Европейска комисия — Съобщение за медиитеДата06.05.2017
Размер36.41 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Комисията предлага нови правила за ДДС за ваучери

Брюксел, 10 май 2012 г. — Европейската комисия днес предложи да се актуализират правилата на ЕС за ДДС, с което да се гарантира еднаквото данъчно третиране на всички видове ваучери във всички държави членки. В Европейския съюз пазарът на ваучери възлиза на над 52 милиарда EUR годишно. 70 % от него се падат на предплатените далекосъобщителни услуги, следвани от ваучерите за подаръци и ваучерите за отстъпка. Различията в националните правила за ДДС върху сделки, в които се използват ваучери, обаче водят до сериозни смущения в ефективното функциониране на пазара. Вместо да извлекат реална полза от единния пазар, предприятията се сблъскват с проблеми, свързани с двойното данъчно облагане, което затруднява разрастването на тяхната дейност зад граница. Целта на новите правила е положението да се подобри.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви:
„В Европа ваучерите изживяват бум. Всяка седмица се купуват и продават милиони ваучери. Този процъфтяващ пазар не бива да се възпрепятства от неясни и сложни данъчни правила. Предложените днес нови правила за ДДС са важна крачка към изграждането на единен пазар за ваучери, който да бъде от полза за предприятията, гражданите и данъчните администрации.“

В предложените нови правила ясно се определят различните категории ваучери и тяхното данъчно третиране. Това ще позволи в цяла Европа сделките, при които се използват ваучери, да се третират еднакво. Предложението включва разпоредби относно определението за ваучери за целите на ДДС и момента на облагането им с този данък (т.е. при издаването на ваучери или при тяхното използване). То обхваща също така правила за ваучерите, разпространявани чрез дистрибуторски вериги, и по-общите платежни средства. Новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2015 г.Контекст на предложението

В момента в ЕС няма общи правила относно облагането с ДДС на сделките, при които се използват ваучери. Поради това държавите членки са разработили свои собствени практики, които обаче не са взаимно съгласувани и често създават затруднения както за предприятията, така и за събирането на ДДС. Ако един ваучер е издаден в една държава членка, а се използва в друга, не винаги е ясно в кой момент се облагат с данък свързаните с него сделки. Това се наблюдава например при международни хотелски вериги, които популяризират услугите си чрез ваучери в няколко държави — членки на ЕС.

Целта на днешното предложение е да се уточнят и уеднаквят разпоредбите на ЕС относно данъчното третиране на ваучери. Предложението ще окаже положително въздействие върху предприятията, тъй като ще отстрани двойното данъчно облагане и несигурността по отношение на спазването на данъчните задължения. То ще премахне и вратичките, които позволяват някои фирми да злоупотребяват с несъответствията между правилата на отделните държави членки и да избягват плащането на данък. Новите правила се вписват и в широкообхватната стратегия на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и са в синхрон със залегналата в нея цел за създаване на цифров единен пазар.

На първо място, Комисията предлага да се уеднакви определението за ваучери за целите на ДДС и мястото на облагане на сделките, при които се използват ваучери. Това ще спомогне да се избегнат несъответствия, които могат да доведат до двойно данъчно облагане или необлагане. Моментът на данъчното облагане ще зависи от вида на ваучера, като по този начин се пояснява дали данъкът следва да се начисли при продажбата на ваучера, или при използването му за закупуване на стоки и услуги.

Второ, с новите правила се очертава отчетлива разделителна линия между ваучерите и останалите платежни средства. Нарастващият брой на мобилните устройства налага да се прави разграничение между предплатените кредити за далекосъобщителни услуги (които представляват ваучери) и мобилните платежни услуги (които се облагат по различен начин). Развитието на технологиите за плащане и, по-специално, все по-честата употреба на мобилни плащания, изисква максимална яснота в това отношение.

Трето, с директивата се установяват общи правила относно разпространението на ваучери чрез посредници в дистрибуторска верига и, по-конкретно, когато то се извършва в две или повече държави членки. Така например, докато достигне до потребителя, една телефонна карта може да премине през няколко посредници. Те съответно трябва да имат яснота по отношение на данъчните си задължения.

Включени са и редица други технически мерки, с които се уреждат правото на отстъпка, процедурите за използване и осребряване на ваучери, мерки във връзка с данъчно задълженото лице, както и с други задължения за предприятията.

Предложението се придружава от оценка на въздействието. Направеният в нея анализ показва, че единственият ефективен начин за справяне с констатираните недостатъци е новите разпоредби относно ваучерите да се включат в Директивата за ДДС. Директивата за ДДС и оценката на въздействието са на разположение в интернет на адрес:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htmЗа контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)IP/12/464


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница