Документи, свързани с придобиване на българско гражданство от чуждестранни физически лица за особени заслуги по предложение на министри за периода 2002 – 2005 гстраница1/5
Дата23.07.2016
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
Документи, свързани с придобиване на българско гражданство от чуждестранни физически лица за особени заслуги по предложение на министри за периода 2002 – 2005 г.

и дата на преписката и на указа

Име и държава на лицето, получило българско гражданство

Резюме от мотивите на ресорния министър

Становище на експертите от комисията21049 / 2005

Указ 62 от 09.07.2007
Драги Коцев

роден 1987

Македония


Емел Етем – зам.министър председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:

Изп. директор на Български футболен съюз г-н Б.Попов с писмо от 27.02. 2007. до Весела Лечева – председател на ДАМС, предлага македонският гражданин Драги Кочев да получи българско гражданство поради „свои изяви на терена и подчертани професионални качества в отбора на ПФК „Пирин Благоевград“ АД.”

На същото основание г-жа Лечева отправя писмо до министър Емел Етем от 14.03.2007 с молба за откриване на производство за придобиване на българско гражданство. Със своя талант, добросъвестност и трудолюбие ще допринесе за издигане авторитета на българския спорт, което ще е от изключителна важност за страната.

С писмо от 16 август 2007г. г-жа Емел Етем изпраща преписката на министъра на правосъдието проф. Георги Петканов с мотива, че гражданинът на Македония Драги Коцев е перспективен и талантлив футболист, с доказани професионални и спортно-състезателни качества, с допълнение на изброените по-горе качества.Според приложената служебна бележка от БФС лицето притежава ЕГН, от което следва, че има уредено продължително пребиваване в Р България. Картотекиран е в ПФК „Пирин“ – Благоевград за 2005/2006 г.

С този статут македонският гражданин може да продължи да се състезава и без да е български гражданин. Липсва информация да е привлечен в националния отбор за където би следвало, но не е задължително, да се изисква наличието на българско гражданство.

Да се изиска от министъра на физическото възпитание и спорта справка за цялостната дейност на лицето до края на 2011 г. с обосновка каква точно е изключителната важност същият да придобие българско гражданство за отбор като ПФК „Пирин Благоевград“ АД.
18634 / 2005

Указ 86 от 01.08.2008
Стефан Митков Тодоров

род.1977


Украйна

Стефан Данаилов – министър на културата:

Молбата е подадена на 29.09.2005 с мотив, че баща му Митко Стефанов Тодоров е български гражданин. Лицето живее в България от 1978, като е завършил средно и висше образование в България. Работи в Софийска филхармония от 1996.

В Предложението от 24.01.2008 министърът на културата посочва отразените данни в молбата и допълва, че бащата Митко Тодоров е дългогодишен и настоящ директор на Театър „Българска армия“ град София. Стефан Тодоров е носител на награди за млади изпълнители на наши и чужди фестивали.


1.Да се провери защо Стефан Митков Стефанов не е кандидатствал за българско гражданство по общия ред след като толкова години пребивава в България.

2.Да се изясни на какви по-точно награди е носител за млади изпълнители и на кои наши и чужди фестивали.

18631 / 2005.

Указ 85 от 01.08.2008
Татяна Митковна Захова

род.1972


Украйна

.


Стефан Данаилов – министър на културата:

Молбата е подадена на 29.09.2005 с мотив, че баща й Митко Стефанов Тодоров е български гражданин. Лицето живее в България от 1972 г., като е завършила средно и висше образование в България. Работи последователно като актриса в театър „Възраждане“ и като асистент-преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

В Предложението от 24.01.2008 министърът на културата посочва отразените данни в молбата и допълва, че бащата Митко Тодоров е дългогодишен и настоящ директор на Театър „Българска армия“ град София. Татяна Захова е актриса, изиграла десетки роли, както на българската сцена, така и на международни театрални форуми.


Захова е сестра на Стефан Митков Тодоров

1. Да се провери защо Татяна Митковна Захова не е кандидатствал за българско гражданство по общия ред, след като толкова години пребивава в България.


18356 / 2005

Указ 34 от 23.04.2007Армен Минас Диремсзян

род.1987


Армения

Васил Иванов Лучано – министър на младежта и спорта:

Към преписката липсва молбата на лицето. Приложени са препоръки от директора на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ К.Базитов, председателя на ФК „Аспарухово 2000“ Ц.Цонев, изп. директор Ив.Войчев и треньора Н.Стоев на Футболен клуб „Спартак“ Варна, изп. директор на Български футболен съюз Ст.Капралов, които го определят като спортист с добър характер, сериозност и отговорност и един безспорен талант.

В предложението от 21.06.2004 министърът посочва, че лицето от 10 години живее в България, а от 7 тренира футбол. От 2004 е привлечен от ДЮШ на „Черно море“ Варна, което допринася за доброто представяне отбора. Добър нападател с отбелязани 5 гола от 9 мача, добра игра с ляв крак и поглед върху играта, както и в полузащита, като показва потенциал и перспектива за изключително развитие.

Министърът счита, че придобиването на българско гражданство ще даде възможност да бъде включен в националния отбор по футбол, което би ни позволило да бъдем конкурентноспособни на най-големите първенства, световни и европейски.1. Да се установи по-точно какви заслуги има лицето към спорта до 2005 г.

2. Да се установи успяло ли е лицето да участва в националния отбор след придобиване на българско гражданство и какво е неговото кариерно развитие във футбола.

18100 / 2005

Указ 4 от 09.01.2008
Сейран Серожович Дарбинян

род.1954


Армения

Стефан Данаилов – министър на културата:

В молбата си от 14.10.2005 лицето не посочва никакви конкретни основания за особени заслуги, освен предложението на министъра, в което се посочва, че лицето живее във Варна от 1996 и има създадени ползотворни и градивни контакти с редица търговски дружества и обществени организации и има препоръки от: Лорд 7 ООД; Мин ООД; ЕТ Инел-К; ЕТ „Полента“; Интерконект ООД; Джермук Груп България; Го Он ООД; Занг ООД; ЕТ „Стки“; Инвест Моторс ООД“; Пелчин ЕООД; Овсепян и Синове ЕООД; Фавел Консулт Инженеринг ООД; Дет 200 ООД; И.Ф. ЕООД; Полинкс ЕООД; НАС ООД; Българска Месна Компания; ЕТ „Полента“ Варна; ЕТ „Светослав Драганов“; ИЛИНА 99 ЕООД“ и други.

В писмо до МП от 27.10.2005 проф. Данаилов уведомява, че е открит паметник във Варна „изразяващ благодарността на арменския народ към българския народ и са издадени историческа книга и компакт диск на арменски песни на български език, изпълнени от тенора на Софийската опера Цветан Цветков, което е било замислено и изпълнено от фамилията Офсетян и Сайрян Дарбинян.

На основание препоръките министърът счита, че Сейран Серожович Дарбинян има особени заслуги към Р България в културно-икономическата сфера по смисъла на чл. 16 от ЗБГ.1. Да се изиска от компетентните институции, по преценка на Комисията, да се извърши проверка на фирмите, в смисъл какво е тяхното участие като предмет на дейност в културата, за да бъде ангажиран с предложението министърът на културата. Какъв е икономическият им принос и колко данъци е платил кандидата за българско гражданство, за да са налице особени заслуги към страната?

2. Липсва информация какво е участието на всеки един от шестимата в това културно дело във Варна, изразено от министъра в писмото си от 27.10.2005, което изисква проверка и отговор от министерство на културата.

18099 / 2005

Указ 21 от 21.02.2008
Аршак Аваки Микаелян

род.1955


Армения

Стефан Данаилов – министър на културата:

В молбата си от 17.10.2005 лицето не посочва никакви конкретни основания за особени заслуги, освен предложението на министъра, в което се посочва, че лицето живее във Варна от 1992 и има създадени ползотворни и градивни контакти с редица търговски дружества и обществени организации и има препоръки от: Кмета на Община Несебър г-н Н Трифонов, Български червен кръст, Общинско предприятие „Социално обслужване“Поморие, Българска Месна Компания; Интертрейд-З ООД-София; ЕТ Полента, Илина-99 ЕООД; ЕТ „Светослав Драганов“; Го Он ООД; Д.Е.Т 2000 ООД гр.Варна; Лорд 7 ООД; ЕТ Нидадент; Азор ООД; Мелчин ЕООД; Инвест моторс; Занг ООД; Джермук Груп България ООД; Овсепян и Синове ЕООД; И.Ф. Трейд ООД; Фавел Консулт Инженеринг ООД; Полинекс ЕООД; ОДЗ Калина Малина град Несебър, И.О.Трейд ООД и др.

В писмо до МП от 27.10.2005 проф.Данаилов уведомява, че е открит паметник във Варна „изразяващ благодарността на арменския народ към българския народ и са издадени историческа книга и компакт диск на арменски песни на български език, изпълнени от тенора на Софийската опера Цветан Цветков, което е било замислено и изпълнено от фамилията Офсетян и Сайрян Дарбинян.

На основание препоръките министърът счита, че Аршак Аваки Микаелян има особени заслуги към Р България в културно-икономическата сфера по смисъла на чл. 16 от ЗБГ.1. Да се изиска от компетентните институции, по преценка на Комисията, да се извърши проверка на фирмите, в смисъл какво е тяхното участие като предмет на дейност в културата, за да бъде ангажиран с предложението министърът на културата. Какъв е икономическият им принос и колко данъци е платил кандидата за българско гражданство, за да са налице особени заслуги към страната?

2. Липсва информация какво е участието на всеки един от шестимата в това културно дело във Варна, изразено от министъра в писмото си от 27.10.2005, което изисква проверка и отговор от министерство на културата.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница