Отговор относно: Изискване от българските гранични власти на входни визи за Република Гърция от лица, притежаващи лични карти за постоянно пребиваване в Република България и българско егн уважаеми господин ячевДата07.08.2018
Размер39.21 Kb.
ТипИнструкция
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УРИ______________________, екз. №__

_____________2015 г.


ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


ДО

Г-Н БОРИС ЯЧЕВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

На Ваш № 554-06-587/09.04.2015 г.

ОТГОВОР
Относно: Изискване от българските гранични власти на входни визи за Република Гърция от лица, притежаващи лични карти за постоянно пребиваване в Република България и българско ЕГН
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯЧЕВ,
Редът и условията за влизане, пребиваване и напускане на Република България от граждани на трети страни, включително и за тези от тях, които са членове на семейство на български граждани, се определят от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

Чужденците, които са членове на семейство на български гражданин по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗЧРБ и които притежават разрешения за постоянно пребиваване в Република България, издадени на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от ЗЧРБ, напускат страната при условията на чл. 35, ал. 3 и чл. 36 от ЗЧРБ, като представят за гранична проверка документ за задгранично пътуване, който им дава право да напускат страната.

При напускане на страната чужденците от посочената категория подлежат на гранична проверка по реда, определен в чл. 9 от Инструкция Iз – 1405/2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 64 от 2012 г.). В рамките на граничната проверка граничните полицейски служители извършват идентификация на лицето, проверяват редовността на представения документ за пътуване, основанията за пребиваването на лицето в страната във връзка със спазване на разрешения срок на пребиваване по виза или разрешение за пребиваване, както и проверка в Автоматизираната информационна система за граничен контрол. Правилата за гранична проверка на граждани на трети страни при излизане от Република България не включват проверка за наличие на виза за държавата за която те пътуват. Същото се отнася и за ГКПП на българо-гръцката граница спрямо чужденците, напускащи страната в посока Гърция. При необходимост органите на Гранична полиция подпомагат пътниците на граничните пунктове единствено с информация и препоръки по отношение на необходимите документи за влизане в Република Гърция.

По отношение на правото за влизане в Република Гърция гражданите на трети страни, в т.ч гражданите на Руската Федерация, които са членове на семейство на български граждани и притежават разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, се ползват с право на свободно движение съгласно правото на ЕС, при спазване общите условия за упражняване на това право, посочени в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Директивата, разпоредбите й се прилагат за всички граждани на Съюза, които се движат или пребивават в държава-членка, различна от тази на която са граждани, и за членовете на техните семейства, които ги придружават или се присъединяват към тях. В тези случаи, гражданинът на трета страна следва да притежава и представи за гранична проверка редовен документ за пътуване, както и разрешение (карта) за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза или друг документ, с който се удостоверява качеството му на член семейство.

В случаите, когато при влизане в държава членка, гражданинът на трета държава пътува самостоятелно и не придружава или не се присъединява към гражданин на Съюза, въпреки наличието на разрешение за постоянно пребиваване, издадено на основание член семейство на гражданин на ЕС, не е освободен от изискване за виза. Виза може да се изисква съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 539/2001 от 15 март 2001 г., за определяне на третите държави, чиито граждани трябва да притежават визи, когато преминават през външните граници и на онези, чиито граждани са освободени от това изискване. Гражданите на трети страни, които са постоянно пребиваващи в Република България могат да кандидатстват за издаване на виза за Република Гърция в дипломатическото представителство на страната в София.

На ГКПП Кулата, където се осъществява съвместен граничен контрол по смисъла на чл. 102, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи, българските гранични полицаи в изпълнение на чл. 22 от Инструкция Iз – 1405/2009 г. следва да предприемат действия по осигуряване дейността на граничните служители на гръцката държава по време на извършване на проверките, включително и когато е необходимо чрез осигуряване на превод и информация на напускащите Република България чужденци, относно изискванията на гръцките гранични власти за предварително положена виза за влизане в Република Гърция.

Извършена е проверка на ежедневната информация, постъпваща от ГКПП и на бюлетина на Гранична полиция за обстановката на българските граници. Проверката установи, че не са налице данни за недопуснати за излизане от страната граждани на трети страни поради липса на виза за Гърция.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: /п/
Румяна Бъчварова
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница