Бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс бфс български футболен съюзДата21.07.2016
Размер113.14 Kb.
#65

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФСБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ОС БУРГАС УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 25 ТЕЛ. 056 810 – 089


WWW. BFSBS. OVO. BG EMAIL : BFSBS@ABV.BGБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФСБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

П Р О Г Р А М АНА С К ПРИ О С НА Б Ф С БУРГАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНО –

МЕТОДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН 2013 / 2014 Г.

- МЕТОДИЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 18.00 В ХОТЕЛ А К В А ГР. БУРГАС.

- ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА СЕ ПРОВЕЖДА ВСЕКИ ВТОРНИК

И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.30 СТ. ЛАЗУР И СПОРТЕН К - С СЛАВЕЙКОВ ЗА МЕСЕЦИ 07. И 08. 2013 И В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 10.00/.

- КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА НОВИ ФУТБОЛНИ СЪДИИ - 10. 09. - 25.10. 2013 - ПО ПРОГРАМА ОС БФС БУРГАС ТЕЛ. 056 810 – 089 Н. ЖЕЛЕВ

- КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ФУТБОЛНИ ДЕЯТЕЛИ - ОС БФС БУРГАС - 01.08.2012 - 29.11.2012


НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СРЕЩИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ :

- ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА МЕТОДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

- ПОКРИЛИТЕ УСПЕШНО ФИЗИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ТЕОРИЯ

- ПРЕДСТАВИЛИТЕ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕДС. ПРЕГЛЕД ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

27.07.13 10.30 К О Н К У Р С ЗА В АФГ. С К - СЛАВЕЙКОВ

12 МИН. И ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ – 20 В. - С КБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

22.08.13 17.30 Х. АКВА - СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФК ОТ „А” ОБЛ. ГРУПА . ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА ПЪРВЕНСТВОТО.


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

30.08.13 17.30 Х. АКВА - СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФК ОТ 4-ТЕ „Б” ОБЛ. ГРУПИ . ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА ПЪРВЕНСТВАТА.


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

31.08.13

- АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИЯ НА 27. 07. 13. КОНКУРС ЗА В ФГ - СК

. АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БУРГАСКИТЕ ФУТБОЛНИ СЪДИИ

НА СЕМИНАРИТЕ ЗА А , Б , В ФУТБОЛНИ ГРУПИ - СК

- ЛЕКЦИЯ - 1: ИНСТРУКЦИЙ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪДИЙТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА СРЕЩА, ИНСТРУКТАЖ МЕЖДУ СЪДИЙТЕ ПРЕДИ СРЕЩА , ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕЩАТА - ВИДЕЛОВ, КОСТОВ, СТАМАТОВ

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ О С НА Б Ф С БУРГАС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 1 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

07.09.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - РАЗБОР НА СРЕЩАТА – ..................

- ЛЕКЦИЯ - 2 : ПОЗИЦИОНИРАНЕ, ПРИДВИЖВАНЕ ПО НАЧУПАН ДИАГОНАЛ , ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА, ЖЕСТОВЕ, КОНТРОЛ НА ПСУ, НСУ, НУ, НАЧ. УДАР, УДАР ОТ ВРАТАТА ВИДЕЛОВ, ХРИСТОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 2 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

14.09.13

- О Т К Р И В А Н Е НА ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН - 17.30

ГОСТИ : НИКОЛА ДЖУГАНСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ С К

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ /

- РАЗБОР НА СРЕЩАТА – ..................

- ЛЕКЦИЯ - 3 : ГРУБА ИГРА, НЕСПОРТМЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ, СЕРИОЗНОСТ НА НАРУШЕНИЕТО - АХМЕДОВ, Н. ХРИСТОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 3 КРЪГ

- ЛЕКЦИЯ - НИКОЛА ДЖУГАНСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ С КБФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ БФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ БФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖ

- ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ - СТ. .........

18.09.13 17.30 Т - 1 , Т – 2 ЗА В АФГ И ПЕРСПЕКТИВНИ

ЗА ОБЛАСТ - 2800 М. - ДО 40 Г. 2700 М. - НАД 40 Г. НЕЯВИЛИТЕ СЕ

И НЕПОКРИЛИ - НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ Ф. Н.

ОТГ. - Т. МАНОЛОВ, А.АХМЕДБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

21.09.13 17.00 - ПРАКТИЧЕСКО - СТ.ЛАЗУР

- ПО ГРУПИ – ЗАСАДА , СМЯНА , НАЧАЛЕН УДАР , УДАР ОТ ВРАТАТА , ПРОЦЕДУРА ПРИ СТРОЕНЕ НА СТЕНА , ПРОЦЕДУРА ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕД. ПОМОЩ - С К

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ - РАЗБОР НА СРЕЩАТА - ............

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 4 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

28.09.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА ..........

- ЛЕКЦИЯ - 4 ПРОЦЕДУРА ПРИ СТРОЕНЕ НА СТЕНА, ПРОЦЕДУРА ПРИ СМЯНА, МЕСТОЗАСТАВАНЕ ПРИ СТАТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК - Н.ХРИСТОВ , СТАМАТ НИКОЛОВ

- ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ - 20 ВЪПРОСА – 20 М. ЗА ВСИЧКИ СЪДИИ / А , Б ГР. – ПО ЖЕЛАНИЕ / НЕ ЯВИЛИТЕ СЕ И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ

ОТ 3 ГРЕШКИ НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ ИЗПИТ

- П. ТИШЕВ, КАЦАРОВ  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 5 КРЪГ

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

05.10.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- РАЗБОР НА СРЕЩАТА .................

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС - ЛЕКЦИЯ : ИНСТРУКТАЖ МЕЖДУ СЪДИИТЕ , ЗАСАДА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.............. - НЕДЕЛЧО ЧАКЪРОВ - МЕТ. КОМИСИЯ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 6 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

11.10.13

- ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА МЛАДИ И ПЕРСПЕКТИВНИ СЪДИИ . ПОСЕЩЕНИЕ НА /ВИДЕОЗАПИС/ И РАЗБОР НА СРЕЩАТА -...........................

Ю СТ. И СЪДИИСТВОТО НА - .......................

ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ КОМИСИИ / ДЕЛЕГАТИ ПО ЖЕЛАНИЕ /


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

12.10.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ  • РАЗБОР НА СРЕЩАТА ....................

- ЛЕКЦИЯ - 5 : РАБОТА В ЕКИП , - Г. ВИДЕЛОВ Д. КОСТОВ

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 7 КРЪГ

ГОСТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СК И СТК - ЛОЗЕНГРАД – ЛЮЛЕБУРГАЗ ПО ПРОГРАМА ЗА ТСГ БУРГАС - ЛЮЛЕБУРГАЗ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

19.10.13 17.30 - ПРАКТИЧЕСКО ст. .................

ПОЗИЦИОНИРАНЕ, РЕАКТИВНОСТ И КОНЦЕНТРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЧУПЕНИЯ ДИАГОНАЛ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА, СВИРКОВ СИГНАЛ - ПО ГРУПИ - СК

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- ЛЕКЦИЯ - 6 : АВАНТАЖ , ПРОЦЕДУРА ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Н.ХРИСТОВ

- ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ - 2800 М. - ДО 40 Г. 2700 М.

- НАД 40 Г. ЗА ВСИЧКИ / БЕЗ А , Б ГР. / НЕЯВИЛИ СЕ И НЕПОКРИЛИ

НЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩИ ДО СЛЕДВАЩ Ф. Н. ОТГ. - МАНОЛОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 8 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

25. 10. 13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА ..............- ЛЕКЦИЯ - 7 : КОНТРОЛ НА МАЧА, НАРУШЕНИЯ ПО ПР. 12 , СВ. УДАРИ, НУ : ДОЦЕНТ РАДАН МИРЯНОВ – МЕТ. КОМИСИЯ  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 9 КРЪГ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

01.11.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА : .................

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС


  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 10, 11 КРЪГ

- ЛЕКЦИЯ - 8 : ИГРА С РЪКА, ОПАСНА ИГРА, НАСИЛИЕ- ВИДЕЛОВ

- ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ - 20 ВЪПРОСА – 20 М. ЗА ВСИЧКИ СЪДИИ / БЕЗ А , Б ГР. / ОТГ. П. ТИШЕВ, КАЦАРОВ


БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

08.11.13 18.00 - ПРАКТИЧЕСКО СТ. ............

– ПО ГРУПИ - СВОБОДНИ УДАРИ , ДУЗПА, УДАР ОТ ВРАТАТА, НАЧАЛЕН УДАР, ЪУ, СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ - С К

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА : .................


  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 12 КРЪГ

ЛЕКЦИЯ - ШЕФ НА МЕТОДИЧНА КОМИСИЯ - Д. БАЯЛЦАЛИЕВ – ДАТА ........

БАЯЛЦАЛИЕВ ВАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛ

15.11.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА .....................

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- ЛЕКЦИЯ - 9 : КОНТРОЛ ПОВЕДЕНИЕТО НА ФУТБОЛИСТИТЕ - ХРИСТОВ

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 13 КРЪГ
БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

22.11.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА............

- ЛЕКЦИЯ - 10 : КОНТРОЛ НА ИГРАТА НА ВРАТАРЯ - ХРИСТОВ - ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 14 КРЪГБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

29.11.13

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ / - РАЗБОР НА СРЕЩАТА

- ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА UEFA и БФС

- НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 15 КРЪГ

БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС

06.12.13.

- АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИЯ КРЪГ

- ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ - КУРС ЗА НОВИ СЪДИИ

- ПИСМЕН - 20 ВЪПРОСА – 20 МИН. - УСТЕН – СЪБЕСЕДВАНЕ - С К

- А Н А Л И З НА СЪДИИСТВОТО ЗА EСЕН 2013 / 2014

- НАГРАЖДАВАНЕ

- З А К Р И В А Н Е

БУРГАС 2013 ПРЕДСЕДАТЕЛ СК : Г. ВИДЕЛОВБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФСБФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФС БФСБФС

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница