Брюксел, 18 Ноември 2009 г. 16181/09 (Presse 339)Дата25.01.2018
Размер16.98 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 18 Ноември 2009 г.

16181/09 (Presse 339)

P 129 (OR. en)

Декларация на председателството от името на Европейския съюз по повод екзекуциите чрез умъртвяване с камъни в Сомалия
Европейският съюз осъжда неотдавнашните екзекуции чрез умъртвяване с камъни в контролираните от Al Shabab области на Сомалия, включително екзекуцията на обвинена в прелюбодеяние жена близо до град Wajid и екзекуцията на Abas Hussein Abdirahman в град Merka.

Европейският съюз припомня, че се противопоставя на смъртното наказание независимо от обстоятелствата, и изразява съжаление, че екзекуциите в Сомалия продължават. Умъртвяването с камъни е изключително жестока и нечовешка форма на наказание.

Европейският съюз призовава всички имащи отношение страни да се въздържат от екзекуции и да ги премахнат, както и да зачитат правата на човека и международното хуманитарно право като цяло. Европейският съюз призовава още всички имащи отношение страни да гарантират, че практиката на умъртвяване с камъни е действително и напълно преустановена в страната, в съответствие с Международния пакт за граждански и политически права и с Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне — два документа, към които Сомалия се е присъединила.

Европейският съюз призовава имащите отношение страни да предотвратят екзекуцията на жената, осъдена на смърт заедно с Abas Hussein Abdirahman.

Към настоящата декларация се присъединяват страните кандидатки Турция, Хърватия* и бившата югославска република Македония*, държавите от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, държавите от ЕАСТ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия.

* Хърватия и бившата югославска република Македония продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.“ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16181/09 (Presse 339)BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница