Проектиране на електромеханична системаДата25.07.2016
Размер63.96 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЯ

КУРСОВА ПРОЕКТ
ПО

МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ

ТЕМА:ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА СИСТЕМА

Разработил: Сергей Валериев Иванов Проверил:....................................

ЕФ Група 8 Фак. № 021204024 /доц. С. Гарабитов/


 1. Вал на електродвигателя

Номинална ъглова скорост на въртене на вала на елeктродвигателя :

ωН = = s-1

Двигателна мощност :

РДВ = РН.η = W , където η е коефициент на полезно действие

Максимален усукващ момент :

Tmax = = Nm

Минималният диаметър на вала се изчислява по максималния усукващ момент

dmin =

2. Зъбна предавка
Предавателно число на редуктора :

номинална честота на въртене : nH = [min-1]

честота на въртене : nC = [min-1]

ip = = [min-1]

Избирам броя зъби на първо зъбно колело : z1 = броя

Избирам броя зъби на зъбно колело 2’: z2’ = броя


Предавателно число между зъбни колела 1 и 2 :

i1,2 = 1,1. = 

Предавателно число между зъбни колела 2’ и 3 :

i2,3 = = 

Следователно:

z2 = z1. i1,2 = броя

z3 = z1. i2’,3 = броя
Определям грешката в предавателното отношение :

∆ ip = . 100 % като ip* = = 

∆ ip = %
Определям ъгловите скорости и въртящите моменти на зъбните колела :

ω1 = = [min-1]

ω2 = = [min-1]

ω3 = = [min-1]


Т1 = = Nm

Т2 = Т1.u1.η = Nm като u1 = z2 / z1

Т3 = Т2.u2.η = Nm като u2 = z3 / z2’
Избирам материал 18 ХГТ (от Таблица 2.6 стр. 84)

- обработка – цементация и закаляване

- повърхностна твърдост - 56 ÷ 62 HRC

- - 720 Mpa

- = 1,7 (избира се от стр. 85 ф-ла 2.15)
Изчислявам модулите по формула 2.21 от стр. 87:
mn =

= ; YN = ; NFE = 0,06*NF; NF = 60*k*nH*Lh; Lh = 10000 h

NFE = 

NFE = 0,06*NF = 

YN = = 

= = 
За m1 :

YFS1 = (избира се от фиг. 2.4 стр. 80 според z1 по 0 отклонение)

KА = 1 (от таблица 2.4 на стр. 82)

cos = 1 (зъбите са прави)= 0,9 (от таблица 2.5 на стр. 83)

=1,3 (коефициент на вътрешни динамични натоварвания)

= 1 (коефициент, който отчита влиянието на наклона на зъбите)

= = 1,14 (фиг. 2.5 на стр. 83)

z1 = броя


m1 = = m = mm

m1 = mm


За m2 :

YFS2 = (избира се от фиг. 2.4 стр. 80 според z2 по 0 отклонение)

KА = 1 (от таблица 2.4 на стр. 82)

cos = 1 (зъбита са прави)= 0,9 (от таблица 2.5 на стр. 83)

=1,3 (коефициент на вътрешни динамични натоварвания)

= 1 (коефициент, който отчита влиянието на наклона на зъбите)

= = 1,07 (фиг. 2.5 на стр. 83)

z2’ = броя


m2 = = m = mm
От стр. 77 избирам стандартни модули :

m1 = m2 = 


Сега правя проверочно изчисление на контактната якост :
Първо намирам коефициента Zε

Zε = ;Zε = 

ZH = (определя се по фиг. 2.7 стр. 86 по 0 отклонение и зависи от z1)

ZE = (взима се от стр. 85 формула 2.17)


Изчислявам делителните диаметри на зъбните колела :
d1 = m1.z1 = mm d2’ = m2.z2’ = mm

d2 = m1.z2 = mm d3 = m2.z3 = mm


Изчислявам дебелината на зъбните колела :
bw1 = ψd1.d1 + 1 = mm

bw2 = ψd1.d2 + 1 = mm

bw2’ = ψd1.d2’ + 1 = mm

bw3 = ψd1.d3 + 1 = mm


Сега :
KH = 1,5

KA = 1

KHβ1= 1,34 (от фиг. 2.5 на стр. 83)

KHβ2= 1,17 (от фиг. 2.5 на стр. 83)

SHmin = 1,3
Ft =
Ft1 = Ft2 = 
= като ZN = ; NHE = 0,2. NH; NHlimb = 100.106

NH = 60.n.k.Lh = 60..k.Lh = ; NHE = 


ZN = = 

== = ZE.ZH.Zε.

= ZE.ZH.Zε.= 

< => материалът издържа на натоварването
= ZE.ZH.Zε.= 

< => материалът издържа на натоварванетоСега започвам да търся размерите на валовете на редуктора :
k = (коефициент на режим на работа)

[] = 20 [MPa]


Timax = Ti.K dmin =
T1max = Nm

T2max = Nm

T3max = Nm
d1min = mm по d1min избирам d1= 18 mm

d2min = mm по d2min избирам d2= 27 mm

d3min = mm по d3min избирам d3= 40 mm
Диаметрите на върховите окръжности на зъбните колела са равни на делителните диаметри :

dа1 = m1.z1 = mm

da2 = m1.z2 = mm

da2’ = m2.z2’ = mm

da3 = m2.z3 = mm
Изчислявам диаметрите на върховите окръжности :

da1 = m1.(z1+2) = mm

da2 = m1.(z2+2) = mm

da2’ = m2.(z2’+2) = mm

da3 = m2.(z3+2) = mm
Изчислявам диаметрите на петовите окръжности на зъбните колела :

df1 = m1.(z1 – 2,5) = mm

df2 = m1.(z2 – 2,5) = mm

df2’ = m2.(z2’ – 2,5) = mmdf3 = m3.(z3 – 2,5) = mm

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница