Околна среда: да утроим потреблението на ресурси до 2050 г или да подобрим ефективността и рециклирането?Дата23.10.2018
Размер38.44 Kb.


IP/11/646

Брюксел, 26 май 2011 г.Околна среда: да утроим потреблението на ресурси до 2050 г. или да подобрим ефективността и рециклирането?

Днес Европейската комисия публикува съвместно с Програмата на ООН за околната среда два важни доклада, призоваващи към радикална промяна в начина, по който използваме ограничените ресурси. Първият доклад показва огромния потенциал за увеличаване на дела на рециклиране при металите. Едва 18 метала се рециклират над 50 %, а болшинството не достигат дори 1 %. Вторият доклад, представен първо пред Комисията по устойчиво развитие на ООН на 18 май, подчертава нуждата от радикално отделяне на природните ресурси от икономическия растеж, за да се избегне глобален срив в наличността на ресурсите към 2050 г. и представя научно обосновани сценарии за бъдещото им потребление. Двата доклада, съставени от международния комитет по ресурсите на ЮНЕП призовават законодателите и политиците да намерят пътища за намаляване на потреблението на ресурси и увеличаване на рециклирането. Публикуването им в рамките на Зелената седмица подготвя предстоящото представяне от Комисията на „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „В тези доклади се подчертава спешната нужда от преминаване към икономика на ефективно използване на ресурсите. Те ясно очертават огромните предизвикателства, пред които сме изправени, но аз съм уверен, че сме в състояние да ги преодолеем. Комисията приключва работата си по „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, която очертава плана за промените и подготвя почвата за предстоящите стъпки. Сега имаме нужда от плодотворен диалог с държавите-членки, тъй като предстои да се вземат важни решения в области като данъчната реформа и премахването на неефективните субсидии. Приветствам и апела да се обърне повече внимание на рециклирането.“

Голямото предизвикателство пред нашето поколение е постигането на устойчив икономически растеж и генерирането на разумна трудова заетост, но по начин, който запазва въглеродния отпечатък на човечеството в границите на планетата,“ каза Achim Steiner, заместник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на UNEP. „Отделянето на растежа от използването на природните ресурси подкрепя това предизвикателство и играе ключова роля за осъществяване на прехода към ефективна екологична икономика с ниски въглеродни емисии. На новаторството, включително в техническата, финансовата и организационната област, трябва да бъде дадена свобода да се разгърне чрез интелигентни и прогресивни обществени политики, които подкрепят стремежите на седем милиарда души, а до 2050 г. — на девет милиарда, както в развитите, така и в развиващите се икономики. На Европа предстои да играе важна роля в изграждането на партньорства за преход и договорености за сътрудничество, които осигуряват справедливия и равноправен достъп до ресурси за всички хора по света.“Рециклиране на метали

Въпреки загрижеността на промишлените среди относно недостига и високите цени на металите, едва около един процент от някои жизнено важни за високите технологии метали понастоящем се рециклират. Останалите просто се изхвърлят в края на жизнения цикъл на продуктите. Новият доклад предупреждава, че без радикални промени в тези практики е възможно в близко бъдеще модерните технологии до голяма степен да бъдат лишени от някои важни и редки метали със специални приложения. За разлика от тях, метали като желязото, стоманата, медта, алуминия, оловото и калая се радват на висок процент на рециклиране — между 25 и 75 в световен мащаб — макар и в някои развиващи се икономики този процент да е по-нисък.

Увеличаването на дела на рециклиране чрез по-добри системи за събиране и рециклираща инфраструктура може да спести милиони, дори милиарди тонове емисии на парникови газове, особено в развиващите се страни, и да разкрие значителен брой екологозъобразни работни места. Енергийната ефективност на рециклирането на метали е между два и десет пъти по-висока от тази на добиването им от руда, се твърди в доклада.

Доклад за отделянето на природните ресурси от икономическия растеж

В доклада „Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth“ („Отделянето на потреблението на природни ресурси и въздействието върху околната среда от икономическия растеж“) се представя заключението, че до 2050 г., при запазване на обичайните стопански практики, потреблението на ресурси ще се увеличи до три пъти в сравнение с настоящото си ниво, в резултат на което годишно ще се използват 140 милиарда тона минерали, руди, изкопаеми горива и биомаса. Тъй като това е очевидно непостижимо, решението е „отделяне“ на икономическия растеж от темпото на използване на природни ресурси чрез повишаване на ефективността на използване на ресурсите. Предлагат се три сценария, като най-амбициозният от тях призовава развитите страни да намалят потреблението си с две трети — в момента 16 тона на глава от населението годишно — а други държави да запазят настоящите си нива на потребление. При това положение използването на ресурси ще остане на нивата от 2000 г.

Виж http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Контекст: Международна група от експерти за устойчиво управление на ресурсите

Групата по ресурсите беше създадена с цел да предоставя независими научни становища относно използването на природните ресурси и тяхното въздействие върху околната среда, в опит да се отдели вредното въздействие на икономическия растеж върху разрушаването на околната среда. Нейната работа се основава на становищата на експерти по околната среда от цял свят. Групата се председателства съвместно от Ashok Khosla, председател на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), и професор Ernst Ulrich von Weizsäcker, бивш председател на комисията по околната среда на немския парламент.Пълният текст на доклада е на разположение на адрес:

http://www.unep.org/resourcepanel/


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница