Изказване на г-н Иван Искров пред Народното събрание по повод избирането му за управител на Българската народна банка, 9 октомври 2003 гДата15.08.2018
Размер41.88 Kb.


Изказване на г-н Иван Искров пред Народното събрание по повод избирането му за управител на Българската народна банка, 9 октомври 2003 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми господин министър на финансите,

Уважаеми господин Гаврийски!

Преди всичко искам да благодаря за доверието, което ми се оказва с избирането за управител на Българската народна банка. Искам да заявя, че в своята работа ще разчитам изключително много на подкрепата на всички народни представители, включително на тези от вас, които по време на избора гласуваха против кандидатурата ми. Причината е моето дълбоко, наистина дълбоко вътрешно убеждение, че финансова стабилност и икономически растеж в една страна може да има единствено при наличие на траен политически консенсус по основните въпроси на икономическата, финансовата и надзорната политика. Надявам се законодателната власт във ваше лице да продължи да привежда последователно българското законодателство към изискванията на европейското съгласно постигнатите договорености по време на преговорния процес с Европейската комисия.

През последните няколко месеца, предхождащи избора на нов управител на Българската народна банка, се изприказва и изписа какво ли не. Няма да правя анализ на казаното. Някъде беше написано „По делата им ще ги познаете”. Тук само ще си позволя да благодаря на досегашния управител на Българската народна банка господин Гаврийски, на Управителния съвет и персонала на Българската народна банка за усилията им при преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза от 1996/97 г., както и за добре планираната и успешно проведена кампания по деноминацията на българския лев.

Разбира се, за постигнатата стабилност в банковата система и икономиката през последните 6 години голям принос имат правителствата, които се отрекоха от недалновидната политика на политически мотивирани стопански решения. Бяха осъществени основните структурни реформи в банковия и финансовия сектор, които, съпроводени от строгата фискална политика, гарантираха стабилността на валутния борд. Надявам се тази разумна и необходима политика да продължи да бъде основа на финансовата стабилност и икономически растеж в България по пътя на присъединяване към Европейския съюз.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доста подробно съм изложил своите виждания в така наречената Стратегия за управление на Българската народна банка, която до ден-днешен стои в сайта в Mediapool. Тук само ще се опитам да подчертая трите ключови думи, с които ще се постарая да се запомни работата ми като управител на БНБ: независимост, прозрачност, предвидимост.

Българската народна банка получи своята оперативна независимост от централната изпълнителна власт със Закона за Българската народна банка от 1991 г. Независимо от законовата регламентация многобройни бяха опитите за въздействие върху Централната банка и нейните управители, особено до финансовата криза от 1996/97 г. През последните няколко години има значителен напредък в това отношение, което ме кара да вярвам, че политическите сили и правителствата и в бъдеще ще се въздържат от опити за влияние върху ръководството на Централната банка. Искрено се надявам, че по време на мандата ми като управител такива опити няма да бъдат предприемани, тъй като наша обща задача е да гарантираме балансирания и устойчив икономически растеж, който да съдейства за последователно повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот в България.

Прозрачност е второто изискване, на което ще бъдат подчинени всички действия на управителя и ръководството на Българската народна банка. Определено считам, че с поведението си досега БНБ е длъжник на обществото. Независимостта не следва да се разбира като оправдание за липса на диалог и обоснованост на вземаните решения и провежданата политика. Неприемливо е важна финансова институция на страната да се задоволява единствено с представянето на регулярен отчет пред Народното събрание два пъти годишно. Като управител на Българската народна банка ще настоявам за изработване на ясен и демократичен механизъм на взаимодействие, отчетност и политически консенсус за независимата БНБ с останалите органи на държавната власт при решаване на важните за обществото въпроси.

Предвидимост. Уважаеми колеги, през мандата на сега избрания управител на Българската народна банка, а именно моя милост, следва да се случат две много важни неща, исторически събития: приемането на България в Европейския съюз през 2007 г. и последващото й присъединяване към Еврозоната през 2009 г.

Наред с основните задачи по поддържане стабилността на лева, платежната система и надзора върху търговските банки - това са двата стратегически ориентира, на които ще бъде подчинена дейността на БНБ през моя мандат. От пасивен наблюдател в условията на валутен съвет Българската народна банка трябва да стане пълноправен член на европейската система от национални централни банки. БНБ трябва да си върне общественото доверие и да се превърне в гарант на стабилността на цените и паричното обращение у нас по подобие на водещите централни банки, членки на европейската система от национални банки. Само така тя ще съдейства ефективно и пълноценно за икономически просперитет и повишаване на качеството на живот.

Във връзка с това ще вложа моите познания, опит и воля за конкретизиране и стриктно изпълнение на основните дейности и отговорности на Българската народна банка и тези, които тя споделя с другите държавни институции в процеса на присъединяване към Еврозоната и интегриране на България в международните финансови пазари.

Искрено се надявам на подкрепата и разбирането на всички държавни органи и на Народното събрание в името на постигането на нашата обща цел. Смятам, че само на основата на широк обществен диалог, прозрачност и предвидимост на действията и решенията и строг обществен контрол ще можем да отчетем успешно изпълнен мандат.

Искам да използвам случая, уважаеми дами и господа народни представители, да благодаря за съдействието на всички вас при нелеката ми задача да бъда в продължение на две години председател на Комисията по бюджет и финанси. Искам да благодаря персонално на всички членове на комисията и особено на хората, които пряко ме подпомагаха – моите заместници: господин Алиосман Имамов, господин Георги Пирински и господин Муравей Радев.

Благодаря ви още веднъж! Надявам се с моето избиране да бъде по-нататък утвърждаван авторитетът на Българската народна банка. Благодаря за вниманието.
Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb statements
bnb statements -> Няма спасителен план за ктб от акционерите До 15. X. трябва да дадем отговор на Брюксел за гарантираните депозити, казва Калин Христов
bnb statements -> Приветствие на г-н Иван Искров, управител на бнб, към гости и журналисти, 12. 00 часа, 108 зала, бнб, 29 октомври 2003 г
bnb statements -> Комуникацията между бнб и обществото – защо трябва да се адаптираме и да се учим
bnb statements -> Реч на г-н Иван Искров, управител на бнб, изнесена при откриването на конференцията „10 години валутен борд и предизвикателствата пред приемането на еврото”, София,18 септември 2007 г
bnb statements -> Лекция на г-н Клаус Либшер, управител на Австрийската национална банка, изнесена по време на официалното му посещение в бнб, София, 1 април 2005 г
bnb statements -> Изказване на г-н Иван Искров, управител на бнб, при откриването на Годишните срещи на групите страни в мвф и организациите от групата на Световната банка, в които членува Република България, София, 30 май 2015 г
bnb statements -> Доклад на г-жа Емилия Миланова, подуправител на бнб, пред пролетната срещата на атб, Пловдив, 23 24 април 2004 г. Подготовката и отражението на новото споразумение
bnb statements -> Настоящо състояние и бъдещи предизвикателства
bnb statements -> Изказване на г-н Иван Искров, управител на бнб, пред членовете на Американската търговска камара в България, 20 януари 2004 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница