Абонаментен списък – 2016Дата18.12.2017
Размер40.65 Kb.
#37058
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2016

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.


Acta Medica Bulgarica (на англ. език)

2

20

Акупунктура

2

14

Български медицински журнал

3

30

Детски и инфекциозни болeсти

2

16

Ендокринни заболявания

2

14

Медицински мениджмънт и здравна политика

4

28

Медицински преглед

6

48

Неврология и психиатрия

2

14

Обща медицина

4

32

Сестринско дело

3

24

Съвременна стоматология

2

20

Сърдечно-съдови заболявания

3

30


За контакти:

Д. Андреева, Сн. Стоянова, Й. Везирова

ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

(сградата пред Администрацията на Александровска болница)

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София

 02 952-59-20, 02 952-05-15, 02 952-16-45, 02 952-23-93

Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис, или
по сметка ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
(02) 952-23-93, (02) 952-16-45, (02) 952-05-09, (02) 952-59-20, http://www.mu-sofia.bg


АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2015

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.


Acta Medica Bulgarica (на англ. език)

2

20

Акупунктура

2

14

Български медицински журнал

3

30

Детски и инфекциозни болeсти

2

16

Ендокринни заболявания

2

14

Медицински мениджмънт и здравна политика

4

28

Медицински преглед

6

48

Неврология и психиатрия

2

14

Обща медицина

4

32

Сестринско дело

3

24

Съвременна стоматология

2

20

Сърдечно-съдови заболявания

3

30

Талон за абонамент

Име ........................................... Презиме ........................................... Фамилия ............................................
Селище ............................................................. Община ....... .........................................................................
ул. ................................................................................................................. №.......... вх......... ет........ ап.........
Моля да бъдем абонирани за списание ...
Стойността на абонамента за 2016 г. е преведен с пощенски запис №...................................................... от .......................................................или по сметка ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087.

Заявител: Директор:Гл. счетоводител:

(при лични заявки) (при служебни заявки)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница