Фондация “карин дом” център за деца със специални нужди център за обучение и ресурсен центърДата11.01.2018
Размер66.72 Kb.

Ф

ОНДАЦИЯ “КАРИН ДОМ”


ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Местност Св. Никола, Варна 9010, п.к. 104

тел. +359 52 302517, факс +359 52 302516

e-mail: karindom@karindom.org;

www.karindom.org

Международна конференция по аутизъм – 2014

Фондация Карин Дом, Варна

Конференцията ще се проведе от 30 май до 1 юни 2014г. в хотел „Интернационал“, к.к. „Златни Пясъци” - гр. Варна. Регистрацията ще бъде отворена през Декември 2013г!

Предстоящата конференция е втората на тази тема, която Фондация Карин Дом организира. В този смисъл, тя се явява като надграждаща спрямо предишната, проведена през м. юни 2013г. Поради големият интерес към чуждестранните лектори от 2013, ние ги поканихме отново и сме щастливи, че те приеха да участват в конференцията и през 2014г.

През 2014г разширихме международното участие и поканихме представители и на специализирани институции от Великобритания и Швейцария.Въведение в темата за аутизма

Работата с деца с аутизъм е комплексна и многопрофилна. Поради широкия спектър на клинични прояви, децата с този вид разстройство представляват предизвикателство не само за семействата си, но и за специалистите, които работят с тях.

Диагностиката и терапията/интервенциите за тези деца изискват добре обучен и сработен екип, включващ психиатри, невролози, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори.

В много страни по света работата с деца от аутистичния спектър се извършва във високоспециализирани центрове, където работят различни специалисти и благодарение на това прогресът на децата може да се следи фокусирано и да се правят необходимите промени в терапевтичните планове, така че да се подсигури максимално индивидуализиран подход. Изследвания в областта на аутизма показват, че ранната диагностика и интензивните терапевтични интервенции са определящите фактори за максималната интеграция на тези деца в обществото.Цели на конференцията

Целта на тази конференция е чрез представяне на лекции и презентации и провеждане на интерактивни семинари да се увеличи познанието в областта на аутизма и да се запознаят специалистите, семействата и обществеността с новите тенденции за работа с децата от аутистичния спектър. Стремежът ни е повишаване познанието в областта на аутизма и подкрепа при овладяването и усъвършенстването на различни терапевтични методики, част от които вече се прилагат в Карин Дом. През 2013 организаторите на конференцията се обърнаха към Българсното правителство с предложение за създаване на национална програма за деца от спектъра на аутизма. Конференцията през 2014 е следващата стъпка в тази посока.

През 2014г акцентите в конференцията ще бъдат:


 • Споделяне на добри практики, опит и изследвания от личната практика

 • обучение чрез отделни опити за деца от аутистичния спектър (discrete-trial teaching)

 • събиране на данни за оценяване ефективността на интервенцията

 • хранителни проблеми при децата от аутистичния спектър

 • работа с деца, които нямат развита реч и са агресивни

 • изграждане на независимост в уменията на децата за самообслужване

 • Дебатът за ваксините

За кого е предназначена конференцията

 • медицински специалисти - психиатри, невролози, педиатри и други, които са свързани с диагностика на състоянието и с лечение на медицински проблеми, произтичащи от аутизма или независими състояния;

 • терапевти - психолози, логопеди, ерготерапевти/окюпейшънъл терапевти, рехабилитатори, които са свързани пряко с терапията и интервенциите при децата от аутистичния спектър;

 • педагози от специални и общообразователни детски градини и училища;

 • родители и членове на семействата на деца и младежи от аутистичния спектър.

Организационен комитет

Д-р Бистра Власакова, Бостънска детска болница


Д-р Апостол Апостолов, PhD, Фондация Карин Дом

Звезделина Атанасова, Фондация Карин Дом

Магдалена Цонева, Фондация Карин Дом

Лектори

Д-р Рамзи Назир

Д-р Рамзи Назир е педиатър с подспециалност педиатрия при деца с проблеми в развитието и поведението. Има обширна подготовка и богат клиничен опит от Бостънската детска болница, афилиирана към Медицинското училище на Харвард. Има експертиза в диагностициране и мениджмънт на нарушения като аутизъм, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, умствена изостаналост, обучителни затруднения, забавяне в развитието на речта, езика и моториката, енуреза, енкопреза, изоставане в тоалетните навици.

Д-р Назир има специален интерес и опит в неврологичното развитие при генетични нарушения (напр. Синдром на чупливата Х-хромозома, Синдром на Уилямс, Хромозомни аномалии) и психофармакологията.
Д-р Назир говори свободно английски, арабски и испански, което му позволява да предлага компетентна грижа на широк спектър от пациенти.

Джейсън Травърс

Джейсън Травърс, Ph.D., BCBA-D, ABA поведенчески анализатор. Четвърта година асистент преподавател по специална педагогика в Масачузетския Университет Амхърст. Родом е от Лас Вегас. Получава докторската си степен в Университета на Лас Вегас, като същевременно преподава на ученици с аутизъм.

Понастоящем се занимава с проучване разпространението на аутизма сред различните раси. Също така изучава ефективността на използването на мобилни технологии за предотвратяване на нежелани поведения и за подкрепа на академичното учене при ученици с аутизъм. Води студентски програми по ABA, основани на доказателства учебни стратегии при обучение на лица с аутизъм, помощни технологии и теми от специалната педагогика.

Даян Л. Максън

Даян Л. Максън, MHA, MS, OTR/L, магистър по здравна администрация, магистър на науките, лицензиран окюпейшънъл терапевт. Даян получава степен магистър на науките по окюпейшънъл терапия от Университета в Бостън, със специализация в клиничната педиатрия. Магистратурата си по здравна администрация получава от Университета Съфолк в Бостън.

Даян има опит в работата с деца и възрастни в рехабилитационни центрове и болници, програми за ранна интервенция, дневни центрове, в системата на държавното и частното образование. И в момента продължава административната и клиничната си работа, специализирайки в оценка и диагностициране на проблеми в сензорната интеграция и сензорната преработка, хранене, сън, тревожност.

Даян Максън е специалист по Therapeutic listening® (Терапевтично слушане), специализирана хранителна терапия Food chaining, подходът Beckman (орално-моторна терапия), Sequential Sensory Oral Approach (нестресиращ подход за справяне с проблеми с храненето), сертифициран интерактивен терапевт-метроном.

Даян е лектор с опит в говоренето пред разнородна аудитория. За нея е удоволствие да обяснява по разбираем начин сложните медицински теории за проблемите в развитието, позволявайки на участниците да свържат концепциите със собствения си опит.

Д-р Бистра Власакова

Д-р Власакова завършва Медицински Университет – гр. Варна през 1993г. Веднага след дипломирането си заминава за САЩ, където след приравняване на медицинската си диплома специализира анестезиология. През 2002-2003 завършва допълнителна специализация по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница към Медицинското училище на Харвард. Дипломант е на Американския борд по анестезиология (ABA, USA) и притежава призната специалност по анестезиология и интензивно лечение в България.

От 2006г. работи като специалист по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница. Пряката ѝ клинична работа включва обучение на специализанти по анестезиология и анестезиолози, специализиращи педиатрична анестезия. Директор е на програма по симулация за подспециализантите в болницата и ко-директор на програма за симулация за ресертификация по анестезиология - изискване на Американския борд по анестезиология.

Ръководител е на иновативна програма за периоперативна подготовка на пациенти с аутизъм. Това е многопрофилна програма, която освен анестезиолози включва медицински сестри и специалисти от предоперативната клиника и от залата за възстановяване след анестезия. Целта на програмата е да подготви не само периоперативния екип, но също така пациента и неговото семейство за престоящата интервенция, болничен престой и всички останали елементи на периоперативния период. Тази програма ще бъде интегрална част от болничната инициатива “Autism Friendly Hospital”.

В момента работи по два научни проекта, свързани с децата с аутизъм. Едното проучване е насочено към родителите на деца с разстройства в аутистичния спектър в национален мащаб, относно проблеми, които тези деца биха могли да имат във връзка с проведена анестезия. Второто е ретроспетивно проучване на всички пациети с диагноза “Аутистичен спектър” , които са имали хирургични интервенции, изискващи обща анестезия в Бостънската детска болница в периода 2007-2012. Целта на проучването е да се потърсят някакви асоциации между типа анестезия и прояви на поведенческа регресия в постоперативния период при тези пациенти.

Този професионален интерес на д-р Власакова доведе до установяване на връзка с Карин Дом, откъдето се роди и идеята за конференция по темите на аутизма като първа стъпка в изграждането на програма, която да осигури ранна диагностика и многопрофилна интервенция за тези деца и така ще помогне за тяхното интегриране в обществото.Очакваме потвърждение за участие в конференцията и на лектори от:

 • Spring Common School, Cambridgeshire, UK – специално училище, сертифицирано за предоставяне на обучения за методи на работа с деца от аутистичния спектър.

 • Clair Bois Foundation, Geneva, Switzerland – Фондацията управлява училища и резидентни услуги за деца с множествени увреждания

 • Представители на академичната общност, родителски асоциации и терапевти от България
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница