Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психологиястраница3/3
Дата06.05.2017
Размер259.67 Kb.
1   2   3
П.Христова, Б.Русева, С.Хайрабедян, А.Русева, Н.Печева, Б.Михайлова, Кардиоваскуларни рискови фактори у здрави децау обременени с хипертонична болест и други сърдечно-съдови заболявания, VІІІ Национален конгрес на българските педиатри с международно участие, октомври, 1998, 8.
 1. Кайнакчиева,Р., П.Христова, Х.Нинчева, М.Терзийска, Б.Ангелов, Хигиенна оценка на замърсяването на атмосферния въздух в гр. Никопол и влиянието му върху здравното състояние на населението, НС, ВМИ-Плевен, 1999, 27.
 1. Николов,Г., С.Байданов, Н.Станимирова, Ч.Петрова, П.Христова, Проучване връзката между еластиновата деструкция и развитието на съдови увреждания - лонгитудинално изследване при деца със захарен диабет тип 1, НС-ВМИ Плевен, 1999, 13.
 1. Даскалова,М., Зл.Коларов, К.Яблански, Д.Господинов, Ст.Байданов, П.Христова, Еластинови и колаген тип ІV деградационни продекти в серум на пациенти със системен лупус еритематодес: връзка с активността и прогресността на заболяването при 2-годишно проследяване, НС-ВМИ Плевен, 1999, 15.
 1. Байданов,С., Г.Николов, Н.Станимирова, Ч.Петрова, П.Христова, Еластинови антитела и развитието на микроваскуларни усложнения при деца със захарен диабет тип 1, VІ Нац. Конгрес по ендокринология, 2000, 11.
 1. Николов,Г., С.Байданов, Н.Станимирова, Ч.Петрова, П.Христова, Метаболизъм на колаген тип ІV при деца със захарен диабет тип 1, VІ Нац. Конгрес по ендокринология, 2000, 12.
 1. Николов,Г., С.Байданов, Н.Станимирова, Ч.Петрова, П.Христова, Еластинови деградационни пептиди и микроваскуларни усложнения при деца със захарен диабет тип 1, VІ Нац. Конгрес по ендокринология, 2000, 17.
 1. Christova,P., G.Nikoloff, S.Baydanov, N.Stanimirova, Ch.Petrova, Elastin antibodies and vascular complications in typeI diabetes mellitus, Научна сесия на ВМИ-Пловдив, 08-10 ноември, 2001, 32.
 1. S.Baydanov, G.Nikoloff, N.Stanimirova, Ch.Petrova, P.Christova,Correlations between elastin-derived peptides and the development of microvascular complications - a longitudinal study in children with typeI diabetes mellitus, Научна сесия на ВМИ-Пловдив, 08-10 ноември, 2001, 31-32.
 1. Николов,Г., Ст.Байданов, Ч.Петрова, П.Христова, Серумните ИгГ срещу колаген тип ІV и колаген тип ІV деградационните пептиди са асоцирани с развитието на микроалбуминурия при деца със захарен диабет тип 1, НС-ВМИ Плевен, 2002, 48.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, С.Райчева, Г.Горчев, А.Велкова, П.Христова, Хистологичин и имунологичен анализ на ендометриални биопсии при пациентки с карцином на млечната жлеза, лекувани с TAMOXIFEN (NOLVADEX), НС-ВМИ Плевен, 2002, 77.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, П.Христова, Експресия на К1-67 при ендометриална хиперплазия и карцином, НС-ВМИ Плевен, 2002, 78.
 1. Караиванов,М., В.Иванова, Е.Маринов, П.Христова, Морфологични преходи между пролиферативна инфламаторна атрофия, простатна интраепителна неоплазия и простатен аденокарцином: морфометрично и имунохистохимично изследване, VІІ Национален конгрес по патология, София, 4-5 октомври, 2002, А-П12.
 1. Караиванов,М., В.Иванова, Е.Маринов, П.Христова, Компютърна морфометрия (Image Analysis) íа морфологични, хистохимични и имунохистохимични маркери при атрофични и неопластични процеси в простатната жлеза, VІІ Национален конгрес по патология, София, 4-5 октомври, 2002, А-П7.
 1. Иванова,В., М.Караиванов, Е.Маринов, С.Райчева, П.Христова, Компютърна морфометрия (Image Analysis) íа пролиферативни маркери при ендометриална хиперплазия и карцином, VІІ национален конгрес по патология, София, 4-5 октомври, 2002, А-П8.
 1. Ivanova, V., M.Karaivanov, E.Marinov, P.Christova, IMAGE ANALYSIS OF PROLIFERATIVE MARKERS IN ENDOMETRIAL HIPERPLASIA AND CARCINOMA, SECOND MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SYUDENTS AND YOUNG DOCTORS, 15-17 May 2003, Pleven, Bulgatia, 44.
 1. Ivanova, V., M.Karaivanov, E.Marinov, P.Christova, IMAGE ANALYSIS OF PROLIFERATIVE MARKERS IN ATIPICAL ENDOMETRIAL HIPERPLASIA WITHOUT COEXISTENT CARCINOMA, SECOND MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SYUDENTS AND YOUNG DOCTORS, 15-17 May 2003, Pleven, Bulgatia, 45.
 1. Ivanova, V., M.Karaivanov, E.Marinov, A. Velcova, P.Christova, ENDOMETRUAL PATOLOGY IN TAMOXIFEN-TREATED CANCER4 PATIENTS: THE BENEFITS OF TAMOXIFEN USE OUTWEIGHT THE RISK OF SUBSEQUENT ENDOMETRIAL HIPERPLASIA CARCINOMA, SECOND MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR SYUDENTS AND YOUNG DOCTORS, 15-17 May 2003, Pleven, Bulgatia, 46.
 1. Нишева В., К.Георгиева, Е.Димитрова, П.Христова, Бърнаут-синдром при медицински сестри, Първа национална конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса, Пловдив, 12-13 септември 2003, 177-179.
 1. Nikoloff,G., C.Petrova, P.Christova, SERUM COLLAGEN TYPE IV IN DIABETIC CHILDREN, ІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ, София, 2003, 124.
 1. Nikoloff,G., C.Petrova, P.Christova, ANTI-COLLAGEN TYPE IV IgG SUBCLASSES AND DIABETIC MICROVASCULAR COMPLICATIONS, ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, 18-20 СЕПТ. Стара Загора, 2003, 21.
 1. Nikoloff,G., C.Petrova, P.Christova, CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES AMONG DIABETIC CHILDREN, ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, 18-20 СЕПТ. Стара Загора, 2003, 10.
 1. Петрова,Ч., Г.Николов, П.Христова, Серумен колаген тип ІV при деца с диабет, VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, 15-18 окт., Варна, 2003, 144.
 1. Николов,Г., Ч.Петрова, П.Христова, Връзка между анти-колаген тип ІV IgG субкласове и развитието на диабетни микроваскуларни усложнения, VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, 15-18 окт., Варна, 2003, 145.
 1. Христова, П., З. Радионова, Сравнителен анализ на оценките на преподавателите от студенти в иновационна проблемно-базирана и традиционна учебни програми, Юбилейна научна конференция „Образованието в глобализиращия се свят”, Велико Търново, 15-16 октомври, 2004.
 1. Nanev V., E.Filipov, A.Izmailov, G.Baychev, T.Delijski, P.Hristova, LYMPH NODE METASTSSES IN PDTIENTS WITH OPERABLE BREAST CANCER – FREQUENCY AND DISTRIBUTION BY AXILLARY LEVELS. IS THERE ANY RISK OF “SKIP” METASTSSING?, IV MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 5 -7 MAY, PLEVEN, 2005, 36.
 1. Hristov,T., E.Filipov, NanevV., A.Limperakakis, A.Izmailov, G.Baychev, P.Hristova, GAIL MODEL FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT OF BREAST CANCER RISK – IS IT VALID FOR THE BULGARIAN WOMEN?, IV MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 5 -7 MAY, PLEVEN, 2005, 35.
 1. Радионова, З., Пл. Цветанов, П. Христова. Сравнителна оценка на тюторите/ асистентите от студенти и преподаватели в иновационна проблемно-базирана и традиционна учебни програми. Доклад: Юбилейна научна конференция “25 години Медицински факултет, Тракийски университет”, Стара Загора, 27-29 септември, 2007.
 1. Radionova, Z., Hristova P, Tzvetanov Pl. Assessment of the student group work according to the opinions of students and teachers in a problem-based learning and traditional curricula. Доклад: ІХ Национален конгрес на Българското дружество по физиологични науки, 9 -11.11.2007, Благоевград.
 1. Карчева, М., П. Христова, С. Козарова, Б. Бонев, Ретроспективно проучване на епидемичния процес на заболяването епидемичен паротит в област Плевен за петгодишен период, Медицински факултет, Тракийски университет, Ст. Загора, 27-29 септември, 2007.
 1. Даскалова, И., С. Поповска, Т. Бетова, П. Христова, Г. Байчев, Клинични, патоморфологични и именохистохимични прогностични фактори за далечни метастази при пациентки с рак на млечната жлеза, Медицински факултет, Тракийски университет, Ст. Загора, 27-29 септември, 2007.
 1. Daskslova, I., S. Popovska, T. Betova, P. Hristova, Nina Ivanova, G. Baichev, T. delijski, PROLIFERATION MARKER KI-67 AS A PROGNOSTIC FACTOR FOR DISTANT METASTASIS BREAST CANCER PATIENTS, VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОНКОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, Ваканционен клуб Ривиера, 11-14 октомври, 2007, 32.
 1. Глоговска, П., П. Христова, Я. Иванов, П. Павлов, А.Кърчева, Ц. Попова, Стойност на антибиотичното лечение на пациенти с пневмонии, придобити в обществото с резистентни и чувствителни микробиологични изолати, Международна научна конференция, 4-5 юни, Ст. Загора, 2009.

Б. В чужбина


 1. Nicoloff,G., S.Baydanoff, N.Stanimirova, Ch.Petrova, P.Christova, An association of elastin IgA antibodies with the development of retinopathy in diabetic children, 37th EASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Glasgow, United Kingdom, 9-13 September 2001, 285.
 1. Nikoloff,G., C.Petrova, P.Christova, Antibodies to advanced glycation end products in the serum of children wiyh diabetes melitus, 38th Annual Meeting of the EASD, Budapest, Hungary, 1-5 September 2002, 395.
 1. Tisheva,S.T., St.Baidanov, G.Nikolov, P.Christova, Clinico-imunological connections with changes of collagenand elastin TURNOVER in patients with moderate arterial hypertension, Thirteenth European Meeting on Hypertension, Milano, Italy, 13-17 June, 2003, S341.
 1. Tisheva,S.T., St.Baidanov, G.Nikolov, P.Christova, Changes in elastin and collagen turnover in hypertensive patients after anti-hypertensive therapy of two years, Thirteenth European Meeting on Hypertension, Milano, Italy, 13-17 June 2003, S341.
 1. Nikoloff,G., C.Petrova, P.Christova, Relationship between anti-collagen Type IV IgG subclasses and the development of diabetic microvascular complications, 18th International Diabtes Federation Congress, Paris, France. August 24-29, 2003, 4S348.
 1. Christova,P., G.Nikoloff, S.Tisheva, DYNAMICS IN THE SERUM LEVELS OF ELASTIN ANTIBODIES A ASSOCIATED WITH DEVELOPMENT OF MICROVASCULAR COMLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS, The XIII th International Vascular Biology Meeting, Toronto, Canada, June 1-5, 2004.
 1. Nikoloff,G., P.Christova, S.Tisheva, Elastin TURNOVER in obese and diabetic children with vascular complications The XIII th International Vascular Biology Meeting, Toronto, Canada, June 1-5, 2004.
 1. Tisheva,S., G.Nikoloff, P.Christova, ELASTIN DEGRADATION CHANGES IN PATIENTS WITH HIPERTENSION, The XIII th International Vascular Biology Meeting, Toronto, Canada, June 1-5, 2004.
 1. Karaivanov,M., V.Ivanova, E.Marinov, P.Christova, IMAGE ANALYSIS OF PROLIFERATIVE MARKERS IN PROLIFERATIVE INFLAMMATORY ATROPHY, PROSTATIC INTERAEPITHELIAL NEOPLASIA AND ADENOCARCINOMA OF THE PROSTATE, INTERCONTINENTAL CONGRESS OF PATHOLOGY, IGUASSU FALLS, BRAZIL, 09-13 JUNE, 2004.
 1. Nikoloff,G., A.Blazev, Ch.Petrova, P.Christova, CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES AMONG DIABETIC CHILDREN, 39th Annual Meeting of the EASD, Munchen, Germany, 5-9 September, 2004.
 1. Nedkova, V., M. Angelova, Pavlina Iordanova-Laleva, Rositsa Koleva-Kolarova, Petkana Hristova, SERUM LEVELS OF IRON, ZINC AND SELENIUM IN TDE PRESENCE OF DIARRHEAL SYNDROME, 25-th International Congress of Pediatrics, Athens-Greece, August 25-30, 2007, PP0265.
 1. Nikolova, P., Y. Ivanov, P. Hristova, P. Pavlov, Ts. Popova, A comparative estimate of clinical indices in patients with community acquired lower respiratory tract infections (LRTIs), admitted in the intensive care unit (ICU) and pulmonary ward, 19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 12-16, 2009.
 1. Ignatova,T., Y.Ivanov, Ts.Popova, P.Glogovska, P.Pavlov, E.Borisova, V.Nozharov, P.Hristova, Asthma control test (ACT) in outpatients and hospitalized patients with bronchial asthma, 19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 12-16, 2009.
 1. Hristova,P., P.Pavlov, Y.Ivanov, P.Nikolova, T.Popova, R.Komsa-Penkova, EPIDEMIOLOGICAL SRUDY OF SPREAD OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AMONG WORKERS IN PLEVEN`S REGIONГ, Conference “Public Health and Healdth Care in Greece and Bulgaria& The Challenge of the Cross-border Collaboration” Alexandroupolis, Greece, 8-9 May, 2009, 459-464.
 1. Nikolova, P., P. Hristova, Y. Ivanov, P. Pavlov, T. Popova, A COST THE HOSPITAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PNEUMONIAS, COPD AND BRONCHIECTASIS WITH AND WITHOUT RESISTANT STRAINS, Conference “Public Health and Healdth Care in Greece and Bulgaria& The Challenge of the Cross-border Collaboration” Alexandroupolis, Greece, 8-9 May, 2009, 617-624. 1. СЪАВТОР СЪМ В ОСЕМ НАУЧНИ ПРОЕКТА ФИНАНСИРАНИ ОТ МУ-ПЛЕВЕН:
 1. КОЛИЧЕСТВЕНА КОМПЮТЪРНА МОРФОМЕТРИЯ /IMAGE ANALYSYS/ НА МОРФОЛОГИЧНИ И ПРОЛИФЕРАТИВНИ МАРКЕРИ ПРИ ПРЕМАЛИГНЕНИ И МАЛИГНЕНИ ЛЕЗИИ НА ПРОСТАТАТА И ЕНДОМЕТРИУМ: ДИАГНОСТИЧНО И ПРЕДИКТИВНО ЗНАЧЕНИЕ, 01.09.2001 до 01.09.2003 г.
 1. КОМПЮТЪРНА МОРФОМЕТРИЯ /IMAGE ANALYSYS/ НА МОРФОЛОГИЧНИ И ПРОЛИФЕРАТИВНИ МАРКЕРИ ПРИ ПРОЛИФЕРАТИМНА ИНФЛАМАТОРНА АТРОФИЯ, ПРОСТАТНА ИНТРАЕПИТЕЛНА НЕОПЛАЗИЯ И КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА: КЛИНИКО-ПАТОАНАТОМИЧНИ КОРЕЛАЦИИ, 01.06.2002 ДО 31.12.2002г.
 1. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ, ВОДЕЩИ ДО ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРОЯВЕНИ В ХОДА НА БОЛНИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ В УМБАЛ-ПЛЕВЕН, 2005 г.

 2. Проучване Отговора към първична химиотерапия и динамика на някои биологични маркери при пациентки с рак на гърдата чрез сравняване на материали получении от щанцова биопсия преди и от резектата след първичната химиотерапия, МУ-Плевен, 2007 год.
 1. Клинико-морфологична характеристика и проучване на фенотипа на негативните за HER2 и стероидни рецептори, т.н. тройно негативни тумори на гърдата, МУ-Плевен, 2008 год.
 1. Епидемиологично проучване на вродените и придобити рискови фактории за развитието на ХОББ, МУ-Плевен, 2008 год.
 1. Клинично, имунологично и неврофизиологично проучване на промените в метаболизма на екстрацелуларните матриксни протеини при пациенти с микро- и макроангиопатии на централната и периферна нервна система, МУ-Плевен, 2009 год.
 1. Проучване на колективния иммунитет на населението при заболяването епидемичен паротит в област Плевен, МУ-Плевен, 2009 год.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница