Разпределение на бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 г леваДата25.10.2018
Размер42.67 Kb.
Разпределение на бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 г.

лева


 

П О К А З А Т Е Л И

 

Разходен таван съгл. ПМС № 3 /2014
 
 

 

2014 г.

 

(в лева)

 

 

 

 

 

 

 

I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
17 500 000

 

 

 

 

1.

Неданъчни приходи

 

17 500 000

 

 

 

 

 

II. РАЗХОДИ
12 504 300

 

 

 

 

 

Общо разходи

 

12 504 300

1.

Общо ведомствени разходи

 

12 504 300

 

Персонал

 

6 613 700

 

Издръжка

 

4 250 600

 

Капиталови разходи

 

1 640 000

 

 

 

 

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

 

 

Щатни бройки - общо

 

345

 

III. ТРАНСФЕРИ
0

 

 

 

 

 

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СМЕТКИ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ СМЕТКИ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)
4 995 700

 

 

 

0

 

V. ФИНАНСИРАНЕ
-4 995 700

 

 

 

 

 

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

 

-4 995 700


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница