Таблица №1/ брой икономически субекти на територията на общинатастраница1/17
Дата14.02.2017
Размер2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Трета част

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 /ТАБЛИЦА №1/


БРОЙ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

/общо/


По отрасли по години

2001

2002

2003

Общо

308

321

340

Търговия

159

163

157

Туризъм

52

53

50

Промишленост

19

27

26

Селско и горско стопанство

18

20

28

Транспорт и съобщения

11

17

19

Строителство

4

4

5


/обществен сектор /


По отрасли по години

2001

2002

2003

Общо

8

7

6

Търговия

-

-

-

Туризъм

3Промишленост

-Селско и горско стопанство

-Транспорт и съобщения

-Строителство/частен сектор/


По отрасли по години

2001

2002

2003

Общо

300

314

334

Търговия

159

162

156

Туризъм

49

51

49

Промишленост

18

25

26

Селско и горско стопанство

18

19

27

Транспорт и съобщения

11

17

19

Строителство

3

3

4


По данни на ТСБ – Пловдив
Приложение 2 /ТАБЛИЦА №2/
ПРИХОДИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

/ хил. лв./

по отрасли по години

2001

2002

2003

общо

22719

33654

38532

Търговия

7101

13656

15812

Туризъм

2612

2431

2902

Промишленост

3933

8846

9070

Селско и горско стопанство

5255

5589

6438

Транспорт и съобщения

420

590

664

Строителство

361

456

654


По данни на ТСБ - Пловдив

Приложение 3 /ТАБЛИЦА №3 /
БРУТО ПРОДУКЦИЯ

/ хил. лв/


по отрасли по години

2001

2002

2003

общо

15189

20530

24555

Промишленост

3656

8306

8759

Търговия

1701

2485

3597

Туризъм

1776

1588

2215

Селско и горско стопанство

4362

4740

5470

Транспорт и съобщения

420

582

658

Строителство

351

453

620


По данни на ТСБ – Пловдив


Приложение 4 /ТАБЛИЦА №4 /
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ ПО ОТРАСЛИ ЗА 2003 г.


По отрасли

бр. иконом. субекти

печалба

/ хил. лв/загуба

/ хил. лв/

краен финансов резултат

общо

338

2048

-2452

-404

Селско и горско стопанство

27

572


-432

140

Промишленост

26

122

-341

-219

Търговия

157

1069

-247

822

Туризъм

50

60

-1396

-1336

Транспорт и съобщения

19

53

-10

43

Строителство

5

32

-9

23

Други

54

140

-17

123


По данни на ТСБ - Пловдив


Приложение 5 / ТАБЛИЦА №5/

ПОДОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА РАЗВИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ


Под отрасли

Бр. предприятия

Относителен дял

Хранително - вкусова

19

77

дърводобивна

3

22

Производство на текстил

4

1


По данни на ТСБ – Пловдив

Приложение 6 / ТАБЛИЦА №6/

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПОДОТРАСЛИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Приходи от дейността /хил. лв./

ПРОМИШЛЕНОСТ

9070

Хранително - вкусова

7050

дърводобивна

1962

Производство на текстил

58


По данни на ТСБ – Пловдив

Приложение 7 /ТАБЛИЦА №7/

ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОТРАСЛИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

/ОБЩО /


години

Средно-

спис. бр.по труд. договор

Договор за упр.

Гражд. договор

Работещи

Собств.


2001

2069

2047

17

6

407

2002

2393

2565

16

50

370

2003

2528

2609

12

6

348

/ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР/
години

Средно-

спис. бр.по труд. договор

Договор за упр.

Гражд. договор

раб. с-ци

2001

887

936

8

6

-

2002

925

954

6

10

-

2003

1080

1091

5

-/ ЧАСТЕН СЕКТОР /
години

Средно-

спис. бр


по труд. договор

Договор за упр.

Гражд. договор

раб. с-ци

2001

1182

1111

9

-

407

2002

1468

1611

10

40

370

2003

1448

1518

7

5

348

По данни на ТСБ – Пловдив
СРЕДНО – СПИСЪЧЕН БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОТРАСЛИ

/общо/


По години

2001

2002

2003

общо

2069

2393

2528

Селско и горско стопанство

345

342

265

промишленост

244

486

387

Търговия

155

222

219

Туризъм

299

284

313

Строителство

106

-

73

Транспорт

12

33

24/обществен сектор /


По години

2001

2002

2003

общо

887

925

1080

Селско и горско стопанство

-

-

-

промишленост

-

-

-

Търговия

-

-

-

Туризъм

-

-

-

Строителство

-

-

-

Транспорт

-

-

-Приложение 8 / ТАБЛИЦА №8/

СРЕДНО ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДЮОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ХИСАР

/общо/


По години

2001

2002

2003

общо

2124

2118

2162

В общ. сектор

2246

2388

2430

В частен сектор

2033

1948

1962

СРЕДНО ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДЮОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ХИСАР

/общо по отрасли /По години

2001

2002

2003

общо

2124

2118

2162

Селско и горско стопанство

2250

2216

2214

промишленост

1877

1434

1729

Търговия

1645

1705

1720

Туризъм

1791

1948

1875

Строителство

-

-

-

Транспорт

780

1018

1663/обществен сектор /

По години

2001

2002

2003

общо

2246

2388

2430

Селско и горско стопанство


промишленост


Търговия


Туризъм

2031Строителство


Транспорт


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница