Българска федерация по силов трибой технически правиластраница1/5
Дата12.12.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5


БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СИЛОВ ТРИБОЙ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА

2013
Официалният текст на техническите правила ще се поддържа от Международната федерация по силов трибой и ще бъде публикуван на английски език. В случай на несъответствие между английския и друг езиков вариант на текста, английският вариант на текста ще бъде взет в предвид.
Юни 2013

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩИ ПРАВИЛА НА СИЛОВИЯ ТРИБОЙ

Възрастови категории

Теглови категории

ЕКИПИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Кантар

Подиум

Лостове и дискове

Втулки

Стойки за клякане

Лежанка

Часовници

Светлини

Наказателни картони

Съдийска система на номерирани картони – причини за неуспешен опит

Табло с резултати

ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА

Трико

Фланелка под трикото/ фланелка за вдигане от лег

Шорти(бельо)

Чорапи

Колан

Обувки и кецове

Бинтове

Проверка на трика и лична екипировка

Логота на спонсора

Общи положения

СЪСТЕЗАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И

ПРАВИЛА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Клякане

Причини за дисквалификация при Клякането

Вдигане от лег

Правила за инвалиди и незрящи, сътезаващи се в шампионати по Вдигане от лег

Причини за дисквалификация при Вдигане от лег

Мъртва тяга

Причини за дисквалификация при Мъртва тяга

МЕРЕНЕ

НАЧИН И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Кръгова система

Карти за опити:

КЛЯКАНЕ

ВДИГАНЕ ОТ ЛЕГ

МЪРТВА ТЯГА

Техническият комитет със съдействието на организатора ще определи следните длъжностни лица:

Отговорностите на длъжностните лица са:

СЪДИИ ЖУРИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ

Жури

Технически комитет

СВЕТОВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ РЕКОРДИ

Международни състезания и национални шампионати

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СИЛОВИЯ ТРИБОЙ
Навсякъде в този технически правилник, с цел краткост, думите „той” и „неговия”, „неговата” ще се отнасят и за двата пола.
1. /а/ Международната федерация по силов трибой (IPF) признава следните упражнения, които трябва да се изпълняват в една и съща последователност на всички състезания, провеждани съгласно правилата на IPF:
А. Клякане Б. Вдигане от лег В. Тяга Г. Трибой

/б/ Състезанията се провеждат между състезатели в категории определени от пола, собственото тегло и възрастта. Световните първенства за мъже и жени разрешават участие на състезатели от всички възрасти, с изключение на ненавършилите 14 години. В случаи на открити шампионати, комбинирани със шампионати за юноши/юноши младша възраст, състезателят има възможността да се състезава в откритото състезание или в това за юноши/юноши младша възраст, и да получи награда само за шампионата, в който е участвал.
/в/ Тези правила се отнасят за състезания на всички нива.

/г/ На всеки състезател се разрешават по три опита във всяко упражнение. Най-добрият зачетен опит на състезателя във всяко отделно упражнение, се зачита за състезателния трибой.

Ако един или повече състезатели постигнат един и същ резултат, по-лекият се класира преди по-тежкия.

/д/ Ако двама състезатели са с едно и също тегло и случайно постигнат един и същи резултат в края на състезанието, състезателят постигнал пръв крайния резултат се класира на първо място.

Когато се дават награди за клякане, вдигане от лег и тяга или ако се подобри световен рекорд, се прилага същата процедура.

2. Чрез своите федерации-членки IPF провежда и отговаря за следните световни първенства:

Световно първенство за мъже и жени;

Световно първенство за юноши и девойки младша и старша възраст;

Световно първенство за мъже и жени ветерани;

Световно първенство по вдигане от лег за юноши и девойки младша и старша възраст;

Световно първенство по вдигане от лег за мъже и жени ветерани;

Световно първенство по класически силов трибой за мъже и жени;

Световно първенство по класически силов трибой за юноши и девойки младша и старша възраст;

3. IPF също така признава и регистрира световни рекорди за същите упражнения в рамките на посочените по-долу категории:

Възрастови категории:

Мъже: – от деня на навършване на 14 години нагоре /без възрастови ограничения/

Юноши младша възраст:· - от деня на навършване на 14 години до края на годината, в която навършва 18 години включително.

Юноши – от 1 януари на календарната година, в която навършва 19 години до края на календарната година, в която навършва 23 години включително.

Ветерани І: от 1 януари на календарната година в която навършва 40 години до края на календарната година, в която навършва 49 години включително.

Ветерани ІІ: от 1 януари на календарната година, в която навършва 50 години до края на календарната година, в която навършва 59 години включително.

Ветерани ІІІ: от 1 януари на календарната година, в която навършва 60 години до края на календарната година, в която навършва 69 години включително.

Ветерани ІV: от 1 януари на календарната година, в която навършва 70 години нагоре.
Жени: – от деня на навършване на 14 години нагоре /без възрастови ограничения/

Девойки младша възраст:· - от деня на навършване на 14 години до края на годината в която навършва 18 години включително

Девойки – от 1 януари на календарната година, в която навършва 19 години до края на календарната година, в която навършва 23 години включително.

Ветерани І: от 1 януари на календарната година, в която навършва 40 години до края на календарната година, в която навършва 49 години включително.

Ветерани ІІ: от 1 януари на календарната година, в която навършва 50 години до края на календарната година, в която навършва 59 години включително.

Ветерани ІІІ: от 1 януари на календарната година, в която навършва 60 години до края на календарната година, в която навършва 69 години включително.

Ветерани ІV: от 1 януари на календарната година, в която навършва 70 години нагоре.
Не се разрешава участие в състезания по силов трибой на състезатели на възраст под 14 години.
4. Разпределението във всички възрастови групи трябва да се определи в съответствие с общия брой участници и правилата за провеждане на състезания по силов трибой.

Мъжете на 70 години и по-възрастните (Ветерани ІV) получават медали за класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място в техните теглови катергории, а жените на 60 г. (Ветерани ІІІ) и на 70 г. (Ветерани ІV) получават медали за класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място в техните теглови категории и в двете възрастови категории.

Възрастовите категории и техните допълнителни подразделения могат да бъдат приложени за използване в дадена страна по усмотрение на националната федерация.
Теглови категории:

Мъже

Само юноши младша възраст и юноши до 53.0 кг.
Категория:

59.0 кг. - до 59.0 кг.

66.0 кг. - от 59.01 кг. до 66.0 кг.

74.0 кг. - от 66.01 кг. до 74.0 кг.

83.0 кг. - от 74.01 кг. до 83.0 кг.

93.0 кг. - от 83.01 кг. до 93.0 кг.

105.0 кг. - от 93.01 кг. до 105.0 кг.

120.0 кг. - от 105.01 кг. до 120.0 кг.

120.0 + кг. - от 120.01 кг. до неограничено
Жени

Само девойки младша възраст и девойки до 43.0 кг.

Категория:

47.0 кг. - до 47.0 кг

52.0 кг. - от 47.01 кг. до 52.0 кг.

57.0 кг. - от 52.01 кг. до 57.0 кг.

63.0 кг. - от 57.01 кг. до 63.0 кг.

72.0 кг. - от 63.01 кг. до 72.0 кг.

84.0 кг. - от 72.01 кг. до 84.0 кг.

84.0 + кг. - от 84.01 кг. до неограничено
5. Всяка страна има право на максимум 8 състезатели, разпределени в осемте теглови категории за мъже и 7 състезателки, разпределени в седемте теглови категории за жени. При юноши/девойки младша възраст и юноши/девойки – 9 за мъжете и 8 за жените. Във всяка една теглова категория може да има само по двама състезатели от една страна.
6. Всяка страна има право на максимум 5 резерви. За да участват в състезанието те трябва да са номинирани 60 дни преди началото на шампионата при предварителните номинации, с теглова категория и най-добри постижения на национални или международни състезания за последните 12 месеца.
7.Всяка страна трябва да представи отборен списък, включващ имената на всеки състезател, тегловата му категория и най-добрия му резултат в трибоя на национални или международни състезания, постигнат през последните 12 месеца. Може да бъдат включени резултатите постигнати при миналогодишно международно състезание в същата теглова категория. Датата и състезанието, на което е постигнат най-добрият резултат, трябва също да бъдат посочени. Тази информация трябва да бъде представена на Секретаря на първенството от IPF или на региона и на директора на състезанието поне 60 дни преди началото на състезанието при предварителните номинации. Крайният подбор изпратен не по-късно от 21 дни преди състезанието трябва да бъде направен от тези номинирани 60 дни преди датата на състезанието. Това се отнася и за резервите. На този етап всеки състезател трябва да заяви тегловата категория, в която иска да се състезава в този шампионат. След финалната селекция (окончателните номинации) не се разрешават промени в тегловите категории, в които са номинирани състезателите. Номинирани състезатели без резултати от посочените по-горе шампионати ще бъдат класирани в първата група за вдигане, ако неговата/нейната теглова категория се раздели на групи.

Неизпълнението на което и да е от тези изисквания може да доведе до дисквалификация на отбора нарушител.

Никой състезател не може да представи общ квалификационен резултат чрез националната си федерация за класиране на световни, международни или местни шампионати, докато е временно отстранен от IPF или регионална международна федерация.

8. Точкуването за всички световни, континентални и регионални първенства трябва да бъде както следва: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 за първите 9 класирания в която и да е теглова категория. След това, всеки състезател, който е постигнал резултат в трибоя от състезанието, получава по една точка. Точкуването на всички национални първенства се определя от националната федерация.
9. На всички международни състезания отборното класиране на всяка страна се определя само от точките, получени от петте най-добре класирали се състезатели. В случай на равен резултат на точките, крайното отборно класиране се решава съгласно т. 11. Ако за член на отбора се установи, че е извършил нарушение на анти-допинговите правила на IPF по време на състезание, където отборното класиране е основано на допълнителни индивидуални резултати (точки), точките на състезателя-нарушител ще бъдат извадени от отборния (групов) резултат и не могат да бъдат заменени от точките на друг член на отбора.
10. Всяка федерация, която е член на IPF повече от три години, трябва да включи поне един международен съдия в официалните лица на отбора си за световните първенства. Ако съдия от тази страна не присъства, или ако присъства, но не изпълнява длъжността на съдия или член на жури по време на първенството, тогава за отборното класиране се зачитат резултатите само на четирите най-добре класирали се състезатели.
11.Отборните награди се раздават за първите три места. В случай на равенство в класирането на един отбор или една страна, отборът, който е получил най-много първи места се класира на първо място. В случай, че две страни са получили равен брой първи места, този отбор, който е получил най-много втори места се класира първи и така нататък до пето място. Ако след прилагането на тази процедура пак има отбори/Нации завършили равно, то отборът/Нацията с по-голям общ брой точки по Уилкс ще бъде обявена за по-високо класирана.
12. На всички състезания на IPF наградата “Шампион на Шампионите” се дава на състезателя, който покаже най-добри резултати по формулата на Уилкс. Награди ще бъдат връчвани и за второ и трето място по Уилкс.
13.На международни първенства се раздават награди за първо, второ и трето място за всяка категория от трибоя. Допълнителни медали или грамоти се дават за първо, второ и трето място на клякане, вдигане от лег и тяга във всяка категория.

Ако състезател направи три несполучливи опита в отделните движения на клек и/или лег той/тя може да продължи да се състезава за награда във всяка една от другите дисциплини, в която направи успешно вдигане или вдигания. За да получи награда състезателят трябва да направи опит във всяка от трите дисциплини.

Дрескодът за атлети по време на церемониите по награждаването на Световни първенства е както следва: пълен анцуг на отбора (горнище и долнище), фланелка, спортни обувки. Спазването на дрескода ще бъде наблюдавано от техническо лице с контролни функции. Неспазването на тези изисквания ще води до дисквалификация на състезателя от церемонията по награждаването и получаването на медала(медалите), макар че неговото/ нейното крайно класиране в състезанието остават същите.
14. Забранено е да се удрят състезателите пред публиката и медиите.

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Кантар

Кантарът трябва да е електронен (цифров) и да измерва с точност до втората цифра след десетичната запетая. Капацитетът му за претегляне трябва да е до 180 кг. Сертификат, придружаващ кантара, трябва да е в обръщение 1 година преди датата на състезанието.
Подиум

Всички упражнения трябва да се изпълняват на подиум с размери 2.5 м х 2.5 м. минимум и 4.0 м. х 4.0 м. максимум. Той трябва да не е повече от 10 см. на височина от пода или платформата, на която е поставен. Повърхността на подиума трябва да бъде равна, здрава и нивелирана, да бъде покрита с не-плъзгаща се материя, и по – специално брезент (да не е грапав). Гумени постелки или други сходни покриващи материали са забранени.
Лостове и дискове

На всички състезания, провеждани съгласно правилата на IPF, се разрешават само специални лостове и дискове. Използването на дискове, които не отговорят на утвърдените технически спецификации, правят състезанието невалидно, както и всички рекорди, които са поставени. Само тези лостове и дискове, които отговарят на техническите изисквания, могат да бъдат използвани по време на състезанията и за всички упражнения. Лостът не трябва да бъде сменян по време на състезанието, освен ако не се огъне или повреди по някакъв начин, решение за което се взима от Техническия комитет, журито или съдиите. Лостовете, използвани на всички първенства на IPF, не трябва да бъдат хромирани между вътрешните втулки. Само лостове и дискове, които официално са одобрени от IPF, могат да бъдат използвани по време на световни първенства или при поставянето на световни рекорди. Считано от 2008г. разстоянието между вътрешните втулки на лостовете, одобрени от IPF ще стане универсално / стандартно, въз основа на един от първоначално одобрените лостове.

/а/ Лостът трябва да бъде прав и дисковете да са плътно притегнати един към друг и да съответства на следните размери:
1. Цялата дължина не трябва да бъде повече от 2.2 м.
2. Разстоянието между вътрешните втулки не трябва да бъде повече от 1.32 м. или по-малко от 1.31 м.
3. Диаметърът на лоста не трябва да бъде повече от 29 мм или по-малко от 28 мм.
4. Тежината на лоста заедно с втулките трябва да бъде 25 кг.
5. Диаметърът на цилиндрите не трябва да бъде повече от 52 мм или по-малко от 50 мм.

6. Разстоянието между двете машинно отбелязани гладки ленти по обиколката на лоста трябва да бъде 81 см.


Признати от IPF лостове за силов трибой.

Размери на лоста

(разстояния в мм на нарезите между цилиндрите на лоста)

/ /б/ Дисковете трябва да отговарят на следните размери:

1.Толерансът в теглото на дисковете, които се използват на състезания, трябва да бъде в рамките на 0,25% или 10 грама от точното им посочено тегло.
Точно тегло в кг. Максимум Минимум

25.0 25.0625 24.9375

20.0 20.05 19.95

15.0 15.0375 14.9625

10.0 10.025 9.975

5.0 5.0125 4.9875

2.5 2.51 2.49

1.25 1.26 1.24

0.5 0.51 0.49

0.25 0.26 0.24

2. Диаметърът на отвора в средата на дисковете не трябва да бъде повече от 53 мм или по-малко от 52 мм.
3. Тежината на дисковете трябва да бъде в следните граници: 1.25 кг., 2.5 кг., 5 кг., 10 кг., 15 кг., 20 кг., 25 кг., и 50 кг.
4. За рекорди могат да бъдат използвани по-леки дискове при поставяне на тежест, която е най-малко с 0.5кг. по-голяма от съществуващия рекорд.
5. Дисковете от 20 кг и повече не трябва да бъдат по-широки от 6 см. Дисковете от 15 кг или по-малко не трябва да бъдат по-широки от 3 см. Изискванията за широчина не се отнасят за гумени дискове.
6. Дисковете трябва да отговорят на следните цветове: 10 кг и под 10 кг. - всякакви цветове, 15 кг. - жълти, 20 кг - сини, 25 кг. - червени.
7. На всички дискове трябва да бъдат ясно отбелязани техните килограми и да се поставят на лоста последователно според тежината им, като двата най-леки диска са най-отвън, така че съдиите да могат да виждат отбелязаната тежест на всеки един от тях.

8. Първият и най-тежък диск, натоварен на лоста, трябва да бъде поставен с обозначението навътре, а останалите дискове с обозначението навън.
9. Диаметърът на най-големия диск не трябва да бъде повече от 45 см.
10. Гумени дискове или дискове с гумено покритие се допускат, ако разстоянието от външния край на дисковете до края на лоста е минимум 10 см. за хващане на лоста от пазачите от външната страна на дисковете.
Втулки

/а/ Те трябва да бъдат използвани винаги по време на състезание.

/б/ Тежината на всяка една от тях трябва да бъде 2.5 кг.
Стойки за клякане

/а/ Единствено стойки за клякане произведени от фирми, които са официално регистрирани и одобрени от техническия комитет на IPF могат да се използват на международни състезания по силов трибой.

/б/ Стойките за клякане трябва да бъдат проектирани с минимална височина от 1 метър в най-ниско положение и поне 1.70 м в най-високо положение, като всяко следващо повишение е най-малко с 5 см.

/в/ Всички хидравлични стойки трябва да имат възможност да осигуряват необходимата височина посредством щифтове.
Лежанка

Единствено лежанки и стойки за лежанки произведени от фирми, които са регистрирани и одобрени от техническия комитет на IPF могат да се използват на международни състезания по силов трибой.

Лежанката трябва да отговаря на следните размери:

1. Дължина - не по-малко от 1.22 м и да бъде равна и нивелирана.

2. Ширина - не по-малко от 29 см и не повече от 32 см.

3. Височина - не по-малко от 42 см и не повече от 45 см измерена от пода до върха на тапицерията на пейката без да бъде натискана или накланяна. Височината на стойките, на които се поставя щангата и е необходимо да са регулируеми, трябва да бъде минимум 75 см и максимум 110 см, измерено от пода до нивото, на което се поставя щангата.

4. Минималната ширина между стойките, на които се поставя щангата, трябва да бъде 1.10 м.

5.Челната част на пейката трябва да се простира на 22 см извън центъра на стойките, на които се поставя щангата, с толеранс от 5 см във всеки край.

6. Стойките за сигурност трябва да се използват във всички състезания.
Часовници

Часовници, добре видими във всички зони на състезанието (при съдиите, на подиума, в зоната за загряване), трябва да показват изминалото време от началото на състезанието. Също така допълнителен часовник, който да показва оставащото време за изпълняване на следващите опити, трябва да бъде видим за състезателите и съдиите.
Светлини

Светлинната система трябва да дава възможност на съдиите да обявяват решенията си. Светлинната система може да бъде подобна на тази използвана при вдигане на тежести, за да може когато съдията констатира нарушение да активира неговото светлинно табло. Ако болшинството от съдиите активират светлинните си табла се включва звуков сигнал и състезателят разбира, че опитът му е се е провалил. Тогава той не е длъжен да продължи до края. Всеки съдия контролира една бяла и една червена светлина. Тези два цвята показват "сполучлив опит" и съответно "несполучлив опит". Светлините са поставени хоризонтално в съответствие с положението на тримата съдии. Те трябва да бъдат свързани по такъв начин, че да светнат едновременно, а не по отделно при включване от съдиите. В случай на повреда т.е. прекъсване на електрическия ток на съдиите се дава бяло и червено флагче или картони, с които те могат да обявят решенията си при устна команда на главния съдия "вдигни".
Наказателни картони

След активиране на светлинното табло, съдията трябва да вдигне и картон или да активира светлината система, за да обясни причините за провала на опита.
Съдийска номерирана система – причини за неуспешен опит
Цветове на картоните:

Картон № 1 = Червен, Картон № 2 = Син, Картон № 3 = Жълт


КЛЯКАНЕ

ВДИГАНЕ ОТ ЛЕГ

МЪРТВА ТЯГА

1. (червен)

Недостатъчно сгъване на коленете и спускане на тялото надолу, докато горната повърхност на бедрата в тазобедрената става достигне по-ниско от горната повърхност на коленете.

1. (червен)

Лостът не е спуснат до гръдния кош или коремната област, т.е. не стига до гръдния кош или коремната област или докосва колана.

1. (червен)

Неразгъване на коленете при завършване на упражнението.

Невъзможност на състезателя да стои изправен с рамене назад.

2. ( син)

Незаемане на правилното стартово положение с изпънати колене в началото и в края на упражнението.


2. ( син)

Всяко движение надолу на цялата щанга при повдигането й нагоре. Недостатъчно

разгъване на ръцете и незаключване на лактите в края на упражнението.


2. (син)

Всяко движение на щангата надолу, преди тя да е достигнала крайното положение. Ако щангата се установи, когато раменете на състезателя вървят назад, това не е причина за дисквалификация.

Подкрепяне на щангата с бедрата по

време на изпълнението на упражнението. Ако щангата допре бедрата, но не се подкрепя от тях, това не е причина за дисквалификация.


3. (жълт)

Пристъпване напред или назад или странични движения на краката. Люлеене на краката между пръстите и петите е позволено.

Неспазване/незабелязване на сигналите на главния съдия за започване или завършване на упражнението.

Двоен старт или повече от един опит за ставане от крайно долно положение. Каквото и да било движение надолу по време на изправянето.

Докосване на лоста или на състезателя от техническите лица между сигналите на главния съдия, с цел да се улесни вдигането.

Докосване на лактите или мишниците с бедрата, с цел подпомагане на състезателя. Лек допир е разрешен, ако това не улеснява състезателя.

Всяко изпускане или хвърляне на щангата след завършване на упражнението.

Неспазване на изискванията, съдържащи се в общите правила за изпълнение на упражнението, които предхождат този списък на дисквалификации.


3. (жълт)

Пружиниране или потъване на лоста, след като той е бил неподвижен върху гръдния кош или коремната област с цел улесняване на вдигането.

Неспазване/незабелязване на сигналите на главния съдия за започване, по време на упражнението, или завършване на упражнението.

Всяка промяна на избраното положението по време на упражнението, т.е. всяко повдигане на главата, раменете, седалищните части от пейката, или стъпалата от подиума, или блокчетата, или движения встрани на дланите върху лоста.

Докосване на щангата или състезателя от асистентите или техническите лица между сигналите на главния съдия с цел да се улесни вдигането.

Всяко докосване на краката на

състезателя с пейката или нейните опори.

Умишлено докосване на щангата със стойките за оставяне на щангата по време на упражнението, за да се улесни повдигането.

Неспазване на изискванията съдържащи се в общите правила за изпълнение на упражнението, които предхождат този списък на дисквалификации.

3. (жълт)

Сваляне на щангата преди даване на сигнала на главния съдия.

Изпускане на щангата на подиума без контрол на ръцете, т.е. изпускане на щангата от дланите на ръцете.

Пристъпване напред или назад или странични движения на краката. Люлеене на краката между пръстите и петите е позволено.

Движение на краката след командата “Down” няма да бъде причина за дисквалификация.

Неспазване на изискванията, съдържащи се в общите правила за изпълнение на упражнението, които предхождат този списък на дисквалификации.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница