Отчет за икономическите резултати от дейността на оп „Обредни дейности за 2012гДата26.10.2018
Размер60.62 Kb.
ТипОтчет
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ” ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”ГР.ПЕЩЕРА


О Т Ч Е Т

от

ГЕОРГИ ТЕМЕЛКОВ ДЕЛЕВ-директорна Общинско предприятие „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” гр.Пещера
ОТНОСНО:

Отчет за икономическите резултати

от дейността на

ОП „Обредни дейности” за 2012г.

Общинско предприятие „Обредни дейности”- гр.Пещера е създадено по Решение № 121/27.06.2008 год. на Общински съвет – гр.Пещера ,на основание чл.52 от ЗОС И Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера ,приета с Решение №457/03.12.1998год. на Общински съвет гр.Пещера. Регистрирано в Регистър Булстат на 18.09.2008 год.

Основната дейност на предприятието е определяне на гробни места, ден и час на погребения, изкопаване на гроб, поставяне и заравяне на покойника, последващо оформяне на гробно място, урно полагане, поддържане на гробищните паркове, събиране на гробищни такси по ЗМДТ, извършване на граждански ритуал, контрол по спазване на обществения ред в гробищни паркове и извършване на строителните работи в тях както и извършване на услуги свързани с тях.

Н а територията на Община Пещера действат:

1.Централен гробищен парк,мюсюлманско гробище в землището на гр.Пещера

2.Гробище в с.Радилово

3.Гробище в с.Капитан Димитриево

Дейността на предприятието се осъществява от:

- Директор

- Счетоводител – ½ бр.

- Работници за изкопаване и заравяне на гробове и поддържане на гробищните паркове – 2 бр.

Общинското предприятие Обредни дейности се създава с имущество,собственост на Община Пещера.

Гробищните паркове на територията на община Пещера както и намиращите се в тях сгради и съоръжения-общинска собственост се управляват и стопанисват от ОП Обр.дейности

Дейността на предприятието се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба в страната и установените санитарни правила във връзка с погребалната дейност при съобразяване с религиозните и други предпочитания, везирани в закона за вероизповеданията.

За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат Закона за общинската собсвеност,Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера и Наредбата за гробищните паркове на територията на община Пещера.

През изминалата 2012 год. беше възстановена част от липсващата ограда към северната страна на централния гробищен парк.

Извършено бе основно почистване на гробищенпарк с.Радилово.

През изминалата 2012год.са извършвани три пъти основни почиствания ,като отпадъците са извозвани на определените за целта места .

Беше извършено основно почистване на Гробищен парк в с.Кап.Димитриево, като бяха изрязани всички ненужни дървета и храсти.

Периодически се извършва почистване,подрязване на храстите и извозване на сметта.

Предприети са адекватни действия за своевременното събиране на таксите от гробни места на предприятието.

Предприятието организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Предприятието имаше сключен договор със Бюро по труда по Проект” Нов избор-развитие и реализация” за 4бройки –градинари, от които по една бройка за гробищен парк с.Радилово ,Мюсулмански гр.парк и две бройки за централен гробищен парк- Пещера.,които се използваха пълноценно.

През периода 01.01.2012г.до 31.12.2012г- предприятието реализира приходи на обща стойност 23 560.00лв.В.т.число от такси гробни места 11730.00лв и от изкопаване на гробни места-11830.00лв.

Предприятието приключва 2012г. с балансова печалба в размер на 1119.00 лв. Тя е в резултат на следните приходи и разходи в структурно отношение :Приходи 2012г.:

лв.


 Такси по ЗМДТ за гробни места

11730

Изкопаване на гробни места

11830

 Приходи:

23560

Направените разходи по изпълнението на бюджета на предприятието през 2012год., са както следва:
Разходи 2012г.:

лв.


$ 01-01 Трудови възнаграждения

$02-08 обезщетения


15495

2104
$05-осигуровки
2803$10-15 Материали
198 
 

$10-16 Вода,горива,ел.енергия
325 
 

$10-20 Външни услуги
1516 
 

 Общо:
 22441Предприятието приключва 2012год с балансова печалба 1119.00лв

ДОКЛАДВА:

ДИРЕКТОР НА ОП”ОД”:

/Г.Делев/

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”

Гр.Пещера , ул. „Петър Раков “ № 35 , тел.: 0350/ 6-41 92
ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЗАРЕВ,


Приложено, изпращаме Ви „Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности” за 2012 год.

Приложения: съгласно текста.

ДИРЕКТОР НА ОП”ОД”:/Г.Делев/
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница