Програма за упражненията по анатомия на І медицински курс ( извънредни ) през първи летен семестър на учебната 2010/2011 ГДата12.03.2018
Размер84.61 Kb.
ТипПрограма
Приета на КС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО АНАТОМИЯ НА І МЕДИЦИНСКИ КУРС (ИЗВЪНРЕДНИ) ПРЕЗ ПЪРВИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2010/2011 Г.

Седмица

Упражнения 4х2 часа

Уч. час

I

7-11.02


2011

 1. Свързване костите на гръбначния стълб. Гръбначният стълб като цяло. Биомеханика на гръбначния стълб. Свързване на гръбначния стълб с черепа. Свързване костите на гръдния кош. Гръдният кош като цяло

 2. Свързване костите на раменния пояс. Раменна става

 3. Свързване костите на предмишницата. Лакътна става

 4. Свързване костите на ръката.

2
2
2

2


ІІ

14-18.02. 1. Свързване костите на таза. Тазът като цяло. Тазобедрена става.

 2. Тест. Колянна става. Свързване костите на подбедрицата.

 3. Практичен изпит. Горна скочна става. Свързване костите на ходилото. Ходилото като цяло.

2

2

2ІІІ

21-25.02. 1. Раменна и тазова области. Магистрални кръвоносни съдове за горен и долен крайник. Инервация на горен и долен крайник: раменен сплит, поясен сплит, кръстцов сплит.

 2. Раменна и тазова области. Мускули, съдове и нерви на раменната области.

 3. Раменна и тазова области. Мускули, съдове и нерви на тазовата област – стр. 201-216

 4. Раменна и тазова области. Топографски образования в раменната – стр. 215 и тазова области – стр. 129-130

2

2
2
2ІV

28.03.-01.04.1. Мишнична и бедрена области. Мускули, съдове и нерви на мишничната област – стр. 134-140

2. Мишнична и бедрена области. Мускули, съдове и нерви на бедрената област – стр. 219-236 1. Тест. Мишнична и бедрена области. Топографски образувания в мишничната – стр. 140-142 и бедрена - стр. 225-239 области.

4. Практичен изпит. Лакътна и колянна области. Лакът – стр. 145-150. Коляно – стр. 237-243

2

2

22

V

4-8.04.


1. Предмишница и подбедрица. Мускули, съдове и нерви на предмишницата – стр. 151-160

2. Предмишница и подбедрица. Мускули, съдове и нерви на подбедрицата – стр. 244-258

3. Предмишница и подбедрица. Топографски образувания на предмишница – стр. 163-165 и подбедрица – стр. 256-258

4. Китка – стр. 167-172


2

2
2
2


11-15.04


 1. Ръка и ходило. Ръка – стр. 172-180

 2. Ръка и ходило. Ръка – топографски образувания. Пръсти – стр. 181-192. Ходило. Гръб на ходилото – стр. 260-264

 3. Ръка и ходило. Стъпало – стр. 266-271

 4. Колоквиум върху стави и МСН на крайниците

2
2
2

2ЗАБЕЛЕЖКА: Означението на страниците за теоретичната част на дисекционните упражнения е по “Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците” – Г. Балтаджиев, Т. Матев, изд. 1998 год.
Семестриални изпити

Тестове 2 х 20 т. = 40 т.

Практичен изпити 2 х 20 т. = 40 т.

Колоквиум

Тест 1 х 40 т. = 40 т.

Практичен изпит 1 х 40 т. = 40 т.

Общо 160 т.
Оценка

151 – 160 т. - 6.00

141 – 150 т. – 5.50

131 – 140 т. – 5.00

121 – 130 т. – 4.50

111 – 120 т. – 4.00

103 – 110 т. – 3.50

96 – 102 т. – 3.00

Под 96 т. - 2.00
Литература за подготовка

Учебници

Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека (под редакцията на Балтаджиев Г.). Издателство Райков, Пловдив, 2006.


Практичен ръководства

Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.


Атласи

Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974Изготвил:

Доц. д-р Стефан Сивков, дм

Ръководител на Катедра

Приета на КС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО АНАТОМИЯ НА І МЕДИЦИНСКИ КУРС (ИЗВЪНРЕДНИ) ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2008/2009 Г.


Седмица

Упражнения 2х2 часа

Уч. час
ЧерепI

9-13.02


1. Череп. Общо описание. Челна, теменна и тилна кости. Черепен покрив. Череп на новороденото.
2.Слепоочна и клиновидна кости.
3.Решетъчна кост. Кости на лицевия череп.

4. Носна кухина


2
2

ІІ

16-20.02.1. Черепна основа – външна и вътрешна повърхности. Слепоочна, подслепоочна и крилнонебцова ямки.

2. Тест. Практичен изпит.
3. Свързване костите на гръбначния стълб. Гръбначният стълб като цяло. Биомеханика на гръбначния стълб. Свързване на гръбначния стълб с черепа. Свързване костите на гръдния кош. Гръдният кош като цяло
4. Свързване костите на раменния пояс. Раменна става

2
2

ІІІ

23 - 27.021. Свързване костите на предмишницата. Лакътна става. Свързване костите на ръката.
2. Свързване костите на таза. Тазът като цяло.

3. Тазобедрена става Колянна става. Свързване костите на подбедрицата. Глезенна станва.


4. Стави на ходилото. Ходилото като цяло.
2

2


ІV

02-06.03.1. Стави обобщение.

2.

3. Тест. Практичен изпит.

4. Горен крайник. Раменна и мишнична области – мускули. Кръвоснабдяване – магистрални съдове. Принципна инервация – мишничен сплит.


2

2

22

V

9-13.03.


1. Предмишница – мускули.

2. Ръка – мускули. Съдове и нерви на горния крайник.

3. Топография на горния крайник – раменна и мишнична области.

4. Топография на горния крайник – лакътна област, предмишница, китка
2

2
2
216-20.03.1. Топография на горния крайник - ръка

2. Обобщение – горен крайник.3. Тест. Практичен изпит – горен крайник

4. Долен крайник. Мускули на таза. Кръвоснабдяване, магистрални съдове. Принципна инервация на долния крайник – поясен и кръстцов сплит.
2

2

2


2
VІІ

23-27.03.1. Бедрена област - мускули

2. Подбедрица и стъпало – мускули. Кръвоснабдяване на долния крайник.

3. Инервация на долния крайник

4. Топография на долния крайник – таз и бедро
2
2

2
2


VІІІ

30.03-03.04.1. Топография на долния крайник – подбедрица и стъпало

2. Обобщение – долен крайник3. Колоквиум върху МСН на крайниците. Тест. Практичен изпит.

4. Гръбначен мозък.
2

2
2


2

ІХ

06-10.04.1. Гръбначен мозък, гръбначномозъчен възел, вегетативен възел, периферен нерв – микроскопско упражнение.

2. Продълговат мозък. Мост. Ромбична ямка.

3. Среден мозък.

4.Малък мозък. ІV стомахче.
2

2
2


2

Х

13-17.04.1. Междинен мозък. Хипоталамус, субталамус. ІІІ стомахче.

2. Междинен мозък. Таламус, епиталамус, метаталамус.3. Тест. Практичен изпит.

4. Краен мозък – общ преглед. Релеф на кората.

Корови полета.


2


XI

20-26.04


ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ
ХІІ

27.04.-01.051.Краен мозък – бяло вещество, базални ядра.

Латерално стомахче.

2.Кора на малък и краен мозък – микроскопско

упражнение.

3. Обонятелен мозък. Лимбична система.

4.


2
2

2
2


ХIІІ

04-08.05.1. Мозъчни обвивки. Кръвоснабдяване на главния и гръбначния мозък.

2. Проводни пътища в ЦНС.

3. Преговор

4. Тест. Практичен изпит


2

2
2


2

ХІV

11-15.05.1.Сетивни системи. Рецептори за обща сетивност – микроскопско упражнение.

2. Око. Зрителна сензорна система.

3. Ухо – външно и средно. Костен лабиринт.

4. Вътрешно ухо. Слухова и равновесна сензорна системи.
2

2

2


2

ХV

18–22.05.1.Око, ухо – микроскопско упражнение.

2. ЧМН – общ преглед, образуване. ІІІ, ІV, VІ, ХІІ нерви.

3. ЧМН – V нерв.

4.ЧМН – VІІ и ІХ нерви
2
2

ХVІ

25 – 29.051. ЧМН – Х и ХІ нерви

2. Тест. Практичен изпит.

3. Автономна нервна система /вегетативна нервна система/

4. Преговор


2

2
Семестриални изпити

Тестове 7 х 20 т. = 140 т.

Практичен изпити 7 х 20 т. = 140 т.

Общо 280 т.


Оценка

253 – 280 т. - 6.00 (≥90%)

225 – 252 т. - 5.00 (≥80%)

197 – 224 т. - 4.00 (≥70%)

169 – 196 т. - 3.00 (≥60%)

Под 168 т. - 2.00 (<60%)


Литература за подготовка

Учебници

Балтаджиев Г., Атанасова П., Коева И., Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2006.


Практичен ръководства

Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.


Атласи

Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974


Изготвил:

Доц. д-р Стефан Сивков, дм

Ръководител на Катедра
Каталог: files -> Medic 1
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
Medic 1 -> Литература Usunoff, K. G., Popratiloff, A., Schmitt, O., Wree, A. Functional Neuroanatomy of Pain
Medic 1 -> Литература Usunoff, K. G., Popratiloff, A., Schmitt, O., Wree, A. Functional Neuroanatomy of Pain
Medic 1 -> Съобщение Теми за разработване на есе върху двигателна система


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница