ 2 399 кв.м., отреден за производствена и складова дейност;

1.6. ПИ 73626.508.82 (УПИ ІV), кв. 18, кв. “Запад-3” гр. Търговище с площ 2 388 кв.м., отреден за производствена и складова дейност;

1.7. ПИ 73626.508.80 (УПИ ІІ), кв. 18, кв. “Запад-3” гр. Търговище 2 376 кв.м., отреден за производство и складова дейност;

1.8. УПИ Х-3, кв. 28 с. Пресиян, община Търговище с площ 1 000 кв.м. и построена в него сграда със ЗП 139 кв.м., отреден за обществено хранене;

1.9. УПИ ХІІ, кв. 21 с. Бистра, община Търговище с площ 3 140 кв.м. и масивна сграда, подлежаща на събаряне и незавършена сграда.

2. Утвърждавам начални тръжни цени, както следва:

2.1. ПИ 73626.308.184 (УПИ VІІ) кв. 21, кв. “Запад-3” - 312 000 лв.;

2.2. ПИ 73626.501.334 (УПИ V), кв. 21, кв. “Въбел” - 50 000 лв.;

2.3. УПИ ІІІ, кв. 28 по плана на с. Братово - 25 000 лв.;

2.4. ПИ 73626.513.87 (УПИ І-87), кв. 24 по плана на КК”Парка-север” - 52 650 лв.;

2.5. ПИ 73626.508.94 (УПИ VІ), кв. 18, кв. “Запад-3” - 15 590 лв.;

2.6. ПИ 73626.508.82 (УПИ ІV), кв. 18, кв. “Запад-3” - 15 520 лв.;

2.7. ПИ 73626.508.80 (УПИ ІІ), кв. 18, кв. “Запад-3” - 15 440 лв.;

2.8. УПИ Х-3, кв. 28 с. Пресиян - 4 750 лв.;

2.9. УПИ ХІІ, кв. 21 с. Бистра - 11 300 лв.


3. Определям стъпка за наддаване:

3.1. ПИ 73626.308.184 - 31 000 лв.;

3.2. ПИ 73626.501.334 - 5 000 лв.;

3.3. УПИ ІІІ, кв. 28 по плана на с. Братово - 2 500 лв.;

3.4. ПИ 73626.513.87 - 5 000 лв.;

3.5. ПИ 73626.508.94 - 1 500 лв.;

3.6. ПИ 73626.508.82 - 1 500 лв.;

3.7. ПИ 73626.508.80 - 1 500 лв.;

3.8. УПИ Х-3, кв. 28 с. Пресиян - 400 лв.;

3.9. УПИ ХІІ, кв. 21 с. Бистра - 1 000 лв.

4. Утвърждавам депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на имотите, който се превежда по IBAN, BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ – АД клон Търговище UBBSBGSF до 16 ч. на 15.ІХ.2006 г.

5. Определям цена на тръжната документация 150 лв. (без ДДС), платими в касата на Общината. Получава се в сградата на Общината, стая 39.

6. Определям краен срок за закупуване на тръжната документация – до 16 часа на 13.ІХ.2006 г. г.

7. Определям срок за оглед на обектите – всеки работен ден след закупуване на тръжните документи.

8. Определям срок за подаване на предложенията – 15.ІХ.2006 г.

9. Търговете ще се проведат в зала 74 на Общината, както следва:На 18.ІХ.2006 г.

9.1. Имот по т. 1.1. - 9.00 часа;

9.2. Имот по т. 1.2. - 10.00 часа;

9.3. Имот по т. 1.3. - 11.00 часа;

9.4. Имот по т. 1.4.. - 14.00 часа.

На 19.ІХ.2006 г.

9.5. Имот по т. 1.5. - 14.00 часа;

9.6. Имот по т. 1.6. - 15.00 часа

На 20.ІХ.2006 г.

9.7. Имот по т. 1.7. - 9.00 часа;

9.8. Имот по т. 1.8.. - 10.00 часа;

9.9. Имот по т. 1.9. - 11.00 часа

Контролът по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Препис от заповедта за се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.К М Е Т: /д-р Кр. Мирев/


АЙ/РА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница