Директива относно прозрачността и съпоставимостта на таксите за разплащателни сметки, условията за смяна на банкова сметка и достъпа до основна разплащателна сметкаДата28.02.2018
Размер57.1 Kb.
#60103Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 май 2013 г.Банкови сметки: Комисията предприема действия за по-евтини, по-прозрачни и достъпни за всички банкови сметки

Днес гражданите на ЕС не могат да участват пълноценно в обществения живот, без да разполагат с основна банкова сметка. Банковите сметки се превърнаха в ключов елемент от нашето ежедневие, позволявайки ни да извършваме и получаваме плащания, да пазаруваме онлайн и да плащаме сметките си за комунални услуги (телефон, газ, електричество).

Законодателството в областта на единния пазар осигури възможност на банките да извършват дейност в целия Съюз и да предлагат своите услуги през граница, но тази гъвкавост не се отнася за гражданите, които често не успяват да си открият сметка в друга страна от ЕС или лесно да прехвърлят сметката си от една банка в друга. Освен това потребителите често плащат по-скъпо за услугите, предоставяни от тяхната банка, и срещат трудности при получаването на яснота относно различните банкови такси.

В този контекст Европейската комисия публикува днес своето предложение за директива относно прозрачността и съпоставимостта на таксите за разплащателни сметки, условията за смяна на банкова сметка и достъпа до основна разплащателна сметка.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви в тази връзка: „В днешния свят липсата на достъп до основна банкова сметка затруднява и оскъпява ежедневието. Чрез представеното днес предложение най-накрая ще се осигури достъп на всички европейски граждани до основна банкова сметка и ще има се даде възможност да участват пълноценно в обществото, в което живеят, и да се възползват от предимствата на единния пазар. Улеснявайки сравняването на банковите такси и смяната на банкови сметки, се надяваме да спомогнем за появата на по-добри оферти на пазара и по-ниски разходи за сметки. Предложението ще е от полза и за сектора на финансовите услуги, тъй като ще предостави допълнителен стимул за предлагане на продукти през граница и навлизане на нови пазари.“

Комисарят по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите Тонио Борг заяви: „Това предложение дава на потребителите в целия ЕС достъп до услуги по поддържане на банкови сметки, възможност да ги сравняват и, ако не са доволни, да се прехвърлят към друг доставчик на банкови услуги. Целта ни е потребителите да бъдат по-добре информирани за банковите такси както преди, така и след откриването на банкова сметка и също така да могат бързо и лесно да сменят своя доставчик, ако желаят. Предложението ще бъде от полза и за конкуренцията в сектора на финансовите услуги на дребно и за дружествата, предлагащи по-голям избор и по-добри цени на потребителите.“

Предложенията на Комисията обхващат три области:


  • Съпоставимост на таксите за разплащателни сметки: по-лесно сравняване на таксите за разплащателни сметки, налагани от банки и други доставчици на платежни услуги в ЕС;

  • Смяна на банкова сметка: установяване на лесна и бърза процедура за потребителите, които желаят да сменят своята банка или доставчик на платежни услуги;

  • Достъп до разплащателни сметки: възможност за гражданите на ЕС да откриват разплащателна сметка, без да пребивават в страната, в която е установен доставчикът на платежни услуги. Освен това тези разпоредби ще позволят на всички потребители в ЕС, независимо от тяхното финансово състояние, да откриват разплащателна сметка, която им позволява да извършват основни операции, като например да получават своята заплата, пенсия и социални помощи или да плащат сметките си за комунални услуги и т.н.

Подобряването на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси наред с по-лесната смяна на доставчик на платежни услуги би следвало да доведе до по-качествено предлагане и по-ниски цени за банковите сметки на потребителите. Същевременно повишената мобилност на клиентите и по-малкото пречки за навлизане на пазара, включително през граница, ще бъдат от полза за сектора на финансовите услуги.

Контекст:

Предвид бързия темп, с който намалява използването на пари в брой, днес банковите сметки са неразделна част от икономическия и социален живот на модерното общество. Въпреки това, според неотдавнашно проучване, около 58 млн. потребители в ЕС на възраст над 15 години не разполагат с разплащателна банкова сметка.

Проучванията показват също така, че потребителите все още изпитват затруднения при сравняване на офертите и цените на разплащателните сметки, предлагани от различните доставчици на платежни услуги. А когато е възможно да се направи сравнение, процесът по преминаване от една разплащателна сметка към друга е сложен и ненадежден. Освен това съществуват случаи, в които потребителите от ЕС все още не могат да си открият разплащателна сметка в страна членка, в която не пребивават постоянно.

В миналото бяха направени усилия за справяне с тези проблеми, включително чрез насърчаване на саморегулирането на сектора и приета през юли 2011 г. препоръка на Комисията за достъп до основни банкови сметки (вижте IP/11/897). Подобренията обаче са незначителни, поради което е необходимо въвеждането на по-всеобхватни и правно задължителни мерки относно разплащателните сметки, за да се гарантира ефективността на единния пазар и ползата му за всички граждани (вижте IP/12/164). Мерките се съдържат в предложение за директива и съответно не са прекалено конкретни с цел да бъдат взети под внимание специфичните особености на отделните страни от ЕС.Включените в предложението за директива мерки са насочени към три области:

1. Прозрачност на таксите за разплащателни банкови сметки

Съгласно предложената директива всички доставчици на платежни услуги трябва да предоставят на потребителите следния набор от документи:  • списък с най-разпространените услуги и таксите, налагани за всяка от тях;

  • справка за таксите, налагани от доставчика през последните дванадесет месеца за услугите по разплащателната сметка;

  • по искане на клиента, речник с терминологията в областта на разплащателните сметки.

Тези документи следва да бъдат изготвени, използвайки стандартна терминология и стандартен формат, за да се улесни сравняването на офертите на различни доставчици на платежни услуги.

Предложението включва също така изискване за създаването на поне един независим уебсайт във всяка страна от ЕС с информация за таксите, налагани от различните доставчици на платежни услуги. Това ще даде възможност на потребителите да сравняват лесно предлаганите на пазара цени и условия по разплащателните сметки.2. Смяна на банкова сметка

С предложената директива ще се улесни и процесът за смяна на банкова сметка. Когато даден потребител желае да прехвърли всички или част от действащите по неговата сметка периодични платежни нареждания (напр. кредитни трансфери или директни дебити) към друга сметка, доставчиците на платежни услуги следва да се заемат с всички формалности по прехвърлянето. Потребителите могат да поискат и прехвърляне на остатъчната наличност по старата сметка и нейното закриване.

Доставчиците на платежни услуги следва да приключат процедурата в рамките на 15 дни (30 дни, ако смяната се извършва между доставчици, намиращи се в различни страни от ЕС), като тази услуга се предоставя безплатно.

Накрая от доставчиците на платежни услуги ще се изисква да предоставят на потребителите подходяща информация за правото им да сменят своята банкова сметка и съответната процедура за това.3. Достъп до разплащателни сметки:

С предложената директива ще се даде възможност на потребителите в Европа да откриват разплащателна сметка при всеки доставчик на платежни услуги в ЕС, дори когато доставчикът се намира в страна, в която потребителят не пребивава постоянно.

Освен това потребителите ще имат право на достъп до основна разплащателна сметка независимо от местопребиваването им в ЕС или тяхното лично финансово състояние. Държавите — членки на ЕС, трябва да гарантират, че поне един доставчик на платежни услуги предлага основни разплащателни сметки на тяхната територия и да информират обществеността за съществуването на тези сметки. На доставчиците на платежни услуги няма да бъде позволено да използват финансовото състояние на дадено лице като основание да откажат откриването на банкова сметка.

В директивата се посочват основните услуги, които ще се предоставят чрез тези сметки, в т.ч. теглене на пари в брой, банкови преводи и издаване на дебитни карти. По основните разплащателни сметки няма да бъдат позволени овърдрафти или кредитни услуги.MEMO/13/413

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

За контакт:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)IP/13/415

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница