Биография на преподавател в професионалните направления: "Електротехника, електроника и автоматика"Дата20.08.2018
Размер188 Kb.
ТипБиография

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

на преподавател в професионалните направления:

5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”

5.3.”Комутационна и компютърна техника”
ИмеТОШО ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ

Адрес7059, с. Сандрово, общ. Русе ул.”Александър Станболийски” 3

Телефонисл. 082/888 505

дом. 082 510478E-mailtys@ru.acad.bg

Дата и място на раждане10.01.1956г. с. Сандрово общ. Русе

Преподавани дисциплини в професионалното направление


Име на дисциплината •

Вид занятия • Специалност

Електрични измервания – лекции и лаб. Упражнения на всички електротехнически специалности

Трудов стаж


Дати (от-до) • Име на работодателя • Вид на трудовия договор (основен ОТД; граждански ГД) • Заемана длъжност • 1982 - 1986 „ ИСТИТУТ ПО ТЕЖКО ИНВЕСТИЦИОННО МАШИНОСТРОЕНЕ’- РУСЕ

 • 1987 –РУ „А. Кънчев”, кат. ТИЕ
Висше образование


• Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификация • 1977-1982 • ВТУ – Русе Електроинженер – Автоматизация на производството ;

Научна степен и научно звание


Година на получаване шифър на научната специалност • 1998 Главен. асистент, Електрични измервания
Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации)


Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)


• Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици)20.06.2005- 26.08.2005 «Курс по немски език в Лайпциг- Vokshochschule.»


Участие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)
• Година • Тема • ОрганизацияНИС при ВТУ „А. Кънчев” тема 8943 „Еталонна система за определяне на точността на датчиците за посев” 1989г.

Проектиране, разработка и внедряване на измервателен стенд за изпитване на бутални компресори. СД „ТЕОТО”- Русе, 199.

Проектиране, разработка и внедряване на стенд за диагностика на херметични фреонови компресори и тестер за следене работата на домашни хладилни уреди. СД „ТЕОТО”- Русе, 2001.

“Разработване на методика за изследване измервателна система за контрол на промяната на влажносттана строителни почви”.

РУ „А. Кънчев”- Проект № 2002 – (МТФ) – 05.Научни публикации

(за последните 5 години)
 • Монографии, студии

 • Статии и др. публикувани в списания с импакт-фактор

 • Статии и др., публикувани в международни списания и сборници на международни конференции1. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев, М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев Електродинамичен ватметър с „плаваща” скала. VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘95” Созопол.

2. Stanchev T., A. Marinchev, M. Angelov. Elektromechanical Multiplier Controlling the Joints of a Manipulator with an Alternating-Current Motor. Second Symposium TEMPUS JEP 3310, VARNA 1995.

3. Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев Една допълнителна възможност за използване на измервателния комплект QN10. VII-ми НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘96” Созопол.

4. Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, 03-07 September, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, EN 420 A, pp. 755 – 756.
 • Статии и др., публикувани в български списания


 • Статии и др., публикувани в научни трудове и годишници на ВУЗ и сборници на конференции 1. Димов Л.Т., Т.Й. Станчев Една възможност да се измери cos с електродинамичен ватметър. Научни трудове ВТУ „Ангел Кънчев” 94- Русе.

2. Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А. Г. Маринчев Използване на електродинамичния ватметър за диференциално измерване разликата в натоварването на асинхронни двигатели. Юбилейна научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски” 1995.

3. Станчев Т.Й., А.Г. Маринчев, М.Н. Ангелов Диференциално измерване на мощност. Юбилейна научна сесия на ВВОВУ „Васил Левски” 1995.

4. Станчев Т.Й. Combined method for analogue-digital converter. Научни трудове ВВУАПВО „ Панайот Волов” 1997.

5. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев. Количествени методи с приложение в електротехниката. Квалификационни характеристики. 45 години Русенски университет “А. Кънчев”, 1999 г.

6. Станчев Т. Й. Преобразувател на ефективна стойност на електрически ток в цифров вид с използване ефекта на Пелтие. 45 години Русенски университет „А. Кънчев”, том 37, сек. V, стр. 347-349, 1999 г.

7. Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. Научни трудове РУ „Ангел Кънчев” 2005
Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител)1. Димов Л.Тр. Георгиев Г.Ст. Станчев Т.Й. „Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплините: „Електрични измервания” и „Основи на електроизмервателната техника” РУ 1985.

2. Станчев Т.Й. Георгиев Г.Р., Електрически измервания. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, 2006г.Друга научноизследова телска дейност

(за последните 5 години)
 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове


 • Отзив на автореф. на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „Доктор” , по научна специалност 02.01.52 „Роботи и манипулатори” на тема „Роботи за микро и нано манипулации” на Тихомир Тянков
 • реферирания, цитати
 • Брой регистрирани патенти
 • Обем на договори в лв. чрез НИС или други оторизирани органи на РУ


Научно ръководство

на докторанти и студенти


• участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации


Общ брой ръководени докторанти


Провеждане на занятия

в други ВУЗ


Години (от-до) • Име на ВУЗ


Участия в научни съвети, комисии, редколегии и др.


Години (от-до)• Вид участие


Членство в научно-творчески съюзи и организации


Години (от-до)• Организация•


Повишаване на квалификацията

Владеене на чужди езици


Вид • Степен на владеене • Руски – добро

 • Английски –слабо

 • Немски - слабо
Подпис: ................................Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница