Бизнес план на предприятие по дисциплина „Икономика на предприятието”страница7/9
Дата22.05.2023
Размер0.82 Mb.
#117800
1   2   3   4   5   6   7   8   9
БИзнес план

5.4 Комуникационна политика


Комуникационна политика – рекламата е една от най-важните стъпки за успешния бизнес. Поради тази причина аз ще заложа много инвестиции в рекламирането на обекта и предлаганите стоки.
За да популяризирам обекта, ще използвам следните рекламни техники:

  • Рекламни визитки и брошури – разпространени в по-големите магазини и хотели в града;

  • Реклама във вестник „Регион“ - популяризиране сред местното население;

  • Реклама в телевизионната медия „Средногорие“ – популяризиране в околността;

  • Поставяне на светлинна реклама на обекта;

  • Рекламиране в социалните мрежи – Facebook страница, фирмен сайт;

6. Производствен план

6.1 План за набавяне на необходимия стопански инвентар и материалите и суровините


  • План за доставка на машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства


Таблица 3 - План за доставка на машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средстваДоставчик

Необходим стопански инвентар

Брой

Ед. цена (лв.)

Крайна цена (лв.)

1

Miele България ООД 

Перална машина – 9 кг. – електрическа

3

2.800лв.

8.400лв.

2

Miele България ООД 

Перална машина – 8 кг. – електрическа

2

1.790лв.

3.580лв.

3

Miele България ООД 

Сушилня – 9 кг. - електрическа

2

2.990лв.

5.980лв.

5

Miele България ООД 

Каландър

1

3.200 лв.

3, 200лв.

6

Автоборса

Лек автомобил -

1

5.000 лв.

5.000 лв

Общо:

26 160лв.


  • План за Необходими суровини и материали:

Таблица 4 - Първоначална доставка за стартиране на дейността - еднократно

Наименование/ Вид

Количество

Ед.цена лв.

Общо лв.

Откъде/ Доставчик

 Кантар малък – до 15 кг.

1 бр.

290 лв.

290

Ведиком ООД

 Касов апарат

1 бр.

190 лв.

190

Датекс ООД

 Маси за гладене

2 бр.

50 лв.

100

МЕТРО

 Ютии

2 бр.

70 лв.

140

Георг ЕООД

 Найлонов ръкав

200 кг.

5.00

1000

Ненчони ООД

 Перилен препарат

400 кг.

2,55

1020

Ненчони ООД

 Омекотител

100 кг.

2,40

240

Ненчони ООД

 Препарат за мазни петна

20 кг.

2,65

53.00

Ненчони ООД

 Препарат за цветно индивидуално пране

50 кг.

4.00

200.00

Ненчони ООД

 Закачалки

500 бр.

0.10

50

Ненчони ООД

 Подложка за ютия

2 бр.

23.80

47.40

Ненчони ООД

 Паста за почистване на ютии

1 кг.

15.80

15.80

Ненчони ООД

 Найлонови торби 10 л

2000 бр.

0.024

48.00

Ненчони ООД

Всичко:

3394.206. 2 Проектов инженеринг


Основната сграда ще бъде разделена на 3 помещения. В първото помещение ще бъдат разположени пералните машини и сушилните. Във второто помещение ще се помещават гладачните машини, като тук ще се извършва, също сгъването и опаковането, на готовото за издаване пране.
Всяко едно от помещенията ще бъде с индивидуален интериорен дизайн. Помещенията ще бъдат оборудвани с необходимия стопански инвентар, който да помогне за улесняване на цялостния процес.
Третото помещение е разделено на още две помещения. Едното от тях ще бъде използвано за склад и за съхранение на стоките, а второто ще бъде тоалетна за персонала.


6.3 . Производствен процес


Описание на производствения процес
Разположението и видът на помещенията в производствения сектор отговарят на последователността на технологичния процес, като не се допуска пресичане пътя на чистото и нечистото бельо. Производственият процес започва с приемане, маркиране и сортиране на нечистото бельо. В следващ етап предстои изпиране и центрофугиране, сушене и гладене. Сортирането, складирането и предаването на чистото бельо се извършва в друго помещение.

Описание на използваната технология:


Обществената ни пералня ще бъде оборудвана с професионални средни и големи перални и сушилни машини, гладачни техника и малки монетарни перални и сушилни. Това ни дава възможност да подходим строго индивидуално към всеки клиент, спазвайки изискванията на РИОКОЗ. Чистото бельо се предава на клиента в опаковка, недопускаща допълнително замърсяване.
6.4 Амортизационен план
Таблица 5 : Амортизационен планАмортизируем актив

Амортизационна сума

Полезен срок на годност

Амортизационна норма

Годишна амортизационна квота

1

Перална машина – 9 кг. – електрическа

8 400

4

30%

2 520,00 лв.

2

Перална машина – 8 кг. – електрическа

3 580

4

30%

1 074,00 лв.

3

Сушилня – 9 кг. - електрическа

5 980

4

30%

1 794,00 лв.

4

Каландър

3 200

4

30%

960,00 лв.

5

Лек автомобил -

5 000

5

20%

1 000.00 лв.

Общо:

6348,00


6.5 Планиране на работното време
Служителите в ”СЪЛЗА” ЕООД ще работят 5 дни в седмицата (понеделник - петък) по 8 работни часа, както следва 08:00ч. до 17:00ч. с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.
7. План за работната сила и средствата за работна заплата
За функционирането на обекта ще бъдат назначени 3-ма души. Основните им задължения ще бъдат приемане, маркиране и сортиране на нечистото бельо, изпиране и центрофугиране, сушене и гладене, сортирането, складирането и предаването на чистото бельо
Функцията за воденето на счетоводството на фирмата през първите няколко години ще поема аз, тъй като смятам, че бих могла да се справя, понеже имам доста добри познания в областта. Също така смятам и да продължа да уча именно в тази сфера, което още един път би позволило доста уверено да водя счетоводството на собствената си фирма.
А относно превозването на мръсното и чистото пране, функцията на шофьор отново ще изпълнявам аз.. Така бих могла да спестя от разходите за наемане на допълнителен персонал.
С разрастването на дейността и реализирането на положителни финансови резултати през следващите няколко години, мога да създам нови работни места за горе посочените функции. Също така бих могла и да увели и числеността на основния персонал – перачки – гладачки.
Таблица 6 – план за работната силаНаименование на длъжността

Брой персонал

Вид договор

Брутна заплата (лв.)

Общо за месец (лв.)

Общо за година (лв.)

1

Собственик – управител

1

Трудов

1 000

1 000

12 000

2

Перачки – гладачки

3

Трудов

800

2 400

28 800

Общо:
40 800

8. Административно-управленска структура

8.1 Организиране на дейността


Фирмата ми съществува под правен статус ЕООД, като длъжностите собственик и управител ще бъдат изпълнявани от мен, включително управленските дейности планиране, организиране, ръководене и контрол. Въз основа на правния статус и малката численост на персонала организационно-управленската структура ще бъде линейна. Тя е представена чрез следната схема:


Управител
/ собственик /
Схема за управленската структурата на „Сълза“ ЕООД

Перачка – гладачка
/ собственик /

Счетоводител
/ собственик /

Перачка – гладачка
/ собственик /

Перачка – гладачка
/ собственик /


8.2 Управленски стил


За да бъде ефективно управлението е нужно да се избере най-подходящия управленски стил. Стилът, който аз съм избрала е демократичен, като предимство при него е, че има децентрализация на взимането на решения. При тяхното взимане се допитвам до персонала и въз основа на всички мнения се взима крайно решение.

8.3 Ефективност на комуникацията

За да има връзка управител – персонал е нужно да има добра комуникация между тях. Комуникирането с персонала ще извършвам всекидневно чрез директен контакт и вербална комуникация. При необходимост ще използвам и писмената комуникация.


9 .Финансов план

9.1 План за инвестиционните разходи и източници за финансиране


Тази подточка има за цел да покаже какви първоначални разходи ще извърша, за да реализирам своята бизнес идея. Всички разходи са представени чрез следващата таблица:
Таблица № 7- Инвестицинонни разходиВид инвестиционен разход

Сума (лв.)

1

Разходи за ремонт и наем на сградата

3 200 лв.

2

Разходи за оборудване и материали

29 554,20 лв

3

Разходи за регистрация на фирмата

120 лв .

4

Разходи за закупуване на счетоводен продукт и електронен подпис на фирмата

500 лв.

5

Разходи за въвеждане в експлоатация на обществената пералня и разрешения от общината

180 лв.

6

Разходи за застраховка на закупеното оборудване

200 лвСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница