Лични данниДата19.01.2018
Размер48 Kb.
Професионална автобиография

на Керанка Георгиева Велчева


ЛИЧНИ ДАННИ


 • Родена на 23.12.1964 г. във Варна.

 • Гражданство: българско

 • Семейно положение: омъжена с две деца.

 • Месторабота: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

 • Служебен адрес: 9712 Шумен, ШУ “Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Катедра “Технологично обучение, професионално образованието, предучилищна и начална училищна педагогика”,

 • Tel. (054) 875-018, GSM 0889 402 284

 • E-mail: velcheva_@abv.bg

-ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ


Учебно заведение

Придобити образователни степени и дипломи:

ШУ „Епископ Константин Преславски” 2012 г.

Академична длъжност „доцент” - Област на висше образование „Педагогически науки”, професионално направление „1.3. Педагогика на обучението по … ” (Методика на обучението по технологични и технически дейности)

ЮЗУ „Неофит Рилски” ЦПО Благоевград

2010 г.


Професионална квалификация за придобиване на допълнителна педагогическа квалификация „Интеркултурно образование”

СНС по педагогика към ВАК, 2007

Доктор по 05.07.03 Методика на обучението по

(Методика на обучението по технологични и технически дейности)ШУ „Епископ Константин Преславски” 1995-1998

Специалност „Педагогика на обучението по техника и технологии”

Сливен, Институт за учители-специалисти „М.Ив.Калинин”,

1986-1988Учител по производствена практика - специалност „Технология на машиностроенето-студена обработка”

Варна, ОТМТ „Антон Иванов” 1979-1983

Средно специално образование – „Технология на машиностроението – студена обработка”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ


от–до

място

длъжност

2012 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски”

доцент

2004-

ШУ„Еп. Константин Преславски”

Главен асистент

2000-2003

ШУ„Еп. Константин Преславски”

Асистент и старши асистент по Методика на обучението по технологични и технически дейности

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ


Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (1 - отлично; 5 - основно)


Език

четене

говоримо

писане

английски

5

5

5

руски

1

2

2

френски

4

4

4

ДРУГИ УМЕНИЯ


 • Социални умения и компетенции: екипно планиране, взаимодействие със всеки партньор, взаимопомощ в групата при решаване на общите задачи, работа с други хора на позиции, където комуникацията е важна и в ситуации, където работата в екип е от съществено значение.

 • Организационни умения и компетенции: координиране и делово партньорско общуване.

 • Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, интернет приложения, Acrobat Reader, Skype, CorelDRAW, КОМПАС и др.

 • Технически умения и компетенции: работа с металорежещи и дървообработващи машини, изящни приложни изкуства.НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ


 • методика на обучението по технологични и технически дейности;

 • методът на проектите в технологичното обучение;

 • интеркултурно и мултикултурно и образование;

 • методология за контрол и управление на качеството на учебния процес.ПРОЕКТИ


 • Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03

Тема: “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит” 2004г.

 • Проект на Европейски Социален Фонд 2007–2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

BG051 PO 001/07/4.1-01 Рег. № 93/19. 06. 2008г.

Тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители. • Научен проект на ШУ на тема: Педагогическа технология за формиране на умения за планиране и проектиране – иманентен компонент на функционалната грамотност на личността”, Договор № 13/10.06.2003- 2004;

 • Научен проект на ШУ на тема: Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище, Договор №18/10.06.2004 – 2005;

• Научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: Иновационни техники и технологии в обучението

• Научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема:Иновации в технологичното обучение • Научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

 • Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: Иновации в професионалното образованиеЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Съюз „Жените в науката”

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ


  • Обучител в квалификационен курс за учители от Шуменска област на тема: „Специфика на обучението в мултикултурна среда”, проведен в периода 13-28 ноември 2009 г. в ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  • Експерт на: Проект: „Магията на интерактивната дъска – Европейска реалност в училище” - с регистрационен номер: 2009-1-BG1-COM 13-01653Професионална автобиография на Керанка Георгиева Велчева- стр. от общо


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница