Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница9/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

14. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕЗемя и сгради


Машини съоръжения и оборудване


Други


В процес на придобиванеОбщо


2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010

2011
2010
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000

BGN ‘000
BGN ‘000

Отчетна стойностСалдо на 1 януари

133 274
119 155
105 731
98 032
27 389
23 671
17 986
4 344

284 380
245 202

Придобити

382
439
1 814
2 620
2 207
1 632
25 318
14 304

29 721
18 995

Придобити активи в новопридобито дъщерно дружество10 717
635
3 311
291
3 105


1 794

926
18 927

Придобити активи от вливане в дъщерно дружество3 636


1 4285 064

Ефект от преоценка до справедлива стойност11


1

-
12

Ефект от преизчисление на финансови отчети на дъщерни дружества в чужбина

(38)
107
(117)
(80)
(10)
(46)
38
70

(127)
51

Отписани

(56)
(212)
(429)
(654)
(384)
(1 121)
(205)
(552)

(1 074)
(2 539)

Обезценка(28)


(23)

-
(51)

Трансфер (към)/от инвестиционни имоти(1 279)

-
(1 279)

Трансфер към имоти, машини и оборудване

2 985
739
7 272

 

1 063

 

146

 

171

 

(10 403)

 

(1 975)

-

 

(2)

Салдо на 30 септември / 31декември

136 547
133 274
114 906
105 731
29 639
27 389
32 734
17 986

313 826
284 380


Натрупана амортизацияСалдо на 1 януари

8 275
4 180
54 474
47 689
13 081
10 563
-
-

75 830
62 432

Начислена амортизация за годината

2 435
2 966
6 324
7 291
2 716
3 064

11 475
13 321

Отписана амортизация

(8)
(111)
(512)
(506)
(290)
(587)
-
-

(810)
(1 204)

Обезценка1 237
-
-

-
1 237

Ефект от преизчисление на финансови отчети на дъщерни дружества в чужбина

(14)
-
(33)
(23)
(2)
46

(49)
23

Ефект от преоценка до справедлива стойност

 
3
 
23
-
(5)
 
 

-
21

Салдо на 30 септември / 31декември

10 688
8 275
60 253
54 474
15 505
13 081
-
-

86 446
75 830


Балансова стойност на 30 септември / 31декември

125 859
124 999
54 653
51 257
14 134
14 308
32 734
17 986

227 380
208 550

Балансова стойност на 1 януари

124 999
114 975
51 257
50 343
14 308
13 108
17 986
4 344

208 550
182 770

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи към 30 септември включват:  • разходи по изграждане на нови сгради – 21,879 х.лв. (31.12.2010 г.: 8,922 х.лв.);

  • реконструкция на сгради – 1,760 х.лв. (31.12.2010 г.: 5,821 х.лв.);

  • доставка на оборудване – 6,363 х.лв. (31.12.2010 г.: 3,097 х.лв.);

  • предоставени аванси – 2,572 х.лв. (31.12.2010 г.: 142 х.лв.);

  • други – 160 х.лв. (31.12.2010 г.: 3 х.лв.)

В стойността на другите активи към 30.09.2011 г. са включени и биологични активи - насаждения от жълта акция в размер на 162 х.лв. (31.12.2009 г.: 160 х.лв.).


Оперативен лизинг
Групата е предоставила за използване под наем дълготрайни материални активи на свързани лица с балансова стойност към 30.09.2011 г. в размер на 1,221 х.лв. (31.12.2010 г: 5,226 х. лв.). Също така са предоставени под наем на трети лица дълготрайни материални активи с балансова стойност към 30.09.2011 г. в размер на 637 х.лв. (31.12.2010 г.: 2,054 х.лв.).
Балансовата стойност на дълготрайните материални активи (транспортни средства) на Групата , получени на финансов лизинг към 30.09.2011 г е в размер на 1,678 х.лв (31.12.2010 г.: 883 х.лв.).

Към 30.09.2011 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на Групата във връзка с получени заеми (Приложения № 27 и 30), както следва:  • Земи и сгради с балансова стойност съответно 17,326 х.лв. и 55,148 х.лв. (31.12.2010 г.: съответно 15,015 х.лв. и 33,885 х.лв.);

  • Залози на съоръжения с балансова стойност – 746 х.лв. (31.12.2010 г.: 815 х. лв.);

  • Залози на оборудване – 22,222 х.лв. (31.12.2010 г.: 10,284 х. лв.).
Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница