Концепция от Валентин Петков Енчев Член на ус на бамкДата13.10.2018
Размер39.58 Kb.
КОНЦЕПЦИЯ

от

Валентин Петков Енчев

Член на УС на БАМК

Относно: Развитие на асоциацията в краткосрочен период 2016-2018г.
Цел: Превръщане на асоциацията в активен и широк форум за обмен на професионална информация и идеи в областта на морската професия, както и осигуряване на защита на морските лица в случай на необходимост.  1. Състояние на БАМК към 01.2016г.

- членска маса около 70 души;

- 70% от членовете са пенсионирани капитани;

- 90% от членовете са капитани, незаети с активно плаване на море;

- 119 офицера са придобили правоспособност к.д.п. през 2015г. – 0% присъединили се към асоциацията;

- ограничен бюджет на асоциацията поради липса на приходи.


  1. Причини за настоящото състояние на асоциацията

- PR - асоциацията не е разпознаваема сред капитаните;

- Дейност - асоциацията не е атрактивна поради липса на активност от нейна страна (справка: за 2015г. са проведени само 2 мероприятия).
  1. Предложения за развитието на асоциацията в краткосрочен план


3.1 Промяна на устава на асоциацията, като в нея се даде право да членуват:
3.1.1 Всички морски лица, притежаващи правоспособности „Капитан на кораб” по смисъла на Правило II/2 на конвенция STCW’78, както е изменена, имащи право:

- да присъстват на мероприятията на асоциацията;

- на достъп до базата данни на асоциацията;

- на глас в Общото събрание на асоциацията;

- да бъдат избирани в ръководните структури на асоциацията.
3.1.2 Всички морски лица, притежаващи правоспособности „Старши помощник капитан на кораб” по смисъла на Правило II/2 на конвенция STCW’78, както е изменена, имащи право:

- да присъстват на мероприятията на асоциацията;

- на достъп до базата данни на асоциацията;

- да вземат участие в Общите събрания на асоциацията без право на глас и участие в ръководните структури на асоциацията.


3.1.3 Всички морски лица, притежаващи правоспособности „Вахтен помощник капитан на кораб” по смисъла на Правило II/1 на конвенция STCW’78, както е изменена, имащи право:

- да присъстват на мероприятията на асоциацията;

- на достъп до базата данни на асоциацията;

(без право на участие и глас в Общите събрания на асоциацията).


При вземане на крайно решение по промяна на устава предложенията за промени ще се прецизират с помощта на юрист.
3.2 Промяна на устава на асоциацията относно заплащане на месечна такса, като:

3.2.1 Лицата по т.3.1.1 – заплащат 15 лв на месец

3.2.1 Лицата по т.3.1.2 – заплащат 10 лв на месец

3.2.3 Лицата по т.3.1.3 – заплащат 5 лв на месец


Да се създаде по-добра събираемост на месечните такси чрез въвеждане на различни подходи за тяхното събиране.
3.3 Създаване на план за мероприятия

- създаване на комитет от членове на асоциацията, който да извършва подготовка на мероприятия и дискусии по различни теми от морската професия, както и да привлича гост-лектори и професионалисти в морския бранш;

- намиране на зала за провеждане на мероприятията;

- провеждане на мероприятията 2 пъти в месеца, като плана на мероприятията да бъде определян поне за 2 месеца напред;

- набелязване на проблеми в морския бранш и изготвяне на становища, законодателни инициативи и подпомагане на компетентните държавни служби за повишаване условията на живот и работа на моряците, както и тяхната закрила.


    1. Разгласяване дейността на асоциацията

- използване на социалните мрежи:

= привличане в социалната мрежа на асоциацията на голям брой морски лица, чрез изпращане на групови покани за членство;

= изпращане на покани за участие в мероприятията на асоциацията;

= поместване на информация от мероприятията на асоциацията;

= създаване на форуми за чат-дискусии и обмяна на мнения;

= обявяване по медиите на новата промяна в дейността на асоциацията.
    1. Набиране на нови членове

- изработване на покани за членство;

- ВВМУ и Ту – завършващите – връчване на покани на завършващите;

- Д”Морска администрация – Варна” – връчване на покани на всяко морско лице, придобило правоспособност;

- обхващане на всички менинг агенции като управителите им бъдат посветени в каузата и връчват покани.


Ясното разбиране,че голяма членска маса може да бъде привлечена след като асоциацията започне да реализира дейности, така че ще е нужен първоначален финансов актив.
3.6 Възможност да приемаме почетни членове, които могат да помагат за развитие дейността. Същите не е нужно да притежават правоспособностите по т.3.1.

Фактори за успех на начинанието:

  • активно участие на всички членове на асоциацията чрез делегирани задължения и отговорности;

  • отчитане изпълнението на задачите;

  • използване на съвременните технологии за комуникация и повишаване осведомеността на обществото и членовете вътре в организацията.

В дългосрочен план – Да започне издаване на издание на асоциацията с актуални новини. Изпълението на тази цел ще зависи от реализирането на посочените по-горе краткосрочни цели.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница