Актуализирано на 19. 12. 2011гстраница1/7
Дата24.06.2017
Размер1.18 Mb.
#24148
  1   2   3   4   5   6   7
Актуализирано на 19.12.2011г.№ на свидетелство

Дата на издаване свидетелство

Наименование на одобрен тип ЕСФП

Наименование на централно регистриращо устройство

Вид

колонка


Наименование на средство за измерване на разход

Производител/вносител на ЕСФП

Валидно до

1FS

02.02.1996

TSK 100

TSK 100

б

б


SALZKOTTEN:

МПД-СК4-8, 390/150-50,391/150-50, 390/1,

390/1, 391/1.3, 391/2.3,112/5Е МПД-

СК4-8


АДАСТ с ел.калкулатор РЕХНЕР ER 112

TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH/IBB Ingineering София

невалидно

2FS

02.02.1996

PRISMA

ICL FISCAL PRINTER

б

TOKHEIM: EURO363/MPP

TOKHEIM/ ICL-България

невалидно

3FS

26.02.1996

ЕФИР М

КАРАТ 1500ДБ

б

б

бб

б


АДАСТ:8941-11, 8951 31-1031

ШВЬОЛМ: МС90К,МС, МХIB

VAKA: Z50/1,ГАМА: 1356

DRESER: 738-EBF-S, 730 EK,EBF-S

WAYNE 361L,363L с електронен

преобразувател ADAST Е471 или ЕРЕ 2-50.Ех ЕкстехникаЕТ ЕФИР-Стара загора

невалидно

4FS

08.04.1996

СПТГ-BS 01

ЕЛЕКТРОНИКА92 ЕМ 03BS04

б
г

SCHLUMBERGER: EUROTRON II серия К, серия ZSR

SCHLUMBERGER серия FGЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

5FS

08.04.1996

ЕЛИТ ПЕТРОЛ

ЕЛИТ СПЕЦИАЛ ПЕТРОЛ

б

АДАСТ с ел.брояч С100

КЛЕВЪР ООД -София

невалидно

6FS

18.04.1996

МИКРОСИТ

ISL851P

б

АДАСТ с ел.брояч ПМИ 95

ИСЛ ООД -София

невалидно

7FS

06.05.1996

БЕНЗИН

ЕЛКА 843 20-10

б

мех.АDAST с импулсен преобра

зувател ADAST E471
ЕТАЛОН СТОЙКОРД-Ст.Загора

невалидно

8FS

14.05.1996

КЪЛВАЧА 16Е

КЪЛВАЧА 16Е

б
б

WAYNE DRESSER:WK-E-79,

733-CE,CE1007

SALZKOTTEN електронни бензинок. без модулните


КЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

невалидно

9FS

20.05.1996

ЕЛИТ ПЕТРОЛ В2

ЕЛИТ СПЕЦИАЛ ПЕТРОЛ

б

мех.АDAST с импулсен преобра

зувател ELTOMATIC-Дания и електронен калкулатор ЕР112Микропроцесорни системи ООД-Правец

невалидно

10FS

27.05.1996

ЕЛЕКТРОНИКА ПЕТРОЛ3

ЕЛЕКТРОНИКА 92ЕМ03 BS05

б
б

SALZKOTTEN:

391/150-50, 391.1, 391.2

мех.АDAST с имп.преобраз. ELTOMATIC-Дания и ел. калкулатор ЕР112


ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

11FS

05.06.1996

ЕСЕЛ

ЕЛКА 843 20-11

б

механични ADAST с импулсен преобразувател ADAST E471

Псит комплекс ООД-Ст.Загора

невалидно

12FS

28.06.1996

СУБ SILEX 9004А

SILEX 9004А

б

електронни NUOVO PIGNONE NPT3

Булвар електроникс ООД-София

невалидно

13FS

12.07.1996

ЕФИР Е

КАРАТ 1500ДБ

б
б

механични ADAST: 8941-11, 8951 31-1031

ШВЬОЛМ: МС90, МС, MXIB с ел.преобр.ЕРЕ 2-50.Ех и ел.модул тип ЕМБЕТ ЕФИР-Стара загора

невалидно

14FS

23.08.1996

БУЛВАРИЯ НП

SILEX 9004Б

б

електронни NUOVO PIGNONE NPT3

БУЛВАРИЯ ООД -София

невалидно

15FS

18.09.1996

ДСМ

ДСМ ДАЙС 2000Б

б
б

б


SCHLUMBERGER: EUROTRON II, серия К, серия ZSR

ШАИДТ&БАХМАН 1356

АДАСТ с рег.у-во PEI1000К


ДАЙС СОФТУЕР, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЪРГОВИЯ - София

невалидно

16FS

11.10.1996

ЕЛИТ 2000 ПЕТРОЛ

ЕЛИТ 2000 П

г

мех. АДАСТ с имп. преобраз. ELTOMATIC –Дания и ел.бр.С100

Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

17FS

11.10.1996

ЕЛИТ ПЕТРОЛ В3

ЕЛИТ СПЕЦИАЛ ПЕТРОЛ

б

електронни ПЕТПОСАН ОМЕГА ТРУФА

Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

18FS

21.11.1996

ЕЛЕКТРОНИКА ПЕТРОЛ3-01

ЕЛЕКТРОНИКА 92ЕМ03 ЕП02

б

б

б
PETPOSAN фамилия OMEGA

SALZKOTTEN: 391.1, 391.2, 391/150-50

мех.ADAST с ел.калкул. ЕР112 или рег.у-во PEI1000ЕК с имп. преобраз. ELTOMATIC-Дания


ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

19FS

03.01.1997

СПТГ-BS 02

ЕЛЕКТРОНИКА 92 ЕМ 03BS07

б

мех.АDAST:8941-11, 8951 31-1031

с ел. преобр.ADAST E471 или ЕРЕ

2-50.Ех Екстехника и електронен модул ЕМБ


ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

20FS

03.01.1997

ЕЛЕКТРОНИКА PETPOSAN-02

ЕЛЕКТРОНИКА 92ЕМ03 ЕП03

б

ел.бензинок.PETPOSAN фамилия OMEGA (Pamukkale, Organize, Smirna, Bergama, Truva)

ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

21FS

03.01.1997

ЕЛИТ ПЕТРОЛ КОНТРОЛ

ЕЛИТ 2000 П

б

мех. ADAST с имп.преобраз. ELTOMATIC-Дания

Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

22FS

30.05.1997

ЕЛИТ ПЕТРОЛ В4

ЕЛИТ СПЕЦИАЛ ПЕТРОЛ-М

б

MEKSAN SU 862 и концентратор С200

Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

23FS

07.07.1997

ЕЛЕКТРОНИКА 2000

ЕЛЕКТРОНИКА 2000

б

АДАСТ с импулс. преобразувател ЕLTOMATIC с ел.гл. ЕП601

ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

24FS

07.07.1997

ДСМ 2

ДАЙС 2000Б

б
б

б


PETPOSAN- фамилия OMEGA (Smirna,Organaze)

АДАСТ с рег.у-во PEI1000К

SCHEIDT & BACHMANN: 2392,MZ 6004


Дайс софтуер, електроника и търговия - София

невалидно

25FS

21.07.1997

PE16PC

РЕ-М1

б
г

АДАСТ с имп.преоб.ЕLTOMATIC с рег.у-во PEI1000ЕК/М1

ADAST SYSTEMS тип899х.ххх LPGПетрол инженеринг-София

невалидно

26FS

01.08.1997

PPE16FM

РЕI 16D

б
б

РETPOSAN тип OMEGA TRUVA с рег.у-во PEI1000ЕК/М1

АДАСТ 8951 с рег.у-во PEI1000ЕК/М1Петрол инженеринг-София

невалидно

27FS

29.10.1997

PE16PC.01

РЕ-М2

б
б

АДАСТ с имп.преоб.ЕLTOMATIC с рег.у-во Залцкотен ER117

електр.бензинок.ЗалцкотенПетрол инженеринг-София

невалидно

28FS

22.01.1998

ЕЛИТ 2000 ПЕТРОЛ М

ЕЛИТ 2000 П1

б
г

АДАСТ с имп.преоб.ЕLTOMATIC и ел.брояч С100

COMBUSTA MT74/1 с ел.бр. С100Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

29FS

05.03.1998

КЪЛВАЧА 16ЕМ

КЪЛВАЧА 16ЕМ

б

SALZKOTTEN 350

КЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

невалидно

30FS

14.05.1998

МАРКЕТЕР 3000

CRC Wert 4436

б

WAYNE DRESSER:395-2/1 и 587-8/4

WAYNE/КЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

невалидно

31FS

25.05.1998

PE16PC.02

РЕ-М3

б

б


АDAST МPD4200 тип 4203.060/BG с имп.преоб.ЕLTOMATIC и рег.у-во PEI1000ЕК/M1

ADAST SYSTEMS 460x.xxx, ел.бр.PEIПетрол инженеринг-София

невалидно

32FS

25.05.1998

ЕЛИТ ПЕТРОЛ В5

ЕЛИТ СПЕЦИАЛ ПЕТРОЛ-М

б

ADAST SYST8991/4/6/75/COM/ BG и концентратор С200

Дейзи технолоджи ООД-София

невалидно

33FS

02.06.1998

PEPI OIL

ЕЛКА 843 20-11 вер.2.3

б

б

бб

ADAST 8991.75

SALZKOTTEN 390/1

WAYNE 361

SCHWELM K22-0786008000ЕТ МАГИ-М.Ганева-Ст.Загора

невалидно

34FS

02.06.1998

МИКРОСИТ 7

ISL2000P

б

б


АДАСТ 8951.31/А/BG с ел.бр. ISL 1610

SCHWELM/ZC 8322.078ИСЛ ООД -София

невалидно

35FS

09.06.1998

ДАЙС 2000

ДАЙС 2000Б

б
б

б


PETPOSAN-фамилия OMEGA

(Smirna,Organize)

SCHEIDT & BACHMANN 2392

MZ6004


Дайс софтуер, електроника и търговия - София

невалидно

36FS

26.10.1998

ПРИЗМА вер.РОЕ BG

ПРИЗМА вер.РОЕ BG

б
б

б

бб

PETPOSAN-фамилия OMEGA

(Smirna,Organize)

TOKHEIM/2028AS

SCHEIDT&BACHMANN MZ6xxx

TOKHEIM TCS710

TOKHEIM 363EM/P/3PHKIRKHUMGATE/POE-България

невалидно

37FS

05.11.1998

СПТГ-BS 03

ЕЛЕКТРОНИКА92 ЕМ 03BS09

б

АДАСТ с имп.преоб.ЕLTOMATIC с рег.у-во Залцкотен ER117 ел. глава тип BSC

ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД-София

невалидно

38FS

17.12.1998

PE16PC.03

РЕ-М4

б

б


ZALZKOTEN с рег.у-во ER112

ZALZKOTEN SU-MPD-SK-4Петрол инженеринг-София

невалидно

39FS

26.05.1999

ПРИЗМА вер.РОЕ BG-2

ПРИЗМА вер.РОЕ BG-2

б

б
б


б

б

бб

б


ZALZKOTEN MPD-SK-98

PETPOSAN-фамилия OMEGA

(Smirna,Organize)

TOKHEIM/2028AS

SCHEIDT&BACHMANN MZ6xxx

TOKHEIM TCS710

TOKHEIM 363EM/P/3PH

TOKHEIM ROW 20xxA ADAST 8951.31A с RDC-h.yKIRKHUMGATE/POE-България

26.05.2004

40FS

16.07.1999

МИКРОСИТ 8

ISL2000F

б
б

WAYNE WK-2-E-79 с ел.бр.

ISL 1610


VAKA-Verke Hale Z50/1 с ел.гл. ISL 1610

ИСЛ СД -София

16.07.2004

41FS

24.09.1999

КЪЛВАЧА 16ЕМ-1

КЪЛВАЧА 16ЕМ-1

б

б

б


г

г

г

б


WAYNE:WK-E-79, 733CE, CE 1007

ZALZKOTTEN 350

SCHEIDT&BACHMANN ГАМА

2000 и ГАМА 236х

SCHWELM FG 124EN

LPGK-xxx


DPC 050 LE1D с ел.бр.ЕИ-4/2КЛЕХ

PRVOMAJSKA GS151KMКЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

28.02.2015

10.10.200741FS-1

28.02.2005

КЪЛВАЧА 16ЕМ-1

КЪЛВАЧА 16ЕМ-1

б

б

б


г

г

г

б

бWAYNE:WK-E-79, 733CE, CE 1007

ZALZKOTTEN 350

SCHEIDT&BACHMANN ГАМА

2000 и ГАМА 236х

SCHWELM FG 124EN

LPGK-xxx


DPC 050 LE1D с ел.бр.ЕИ-4/2КЛЕХ

PRVOMAJSKA GS151KM

WAYNE DRESSER 587 x-x


КЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

28.02.2015

10.10.200742FS

24.09.1999

КЪЛВАЧА 16ЕД

КЪЛВАЧА 16ЕД

б

б

б


г

г

г

б

бг

б
б


WAYNE:WK-E-79, 733CE, CE 1007

SALZKOTTEN 350

SCHEIDT&BACHMANN ГАМА

2000 и ГАМА 236х

SCHWELM FG 124EN

LPGK-xxx


DPC 050 LE1D с ел.бр.ЕИ-4/2КЛЕХ

БКК-S-X с ел. гл.ЕИ4/2KL

Logitron S.r.l. MPDx с ел.бл.Т22

ADAST 899x.xxx/LPG с ел.бл. PEI1000EK

WAYNE DRESSER 687xx/x с ел. бл. IGEM

WAYNE DRESSER GLOBAL STARКЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

28.02.2015

10.10.200742FS-1

28.02.2005

КЪЛВАЧА 16ЕД

КЪЛВАЧА 16ЕД

б

б

б


г

г

г

б

бг

б
б


WAYNE:WK-E-79, 733CE, CE 1007

ZALZKOTTEN 350

SCHEIDT&BACHMANN ГАМА

2000 и ГАМА 236х

SCHWELM FG 124EN

LPGK-xxx


DPC 050 LE1D с ел.бр.ЕИ-4/2КЛЕХ

БКК-S-X с ел. гл.ЕИ4/2KL

Logitron S.r.l. MPDx с ел.бл.Т22

ADAST 899x.xxx/LPG с ел.бл. PEI1000EK

WAYNE DRESSER 687xx/x с ел. бл. IGEM

WAYNE DRESSER GLOBAL STARКЪЛВАЧА АД-Ст.Загора

28.02.2015

10.10.200743FS

13.10.1999

PE16PC.04

РЕ-М5

б

ADAST SYSTEMS 460х.ххх

Петрол инженеринг-София

13.10.2004

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница