IP/07/668 Брюксел, 15 Май 2007 г. Обединяване на усилията с цел растеж и работни места: Комисията, държавите-членки и промишлеността обединяват инвестициите си в стратегически програми за научни изследванияДата13.10.2018
Размер41 Kb.


IP/07/668

Брюксел, 15 Май 2007 г.Обединяване на усилията с цел растеж и работни места: Комисията, държавите-членки и промишлеността обединяват инвестициите си в стратегически програми за научни изследвания

Днес започна нова епоха във финансирането на научните изследвания и развойната дейност с приемането на предложеното от Европейската комисия стартиране на първите по рода си общоевропейски партньорства в областта на научните изследвания и развойната дейност между обществения и частния сектор. Комисията представи две Съвместни технологични инициативи (СТИ) върху вградените изчислителни системи и иновационните лекарствени продукти. Тези СТИ ще обединят ресурсите на промишлеността, държавите-членки и Комисията около целенасочени програми за научни изследвания. СТИ ще надскочат традиционния подход на общественото финансиране на проекти на парче и ще се насочат към широкомащабни изследователски програми, посветени на общи стратегически изследователски цели. Този нов подход ще създаде критична маса за европейската научноизследователска дейност и новаторство, ще заздрави научноизследователската общност в Европа в ключови стратегически области и ще рационализира финансирането на проекти с цел прилагането на резултатите от изследванията да се ускори. Днешното решение създава правната рамка за създаването на ARTEMIS — СТИ за вградени изчислителни системи и ИИЛС — инициатива за иновационни лекарствени средства.

„Европа се нуждае от нов подход към научните изследвания в някои обещаващи области за нашата конкурентоспособност и благосъстояние“, заяви европейският комисар по науката и научните изследвания Янез Поточник. „Днешните предложения показват, че Европейската комисия е решила да разсъждава различно, когато нуждите на Европа го налагат."

Миналият ноември в Хелзинки обещах една нова и смела инициатива за подпомагане на европейските научни изследвания“, заяви Вивиан Рединг, комисар по информационното общество и медиите. „Днес се гордея, че изпълнихме обещанието си: Комисията предлага нова форма на партньорство между обществения и частния сектор за преследване на амбициозните цели, поставени от промишлеността в областта на вградените изчислителни системи.

Постигането на тези цели ще означава повече от 100 милиарда EUR през следващите десет години и повишена конкурентоспособност за нашите стратегически отрасли на промишлеността като автомобилостроенето, далекосъобщенията, космическите изследвания, битовата електроника и промишлената автоматизация. Обединяването на инвестициите на обществения и частния сектор е от ключово значение за това да останем част от световната надпревара за растеж и работни места.“

СТИ са насочени към жизненоважни области, където съществуващите инструменти не могат да осигурят необходимия мащаб и бързина, за да остане Европа на водеща позиция в световното съревнование. Това са области, в които националните, европейски и промишлени инвестиции в научни изследвания могат да донесат значителна прибавена стойност, като по-специално създадат стимули за допълнителни разходи в частния сектор в областта на научните изследвания и развойната дейност.

Първата СТИ — ARTEMIS, се отнася до невидими микрокомпютри (вградени системи), които управляват днес всички машини, от колите, самолетите и телефоните, енергийните мрежи и фабриките до пералните машини и телевизорите. Прогнозите са, че в световен мащаб ще има 16 милиарда вградени системи до 2010 г. и над 40 милиарда до 2020 г. До 2010 г. тези невидими интегрални схеми ще представляват 30-40 % от стойността на новите изделия в битовата електроника (41 %), далекосъобщенията (37 %), автомобилостроенето (36 %) и здравното оборудване (33 %). Бюджетът за изследвания на ARTEMIS ще възлиза на 2,7 милиарда EUR за седем години. Начело е промишлеността, като 60 % от бюджета се очаква да бъдат осигурени от нея, 410 милиона EUR от Комисията и 800 милиона EUR от програмите на държавите-членки.

Втората СТИ — Инициатива за иновационни лекарствени средства, ще подпомага разработването на нови знания, инструменти и методи, така че усъвършенствани и по-безопасни лекарствени средства да бъдат предоставяни по-бързо на разположение. Програмата ще разполага с 2 милиарда EUR за инвестиции в продължение на седем години. Финансовото участие на Общността от 1 милиард EUR ще бъде разпределено изцяло на малките и средни предприятия (МСП) и университетите за изследвания с приложения във фармацевтичния сектор. Големите компании ще инвестират същата сума и ще способстват за участието на тези МСП и университети. ИИЛС ще способства по този начин за увеличаване на частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, подобрявайки обмена на знания между университетите и фирмите и включвайки малкия бизнес в европейските научни изследвания.

Въпреки наличието на значително обществено финансиране в СТИ, тези нови изследователски инициативи са замислени като възможно най-бързи, гъвкави и опростени. Режийните разходи ще бъдат ниски — между 1,5 и 4 % от общия бюджет. Инициативите ще бъдат прилагани, чрез съвместни предприятия, които ще се създават чрез регламенти на Съвета, в рамките на общностното законодателство.

Предложенията на Комисията за всяка СТИ ще бъдат представени на Съвета на неговото заседание на 21 и 22 май, разглеждащо въпроси от областта на конкуренцията и очакванията са регламентите да бъдат приети по време на португалското председателство, което ще позволи на двете СТИ да се задействат в началото на 2008 г. Очакват се и по-нататъшни инициативи в областта на наноелектрониката, чистото небе и водородните и горивни батерии.

Обща информация за СТИ ще намерите в MEMO/07/191

Допълнителна информация за ARTEMIS разгледайте посветените за пресата материали на адрес:http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3413

Обща информация за ИИЛС ще намерите в MEMO/07/190

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница