Билет №1 составиял сказуемоязе г1аммаб баян кьезе,мисалал рачине муг1алимас кьураб предложение членазде биххизе. Р. Х1амзатовасул «Авар мац1» абураб коч1ол аслияб пикру баян гьабизе. Билет №2Дата11.03.2018
Размер49.1 Kb.
Билет №1

1.составиял сказуемоязе г1аммаб баян кьезе,мисалал рачине.

2.муг1алимас кьураб предложение членазде биххизе.

3.Р.Х1амзатовасул «Авар мац1» абураб коч1ол аслияб пикру баян гьабизе.


Билет №2

1.подлежащеелъун кина-кинал каламалъул бут1аби ккун рук1ине бегьулебали бицине ,щибалъе мисал бачине.

2.муг1алимас кьураб предложениялъул т1убараб синтаксисияб

разбор гьабизе.

3.М.Мух1амадовасул «Манарша» абураб къисаялъул багьадур Манаршал сипат рагьизе.

Билет №3

1.сказуемоялъе баян кьезе ва предложениялда жаниб гьелъул к1варалъул бицине.

2.камурал лъалхъул ишарабиги лъун, муг1алимас кьураб текст хъвазе, гъоркь мухъ ц1араб предложение членазде биххизе.

3.поэмаялъул х1акъалъулъ баян кьезе.Мисал бачине.


Билет №4

1.Г1адатал предложениязул тайпабазул бицине ва щибалъе цо-цо мисал бачине.

2.Муг1алимас кьураб лъабго предложениялда жаниб бит1араб калам хъвалсаралдалъун хисизе.

3.Р.Х1амзатовасул «Дир Дагъистан» абураб т1ехьалъул «Сундасан мун данде гьабун бугеб,Дагъистан» абураб кесек ц1ализе ва гьениб загьир гьабун бугеб пикруялъул бицине.


Билет№5

1.Аслияб, актив, кьовул ва жинда падежазда ругел дополнениял подлежащеялдаса кин рат1арахъизе лъалебали бицине, цо-цщ мисал бачине.

2.РАЛЪАД абураб раг1и подлежащеелъун, дополнениелъун, х1аллъун ккезабун, лъабго предложение г1уц1изе.

3. «Эбелалъул рак1» абураб кеч1 рек1ехъе рик1к1ине.
Билет №6

1.У ва ГУРО абурал раг1аби предложениял х1алт1изариялъе баян кьезе.

2. Муг1алимас кьураб г1адатаб т1ибит1араб предложениялъул т1убараб синтаксисияб

разбор гьабизе.

3. Ф. Г1алиевалъул «Кини» абураб хабаралъул аслияб пикру бицине.
Билет№7

1.Определениялъе баян кьезе ва рекъон ккарабги ккеч1ебги определениялъе цо-цо мисал

бачине.


2. Муг1алимас кьураб г1адатаб предложениялъул т1убараб синтаксисияб разбор гьабизе.

3. «Хваразул ц1аралдасан» абураб поэмаялъул тема бицине.
Билет№8


  1. Бат1алъизабураб определениялъул бицине , мисал бачине .

  2. Муг1алимас бихьизабураб тексталда составияб ц1арул сказуемое бугеб лъабго

предложение батизе, бат1а босун, хъвазе .

3.Х1ажи Гъазимирзаевасул «Васасде» абураб кеч1 рек1ехъе ц1ализе ва гьелъул пикру

баян гьабизе.


Билет№9

1.Жубараб предложение лъугьунеб куцалъе баян кьезе, мисалал рачине.

2.Муг1алимас бихьизабураб тексталдаса журарал предложениял хъвазе ва гьезул тайпа

баян гьабизе.

3.Г1абасил Мух1амадил «Саба-Меседо» абураб пьесаялъул аслиял багьадуразул сипатал рагьизе.

Билет№10


1.Бит1араб дополнениялъе баян кьезе, подлежащеялдаса гьелъул бат1алъи щибали бицине.

2.Муг1алимас кьураб, хъвалсараб калам бугеб к1иго предложение бит1араб каламалдалъун хисизе, колел лъалхъул ишараби лъезе.

3. «Къаралазул г1ор» рек1ехъе бицине.

Билет№11

1.ГЬоркьор колел раг1абазе баян кьезе, предложениялда жаниб гьезул к1варалъул бицине, мисалал рачине.

2.Цо бугони, дир х1исабалда, узухъда, х1акъаб жо абурал

гьоркьор колел раг1абигун предложениял г1уц1изе.

3.Г1.Расуловасул «Хазина» абураб хабаралъул багьадур Г1абасил сипат рагьизе.Билет№12.

1.Предложениялъул членазе баян кьезе ва щибалъе мисал бачине.

2.Муг1алимас бихьизабураб тексталда подлежащее гьеч1еб ва ц1арлъовул предложениял

ратизе. ГЬезул цояб членазде биххизе.

3.Р.Х1.кеч1рек1ехе рик1ине.

Билет№13.

1.Жубараб нахъбилълъараб предложениялъул бет1ерабги т1аджубарабги

предложениязе баян кьезе ва мисалал рачине .

2.Г1АДИН, ЩАЙ АБУНИ , ГЬЕБМЕХАЛЪ абурал нахърилълъиналъул раг1абигун

лъабго предложение г1уц1изе.


  1. Щиб жо кколеб тема ва идея?

Билет№14


1.Союз гьеч1еб жубараб предложениялъулъ к1ит1анк1 кида лъолебали бицине ва цо-цо мисал бачине.

2.Муг1алимас кьураб жубараб предложениялда жаниб колел лъалхъул ишараби лъезе ва гьезие баян кьезе.

3.А. Абу-Бакарил «Даргиязул ясал» абураб къисаялъул багьадурал – ясазул хасият – г1амал бицине.

Билет№15


1.Союз гьеч1еб предложениялъулъ тире кида лъолебали баян гьабизе ва цо-цо мисал бачине.

2.Муг1алимас кьураб тексталда жубараб предложениял ратизе, гьезул цоялъул т1убараб синтаксисияб разбор гьабизе.

3.Сатираялъул ва юморалъул х1акъалъулъ баян кьезе. Мисалал рачине.

Билет№16


1.Сок1к1иналъул союзазе баян кьезе.

2.Муг1алимас кьураб предложениялъул т1убараб синтаксисияб разбор гьабизе.

3.А. Абу-Бакарил «Даргиязул ясал» абураб къисаялъул тема ва аслияб пикру загьир гьабизе.

Билет№17


1.Жубараб сок1к1араб предложениялъе баян кьезе, мисалал рачине.

2.ВА, АММА, ЯГИ абурал союзаз цолъизабураб лъабго жубараб предложение г1уц1изе.

3.Мух1амад Ах1мадовасул лирикаялъул хаслъи баян гьабизе. Гьесул цо кеч1 рек1ехъе ц1ализе.
Билет№18

1.нахърилълъиналъул раг1абигун ругел журарал нахърилълъарал предложениязулъ лъалхъул ишараби лъолел къаг1идабазул бицине мисалал рачине.

2.Муг1алимас бихьизабураб жубараб нахъбилълъараб предложениялъул т1убараб синтаксисияб разбор гьабизе.

3.Багъатарил «Ц1адакьа бахчулеб дир чанил бурут1» абураб къисаялда маг1арулазул г1умру бихьизабун бугеб куцалъул бицине.


Билет№19

1.х1аллъун т1аджубаралгун ругел журарал нахърилъарал прежениязулъ лъалхъул ишараби лъолел куцалъул бицине ва цо_цо мисал бачине.

2.шарт1ияб ва уступительнияб т1аджубарал предложениял ругеб к1иго жубараб предложение г1уц1изе ва гьенир лъурал лъалхъул ишарабазе баян кьезе.

3.Адабияталъул тайпа х1исабалда къисаялъе баян кьезе, мисал бачине.


Билет№20

1.Определениелъун ва дополнениелъун т1аджубарал предложениялгун ругеб жубараб предложениялъе баян кьезе, щибалъе мисал бачине.

2.Пихъил гъут1буз буччун ц1ураб; гьудул сах гьеч1олъи; инсуца малъараб куцалъ абурал т1аджурарал предложениялги гъорлъе ккезарун, журарал предложениял г1уц1изе.

3.Роман, къиса, хабар абурал адабиял тайпабазе баян кьезе, мисалал рачине.

Билет№21

1.Нахърилълъиналъул раг1аби гьеч1ел журарал нахърилълъарал предложениязе баян

кьезе , лъабабго тайпаялъе цо-цо мисал бачине.

2.Муг1алимас кьураб тексталда кколел лъалхъул ишараби лъезе ва гьезие баян кьезе .3.Р.Х!. «Эбел» рек1ехъе бицине.
Каталог: storage -> files
files -> Дир къадруяб Гъуниб, Ц1ар бугеб Гъуниб
files -> «Хъах!абросулъа Мах!муд»
files -> Дарган мез ва литература дуч/ух/ели бяркъла х/янчи
files -> 1. Вопрос: Граждан рагъалъул темаялда хъвараб асар бихьизабе. М. Хуршилов «Сулахъалъ нугIлъи гьабула»; М. Мухlамадов «Манарша»; М. Саидов «Наборщик». Вопрос
files -> Школьный этап Даргинский язык 5 класс 2014-2015 учебный год
files -> «Хъах!абросулъа Мах!муд»
files -> Ибрагьим Утарбиев гьавуралдаса 100 сон т1убай
files -> «формирование нравственных качеств и патриотических чувств учащихся при изучении творчества расула гамзатова»
files -> Мух1амад Х1асанов рагъуе васал кьурай мух1амад Х1асанов


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница