Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месеците юли и август 2008Дата26.10.2018
Размер62.98 Kb.
ДОКЛАД НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

/м. ЮЛИ И АВГУСТ 2008/

Настоящият доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месеците юли и август 2008.І. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Министерство на културата:

1.Обща характеристика на дейността.

Активни проверки по спазването на ЗАПСП; работа по образувани административнонаказателни производства; администриране регистрите по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права и Закона за авторското право и сродните му права; други дейности съобразно функционалната характеристика на дирекция ”Авторско право и сродните му права”.2. Статистика

А/ м.юли 2008г.

Удостоверения – 399

Наказателни постановления 13

Резолюции за прекратяване на производство - 1Б/ м.август 2008г.

Изготвени експертизи и експертни справки - 4

Изследвани компютърни системи - 23

Извършени проверки – 31

Други носители –

Съставени актове за установяване на административни нарушения – 3

Констативни Протоколи - 31

Удостоверения – 420

Наказателни постановления: 49

Резолюции за прекратяване на производство - 4ІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГД „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА И ТЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ” І. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество”

А/ м.юли 2008г.

1. Участие в конференция на тема “Детска порнография в Интернет” , която се проведе на 07-08.07.08 г. във Виена , Австрия - покана от министър Гюнтер Платер. Конференцията е част от подготовката на традиционната министерска среща на Залцбургския форум, съчетана с конференция за сигурността на Западните Балкани - участва 1 служител от сектора.Б/ м.август 2008г.

1. В периода 04.08 – 07.08.2008 г. се проведе ІІІ международен семинар по киберпрестъпност, свързан с незаконното съдържание в Интернет – разпространение на детска порнография и виртуално блудсто в интернет среда и с цел повишаване квалификацията на оперативните работници в противодействието на високотехнологичната престъпност. Семинарът е организиран от ГДБОП-МВР и Департамента на Отечествената безопасност на САЩ. Участват сектор “Компютърни престъпления” и служители “БОП” в страната. Семинара се проведе в гр. Сливен.

ІІ. Статистика за м. Юни 2008 г. :

А/ м.юли 2008г.

Проведени операции - 1 бр. по чл. 172 а НК – обр. ДЗ

Образувани дознания – 3 бр. ;

Образувани следствени дела – няма

Изпратени преписки в прокуратурата – 15 бр., от които 3 бр. по чл. 172 А и 172 Б НК;

Иззети компютърни системи – При проведената СПО от офисите на фирма “Тракиянет” - Чирпан са иззети 1 FTP сървър с над 3 терабайта незаконно съдържание / музика, филми, софтуер и порнографско съдържание/, както и 1 бр.съврър с SQL софтуер , за които не са предоставени документи, удостоверяващи легалното използване на инсталирания върху тях софтуер - различни разновидности на windows, оffice, аdobe photoshop, flex type и др. Откритият нелицензиран софтуер по първоначални данни е за над 5 хил. щ.д.Б/ м. август 2008г.

Проведени операции - няма ;

Образувани дознания – 6 бр. ;

Образувани следствени дела – няма ;

Изпратени преписки в прокуратурата – 7 бр. , от които 2 бр. по чл. 172 А НК и чл. 172 Б НК ;

Иззети компютърни системи – нямаІІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГД „Криминална полиция”, дирекция ”Противодействие на общата престъпност”

А/ м. юли 2008г.

Защита на интелектуалната собственост - чл. 172 а от НК

Проведени специализирани полицейски операции

74 бр.

Проверени търговски обекти

142 бр.

Дознания

26 бр.

Следствени дела

-

Иззети оптични носители

1 115 бр.

Иззети магнитни носители и компютърно инф. данни
Иззети компютърни конфигурации

26 бр.

Иззети обложки за магнитни носители и оптични носител

-

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

25 бр.

Осъдени лица

-Защита на индустриалната собственост - чл. 172 б от НК

Проведени специализирани полицейски операции

12 бр.

Проверени търговски обекти

20 бр.

Дознания

2 бр.

Иззети стоки

44 678 бр.

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

-

Осъдени лица

-

Б/ м.август 2008г.

Защита на интелектуалната собственост - чл. 172 а от НК

Проведени специализирани полицейски операции

67 бр.

Проверени търговски обекти

151 бр.

Дознания

4 бр.

Следствени дела

-

Иззети оптични носители

1 200 бр.

Иззети магнитни носители и компютърно инф. данни
Иззети компютърни конфигурации

24 бр.

Иззети обложки за магнитни носители и оптични носител

1 200 бр.

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

51 бр.

Осъдени лица

-Защита на индустриалната собственост - чл. 172 б от НК

Проведени специализирани полицейски операции

53 бр.

Проверени търговски обекти

48 бр.

Дознания

3 бр.

Иззети стоки

47 599 бр.

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

-

Осъдени лица

-

ІV.Данни за дейността на Агенция „Митници”

А/ м. юли 2008г.

През месец юли 2008г., митническите органи са извършили 29 задържания на стоки, за които има подозрения, че нарушават права върху интелектуална собственост.

В Агенция “Митници” са постъпили 20 заявления за предприемане на действия от митническите органи за закрила на права върху интелектуална собственост, като от тях 17 са за закрила на марки на Общността.

V. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

А/ м. юли 2008г.

Съставени актове за нарушение – 13

Наказателни постановления – 3

Иззети стоки – 243

Марки, по отношение на които е осъществена защита - D&G; ARMANI; CAVALLI; FERRE; MISS SIXTY; SPRAYWAY; BASSAER; LEE; TIGER; HEMOPLAST; ФАКТОР

Проверки – 16

Констативни протоколи – 3

Производства по прекратени прок.преписки – 1

Експертизи по дознания – 10

Проучвания за съд, прокуратура, полиция, общини, КЗК, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност - 203Б/ м.август 2008г.

Съставени актове за нарушение – 14 бр.;

Констативни протоколи за липса на нарушение – 4 бр.;

Наказателни постановления – 19 бр.;

Постановления за прекратяване на административно-наказателно производство – 4 бр.;

Марки, по отношение на които е осъществена защита - D&G; PUMA; LACOSTE; MANCHESTER UNITED; BIC .


Одобрил: Явор Милушев, заместник-министър

Съгласувано с:Георги Дамянов, директор, дирекция"АПСП"Изготвил: К.Пашова, дирекция"АПСП"


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница