Приложение №1 Техническа спецификация I. Задължения на изпълнителяДата28.08.2016
Размер25.74 Kb.
Приложение № 1

Техническа спецификация
I . Задължения на изпълнителя

Предмет на настоящата спецификация е изграждането на ловно-стопански съоръжения – волиера за полусвободно отглеждане на планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner) на територията на ПП „Врачански Балкан“, 4 бр. адаптационни паркчета и 4 бр. волиери за разселване. Съоръженията се изграждат в рамките на Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Врачански Балкан” в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", по Договор № DIR-5113326-C-005.Изграждане на съоръженията:

Необходимо е волиерата за полусвободно развъждане на вида да бъде изградена в типично кекличево местообитание (за такова се приема описаното от Симеонов и кол., 1990), с изложение на склона юг-югоизток. Такова място е района на изградените през 2013 год. волиери – ДГФ.

Волиерата е с площ около 200 м2 (по чертеж), като в един волиер могат да се поставят до 3 двойки максимум. Волиера трябва да бъде само на песъчливи или каменисти отцедливи почви (Ибрович,1985). Необходимо е площта заета от скали или скални образования да бъде поне 30-40% от общата площ на волиера. Вътре трябва да има поне по 2 подходящи места за гнездене на всяка двойка, като храсталаци, туфи с растителност и при необходимост могат да се изградят допълнително изкуствени гнезда. Задължително е да има укрития/навеси за неблагоприятни климатични условия, като бури и интензивни валежи (по чертеж). Наличието на естествена растителност е също задължително. Около волиера трябва да се ограничи видимостта на птиците към външната среда, за да нямат пряк визуален контакт с хора. Оградната мрежа трябва да бъде вкопана в земята или здраво прикрепена към скалите и подсигурена срещу хищни бозайници, колкото и трудно да е при изискуемите теренни форми и почви. (по чертеж) Покривната мрежа на волиера е добре да бъде мека, волиерът да бъде от циркусен тип с максимална височина от 4-5 м. в средата за да могат птиците и да летят, като видимост между отделните групи в останалите волиери не трябва да има. Най-добре би било, обаче да бъдат на известно отстояние едно от друго. Така първо птиците няма да се обезпокояват по време на токуването, което може да доведе до известни загуби и второ след разселването ще се обособят няколко отделни групи в рамките на различни райони. По възможност трябва да се осигурят единични по-високи части в самите волиери за да може мъжките да токуват – скалички или изкуствени каменни образувания. Поставя се електропастир на отстояние от оградната мрежа на волиера, която също трябва да бъде с размер на окото до 3 х 3 см. (по чертеж).

През втория етап ще бъдат изградени четири модулни метални паркчета (по едно за всеки волиер – без най-подветрената) с цел прибирането и защита на птиците при обилни снеговалежи. Ще бъдат изградени и четири временни волиери за разселване на предварително посочени при проучването места. Волиерите ще представляват навеси с подходящи отвори за разселване. Ще бъдат изработени и транспортни контейнери за пренос на птици.Техническата документация, схеми и чертежи за изграждането на биосъоръженията е на разположение на всички зайнтересовани участници в офиса на ДПП „Врачански Балкан” – гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” 1. Предоставя се безплатно.
II. Изисквания към участниците
- Участниците трябва да представят списък с изпълнени договори (свободен формат на текстово оформяне) за последните 5 години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, сходни с предмета на поръчката, с приложени препоръки за добро изпълнение към всеки от договорите. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори свързани с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнен договор с приложенa препоръка към него за добро изпълнение.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница