Въпроси относно качество на сътрудничествотоДата04.01.2018
Размер18.59 Kb.
ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАЧЕСТВО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Втора покана за кандидатстване по КД107 - Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави(държави извън ЕС)


Кандидатстването се отнася за региони, в които има налично финансиране след финализирането на първата покана за подаване на проектни предложения към 4 март 2015г. За България, тези региони са:

 Инструмент – IPA – регион – Западни Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия

 Инструмент - ENI – регион -  Южно Средиземноморие - Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис

За всяка от желаните партниращи държави, моля, опишете следните качествени аспекти:

F. Въпроси относно качеството.

1. Партнираща страна ………………….. Университет ……………(пълен и точен адрес)F.1.1. Съответствие на стратегията

Обяснете защо планираните мобилности са от значение за изпълнението на стратегията за интернационализация на висшите училища (от Програмната и от Партниращата страна). Обосновете предложените мобилности (студенти и/или персонал).Представете списък на висшите учебни заведения от партниращата страна.
F.1.2. Качество на сътрудничеството

Опишете предишния си опит с подобни проекти с висши училища от тези Партниращи държави, ако има такъв.

Обяснете как ще бъдат определени отговорностите, функциите и задачите в Междуинституционалното споразумение.
F.1.3. Качество на дейността и изпълнението на проекта

Представете различните фази на проекта по мобилност и обобщете какво планират партньорските организации по отношение на подбор на участниците, предоставената им подкрепа и признаването на периода на мобилността

(по- специално в партниращата държава).
F.1.4. Въздействие и разпространение на резултатите

Обяснете желаното въздействие на проекта за мобилност върху участниците, бенефициентите, партньорските организации и на местно, регионално и национално ниво. Опишете мерките, които ще бъдат предприети за разпространяване на резултатите от проекта за мобилност на факултетно и институционално равнище, и извън институцията, където е приложимо,както в Програмната, така и в Партниращата страна.

Моля отговорете поотделно на всеки въпрос в срок до 20.07.2015!
09.07.2015 г. Зам. Ректор: /Проф. д-р инж. В. Младенов/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница