1. предмет: “Доставка на 11 броя софтуерни модули argus, версия Х х за ъпгрейд на софтуерните модули argus, версия 12, използвани за управление на стационарните станции за мониторинг в крсДата09.09.2016
Размер43.49 Kb.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА

Доставка на 11 броя софтуерни модули ARGUS, версия 5.х.х за ъпгрейд на софтуерните модули ARGUS, версия 4.4.12, използвани за управление на стационарните станции за мониторинг в КРС”

1. ПРЕДМЕТ: “Доставка на 11 броя софтуерни модули ARGUS, версия 5.х.х за ъпгрейд на софтуерните модули ARGUS, версия 4.4.12, използвани за управление на стационарните станции за мониторинг в КРС

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Софтуерните модули са предназначени за ъпгрейд на използваните към момента за управление на стационарните станции за мониторинг софтуерни модули ARGUS, версия 4.4.12. Стационарните станции за мониторинг в КРС са изградени с апаратура на „Роде и Шварц”.

Софтуерните модули се разпределят, както следва:

2.1 Централна Управляваща Станция „София” /ЦУС/, гр. София - 1 модул/лиценз;

2.2 Стационарна Станция за Мониторинг-обслужваема (ССМ-о) „София -1”, гр. София - 1 модул/лиценз;

2.3 Стационарна Станция за Мониторинг-обслужваема (ССМ-о) „София -2”, гр. София - 1 модул/лиценз;

2.4 Стационарна Станция за Мониторинг-обслужваема (ССМ-о) „Пловдив”, гр. Пловдив -1 модул/лиценз;

2.5 Стационарна Станция за Мониторинг-обслужваема (ССМ-о) „Варна”, гр. Варна - 1 модул/лиценз ;

2.6 Регионална Управляваща Станция (РУС) „Бургас”, гр. Бургас - 1 модул/лиценз ;

2.7 Стационарна Станция за Мониторинг-необслужваема (ССМ-н) „Брястовец”, извън гр. Бургас - 1 модул/лиценз;

2.8 Регионална Управляваща Станция (РУС) „Велико Търново”, гр. Велико Търново - 1 модул/лиценз ;

2.9 Стационарна Станция за Мониторинг-необслужваема (ССМ-н) „Леденика”, извън гр. Велико Търново - 1 модул/лиценз;

2.10 Регионална Управляваща Станция (РУС) „Враца”, гр. Враца - 1 модул/лиценз;

2.11 Стационарна Станция за Мониторинг-необслужваема (ССМ-н) „Враца-Общежитие”, извън гр. Враца - 1 модул/лиценз;

3. ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ СТАНЦИИ
3.1 Централната Управляваща Станция управлява дистанционно при необходимост ССМ-о „София-1”, ССМ-о „София-2”, ССМ-о „Варна”, ССМ-о Пловдив, ССМ-н „Брястовец”, ССМ-н „Леденика” и ССМ-н „Враца-Общежитие”.

3.2 Стационарните Станции за Мониторинг – обслужваеми са разположени в съответните регионални офиси. Конфигурация: мониторингов приемник, блокове за управление на роторите и антените, антени и компютър-контролер. Управляват се локално, но имат възможност и за дистанционно управление от Централната Управляваща Станция София.3.3 Стационарните Мониторингови Станции – необслужваеми са разположени извън съответния град и са със следната конфигурация: мониторингов приемник, блокове за управление на роторите и антените, антени и компютър-контролер. Управляват се дистанционно от съответната Регионална Управляваща Станция и от Централната Управляваща Станция- София.
4. ТЕХНИЧЕСКИ /ФУНКЦИОНАЛНИ/ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Общи изисквания

 • Windows 2000 Pro /XP базирано приложение;

 • графичен интерфейс, базиран на стандартния Windows интерфейс;

 • падащи менюта за администриране на файловете, настройка на измерванията, конфигуриране на графиките;

 • изведени икони за най-важните и често използвани команди от менютата;

 • диалогови прозорци за въвеждане параметрите на измерването;

 • функция помощна информация;

 • различни файлови формати за администриране на различни видове данни от измерванията;


4.2 Специфични изисквания

 • изпълнение на измерванията съгласно препоръките на ITU-R;

 • стандартизирани решения за изпълнение на основните задачи на мониторинга: откриване на смущения, мониторинг на техническите параметри на предавателите, измерване напрегнатост на полето, идентифициране на нелицензирани станции, измерване честотна заетост на спектъра;

 • режим на работа за изпълнение на измерванията в реално време;

 • режим на работа за изпълнение на интерактивно измерване, включващ стандартизирани решения за изпълнение на следните задачи: анализ на спектъра, анализ на сигнала, анализ на антените, интермодулационен анализ;

 • режим на работа за определяне посоката към предавателя, включващ стандартизирани решения за изпълнение на следната задача: определяне посоката към предавателя;

 • режим на работа автоматично измерване, включващ стандартизирани решения за изпълнение на следните задачи: предварително задаване във времето (дата и час) и съответно стартиране на бъдещо измерване или последователност от бъдещи измервания; предварително дефиниране параметрите на измерването; предварително дефиниране обхвата на измерването;

 • цифров режим на измерване на цифрово модулирани сигнали;

 • режим за откриване на нелегални предаватели;

 • дистанционно управление на отдалечена АРГУС базирана мониторингова станция;

 • обработка на резултатите от измерванията, изпълнени с Аргус базираните станции с възможност за: статистическа обработка на резултатите от измерванията съгласно препоръките на ITU-R; статистика за заетост на честотната лента, заетост на честотния канал, заетост на канала; статистика за предавателите; конфигуриране на различни видове графики въз основа на резултатите от измерванията;

 • възможност за запис и възпроизвеждане на сигнали: запис и възпроизвеждане на аудиосигнали, сигнали на IF-спектъра, ниво на сигнала, пеленговане с извършване на детайлизиран off-line анализ на всички сигнали;

 • отворен интерфейс, даващ възможност за: комуникиране с Бази данни за управление на спектъра; управление на Аргус от външни приложения; интегриране на специализиран измервателен хардуер на потребителя, който не е производство на „Роде и Шварц”;

 • възможност за идентификация – интегриран декодер за анализ в реално време на различни видове модулация;

 • интегриране драйверите на всички устройства и антени, включени в конфигурацията на съществуващите Стационарни Станции за Мониторинг;

 • възможност за конфигуриране и преконфигуриране на измервателната система в съответната стационарна станция;

 • графично представяне на конфигурацията на системата с цел лесно избиране на приемник и съответна антена;

 • възможност за софтуерно управление на въртенето на съществуващите логопериодични антени;

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница