Пунктуация на просто изречение обръщенията се отделят със запетаиДата23.10.2018
Размер51.16 Kb.
ПУНКТУАЦИЯ НА ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ

1.Обръщенията се отделят със запетаи: Как си, татко, добре ли си?// Не се спирай насред пътя, дъще!// Уважаеми господа, тук няма никаква оптическа измама!// Хубаво си, Отечество мое!

2.Еднородните части се отделят със запетаи.Ако обаче са свързани чрез еднократно употребени съюзи “и” и “или”, запетая не се пише. Примери: Има легла, полици, импровизирани печки и камини. // Стаята е широка, но тъмна.// Гледаше ту към баща си, ту към брат си.// Ще ядем пица или хамбургери.// Изражението му беше самодоволно, натрапчиво.

  • При изброяване с “и” се пише запетая: В много случаи Стоил е и баща, и по-стар брат, и началник, и съдия.

  • По-особен е случаят при определенията: ако поясняват същ. име откъм една и съща страна, те се считат за еднородни и се отделят със запетаи по правилото→Върви с бързи, широки крачки.// Кокичето е красиво, нежно цвете. Но ако поясняват същ. име откъм различни страни, те са разнородни и не се отделят със запетаи. → Кокичето е красиво пролетно цвете.// Купих чудесен порцеланов сервиз.(В тези случаи първото определение пояснява не направо съществителното име, а цялото словосъчетание. Обикновено едното прилагателно е качествено, а другото – относително, т.е. свързано с произход, предназначение, материал за направа и др. под.)

  • Еднородните части, въведени с пояснителните съюзи “тоест” (т.е.), “сиреч” се ограждат със запетаи→ Балканът, т.е. Стара планина, е убежището на хайдутите.// Северната ни съседка, сиреч Румъния, също е член на Европейския съюз.//

3.Обособените части се отделят със запетаи. (Обособените части се отличават от останалите думи в изречението с известна интонационна и смислова самостоятелност, чрез която се изтъква техният смисъл или се подобрява словоредът. Всички второстепенни части на изречението могат да се обособяват.)

3.1.Обособени определения:Малък и лек, Димитър скоро взема преднина.// От тия лица, почернели и обветрени, лъха сурова и мъжествена сила, калена в много боеве.//

3.2.Обособени приложения:Лястовичките, весели другарки на пролетта, радостно цвъртят.// Велико Търново, старата столица на България, почти винаги присъства в туристическите маршрути.// Ще вземем с нас и Георги, братовчед ми.

3.3.Обособени обстоятелства: Там, сред руините на Царевец, усетих някаква мистична връзка с миналото, със земята.// Срещаха се край реката, до стария дъб. Деепричастните изрази винаги се определят като обособени, затова винаги се отделят със запетаи: Влязоха в залата, криейки лицата си от камерите.

  • Обособените части ВИНАГИ се отделят пунктуационно. Правилото е без изключения и се отнася дори за случаите, когато след обособената част има съюз или съюзна дума, пред които по общото правило не се пише запетая (и, да, къде, как, защо…): Константин Философ, опитен в споровете, и Методий тръгват към Великоморавия.

  • За по-силно обособяване може да се използват и други препинателни знаци:

- тире - Лястовичките - весели другарки на пролетта - радостно цвъртят.

- тире и запетая - Лястовичките - весели другарки на пролетта, радостно цвъртят.

  • Интонационно откъснатите обособени части може да се отделят с точка, в отделно безглаголно изречение: Че в Манджилари се явила… явила се една бяла лястовичка. Досущ бяла, като сняг.

4.Вметнатите думи и изрази ( за краткост - ВДИ),понеже са странични спрямо основното съдържание на изречението, се отделят пунктуационно – най-често със запетаи, но също така с тирета или скоби.

4.1.Съдържащите глаголи ВДИ винаги се отделят пунктуационно: Мама и татко, разбира се, ще се обадят.// Всички студенти – трябва да подчертаем това – получиха карти за почивка.// Неговият стил е, така да се каже, народноразказвателен.// Хората, струва ми се, бяха много уплашени.//

4.2.Скоби за ВДИ с поясняващ характер: Скоро се върна от Единбург (Англия), където участва в турнир по плуване (мъже).// Войските завзели Дръстър (Силистра).

4.3.ВДИ, служещи за противопоставяне или за подреждане на мисълта, се отделят пунктуационно: напротив, обратното; от една страна, от друга страна; първо… второ… трето… последно; От една страна, той има право, но от друга страна, дали всичко е така, както казва?

4.4.Въвеждащите ВДИ като всъщност, навярно, действително, несъмнено, следователно, очевидно, например, сякаш, може би, по всяка вероятност, според мене, обаче, значи и др. под. НЕ се отделят със запетая от основната част на изречението: Според мене те са допуснали грешка.// Без съмнение радостта е стимулиращо чувство.// Този факт например е сериозно доказателство.// Тя като че ли не е съгласна.//

  • Ако част от горепосочените думи са употребени като съюзи , с които започва просто изречение, пред тях се пише запетая: Това обстоятелство дава известни надежди, обаче не можем напълно да разчитаме на него.// Три вечери се прибираш все много късно, следователно имам основание да се тревожа.

4.5.Вметнати частици и междуметия се отделят със запетая: Да, и него поканих.// О, колко има да чакаш!// Хайде, какво чакаш!

  • В случай, че ВДИ стои непосредствено след съчинителен съюз, между тях не се пише запетая:От една страна , те бяха приятели, а от друга, не искаха да седят на един чин.

5.Повторени части се отделят със запетаи: През оная година се родило много, много плод.

УПРАЖНЕНИЯ

Поставете препинателни знаци, където и ако е нужно:

1.Госпожо Директор моля Ви да подпишете командировъчното ми.

2.Брадясал и с пушка в ръка горският пазач тихо се приближи.

3.Вълните твърде бурни тази сутрин заливаха ниския каменист бряг.

4.Това лято очевидно туристическият сезон ще бъде много силен.

5.А ти храбрецо не искаш и да знаеш!

6.Мъже и жени деца и старци наизлязоха на мегдана.

7.С радост с голяма радост прие той тази покана.

8.Младежите насядали около масата оживено разговаряха.

9.От двете страни едва се очертават две щампи едната на Рилския чудотворец другата светогорска.

10.Сушата като невидима дяволска птица пъдеше с огнените си криле всяко облаче от кръгозора.

11.Отведнъж и Калчовата и Ян-Бибияновата глава се отлепиха от телата си.

12.С бакенбардите си с позите и жестовете си с цялата си оригинална фигура той прилича на смешно гримиран актьор в някоя водевилна игра.

13.Понякога съвсем лични индивидуални са причините за паронимна замяна.

14.Старецът изненадан от внезапната злост на двете си снахи седна на прага наскърбен.

15.Както разказваха малко загуби е имало от стрелбата му.

16.За съжаление грозотата в живота се среща много по-често.

17.Българският език е по-точно казано една съвкупност от множество диалекти.

18.И защо да ни пита човек сме зарязали цялата си работа заради тези глупости?

19.За това разбира се беше виновна неговата слаба воля.

20.Всъщност всеки книжовен език търпи едни или други влияния.

21.От няколко седмици обаче нещата са се променили.

22.О майко моя родино мила защо тъй жално… (Хр. Ботев)

23.Яж Балкан яж братко.

24.Нищо нищо господин генерал вземете още един екземпляр!

25.Такива места са например блатата реките или морските плитчини.

26.Една конусообразна кост на динозавъра игуанодонт например е била открита в началото на миналия век.

В кой синтактичен синоним има обособена част, която трябва да се отдели пунктуационно?

(Възможен е повече от един отговор)

1.А)Петровица сконфузено се скри в зимника. Б)Петровица сконфузена се скри в зимника. В)Сконфузена Петровица се скри в зимника. Г)Сконфузената Петровица се скри в зимника.

2.А)Старинните ръкописни текстове внасяни от Русия стават трудно разбираеми за народа.

Б)Внасяните от Русия старинни ръкописни текстове стават трудно разбираеми за народа.В)Внасяни от Русия старинните ръкописни текстове стават трудно разбираеми за народа.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница