К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н аДата01.02.2018
Размер26.39 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
К О Н С У Л Т А Ц И Я С О Б Щ Е С Т В Е Н О С Т Т А
П О П Р О Е К Т А Н А

П Л А Н З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А Р Е Ч Н И Т Е Б А С Е Й Н И В
И З Т О Ч Н О Б Е Л О М О Р С К И Р А Й О Н ( 2016 – 2021 Г О Д И Н А)
Фокус: Натиск и въздействие от индустрия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ:
І. Предприятия


 1. "Еко медет" АД

 2. "ОЦК" АД, гр. Кърджали („Хармони 2012" ЕООД)

 3. Обогатителна фабрика "Горубсо-Кърджали"АД

 4. "Горубсо-Златоград” АД гр.Златоград

 5. „ГОРУБСО-МАДАН“ АД

 6. „РУДМЕТАЛ“ АД

 7. „МОНИ МЕС“ ЕООД

 8. ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”

 9. “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево

 10. "Ремотекс-Раднево" ЕАД

 11. „ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ“ АД

 12. „ГАЙТЕК ОЛИВА“ ООД

 13. „ДИОНИ“ ООД

 14. „ДЕНИКЕР МИЛК“ АД

 15. „БОР-ЧВОР“ ЕООД

 16. „ЕЛИТ-95“ ООД

 17. ЕТ „БОНИТРЕКС – НАСКО БОНЧЕВ“

 18. “НЕОХИМ”АД, гр. Димитровград

 19. ТЕЦ "Марица 3" ЕАД - гр. Димитровград
 1. „БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ“ ООД

 2. „ДЕЛИКАТЕС – 2“ ООД

 3. "КЦМ" АД

 4. "Агрия" АД

 5. “Горубсо Лъки” АД

 6. „ЙОКА“ ЕООД

 7. „Йонтех”АД

 8. „КАУЧУК“ АД

 9. "Асарел Медет" АД

 10. „Елаците – Мед“ AД

 11. “ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО“

 12. „ГАЛУС – КО“ ЕООД (Ависпал)

 13. „БЪЛГАРИЯ – К“ АД

 14. „Арсенал" АД, гр.Казанлък

 15. „Арсенал" АД, ЗАВОД 4, гр.Мъглиж


ІІ. Регионални инспекции по околна среда

 1. РИОСВ – ПЛОВДИВ

 2. РИОСВ – БУРГАС

 3. РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

 4. РИОСВ – ХАСКОВО

 5. РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

 6. РИОСВ – СМОЛЯН

 7. РИОСВ – СОФИЯ
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница