Вид на нарушениетоДата28.10.2018
Размер45 Kb.
ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.

Вид на нарушението

Норма от ЗСч.


Отговорно за нарушението физическо лице

Глоба за физическо лице, допуснало нарушението

Имуществена санкция за предприятието

Отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги и регистри;

Отчитане на фиктивни и недостатъчно идентифицирани сделки, на несъществуващи разходи, на задължения с неточно определен предмет, извършени с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп;
Чл. 68

Ръководител

на

предприятието500 лв. –

5000 лв.


2000 лв. –

10 000 лв.
Нарушаване на изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III от ЗСч.

Чл. 69

Ръководител на предприятието -отговорно за съхраняването лице /чл. 16/

500 лв. –

3500 лв.


2 000 лв. –

7 000 лв.Нарушаване на изискванията за възлагане съставянето на финансовите отчети чл. 17, ал. 1

Чл. 70

Възложител /Ръководител и членове на управителния и надзорния орган/

500 лв. –

3 000 лв.
2 000 лв. –

5 000 лв.Нарушаване на изискванията за наличие на правоотношения между предприятието и съставителя на ГФО – физическо лице или счетоводно предприятие и за наличието на действителен стаж на физическото лице – съставител и на управителя на счетоводното предприятие - съставител

Чл. 71

Съставители, управител на счетоводно предприятие

500 лв –

3 000 лв.2 000 лв. –

5000 лв. за счетоводното предприятиеНесъставяне на ГФО и КФО, на докладите за дейността и консолидираните доклади за дейността, на нефинансовите декларации и з на консолидираните нефинансови декларации

Чл. 72

Ръководител и членове на управителния и надзорния орган – отговорно за съставянето лице /Чл. 16/ или Съставител

500 лв. –

3 000 лв.2 000 лв. –

5 000 лв.Несъставяне на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства

Чл. 73

Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган – отговорно за съставянето лице /Чл. 16/ или Съставител

1 000 лв. –

3 000 лв.2 000 лв. –

15 000 лв.
Непубликуване на финансов отчет

Чл. 74

Ръководител и членове на управителния и надзорния орган /чл. 16/

200 лв. –

3 000 лв.От 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Невъзлагане извършването на независим финансов одит на регистриран одитор

Чл. 75

Ръководител и членове на управителния или надзорен орган /чл. 16/

500 лв. –

5 000 лв.2 000 лв. –

10 000 лв.
Възлагане извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистриран по Закона за независимия финансов одит

Чл. 76

Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган /чл. 16/

500 лв. –

5 000 лв.2 000 лв. –

10 000 лв.
Неизпълнение на друго задължения, произтичащо от Закона за счетоводството /провеждане на инвентаризации и др./

Чл. 77

Съответно отговорното лице

200 лв. –

1 000 лв.300 лв. –

2 000 лв.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница