Цифрова схемотехника в моето име Изготвено: Кристина Пишева 11бДата11.02.2024
Размер6.84 Kb.
#120285
Неозаглавена презентация (1)

Цифрова схемотехника в моето име

Изготвено: Кристина Пишева 11б

Кристина Пишева

К-Каноничен начин на записване на Булевата функция: 2 условни форми на разписване на логическите функции: производна канонична

  • свършена дизюнктивна нормална форма(СДНФ)
  • свършена конюнктивна нормална форма (СКНФ)

Кристина Пишева

Р- Резисторно диодна логика– Определение. Пример: някои от входовете му действат като се появяват на изхода с ниско ниво съобразено с веригите.

Кристина Пишева

И- Импулс рязко увеличение на амплитудата на I или U, което по своите продължителности е съизмерно с преходните процеси в електрически вериги. Импулсите се характеризират с амплитуда и продължителност, като могат да имат положителна и отрицателна полярност, да са нарастващи и спадащи.

Кристина Пишева

С- Сигнал: Предаване на информация, използване на комуникация.Той може да бъде звук, светлина, радиовълни, електрически импулси и др. форми на съобщения. Сигналите се използват в различни области като телекомуникациите, електроника, мобилни устройства и др.

Кристина Пишева

Т- Транзистор на Шотки- транзистор , между колектора и базата, на който има включен диод на Шотки

Кристина Пишева

И- Изключващо ИЛИ: при две различни нива на входа на изхода се получава единица


Х1 Х2 У
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
У=Х1+Х2

Кристина Пишева

Н- лог. елемент НЕ- на входа подаваме високо напрежение, то транзисторът ще се отпуши и ще влезе в режим на насищане


Х У
0 1
1 0
У=Х

Кристина Пишева

А- Амплитуда: Физична величина която характеризира периодичен процес и е равна на максималното отклонение от равновесното положение

Кристина Пишева

П- теорема на Поглъщане

А*(А+Б)=А

А*(А + Б)=А*Б


А + А * Б = А
А + А* Б = А + Б

Кристина Пишева

И- логически елемент И:

Y= X1*X2

Логическо умножение, конюнкция

На изхода, на който сигналът е равен на лог.1 само тогава, когато на всичките му входове има подаден лог.1, се нарича логически елемент И


Х2 Х1 У
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Кристина Пишева

Е– ECL елемент, Емитерно–свързани логически елементи. Емитерните повторители са необходими за съгласуване на входни и изходни нива, освен това те намаляват изходното съпротивление с цел повишаване на бързодействието и товароспособността. Техни недостатъци са висока разсейвана мощност на резисторите, необходимостта от двуполярно захранване, ниска шумоустойчивост, повишена чувствителност към краткотрайни шумове , голяма консумация

Кристина Пишева

В- Входна характеристика: входната характеристика показва зависимостта на входния ток от стойността на входното напрежение. гази характеристика има практическо значение при TTL схемите. При CMOS елементите, поради изключително малката стойност на входния ток, се приема, че те се управляват по напрежение.

Кристина Пишева

А- Аксиоми и теореми за една променливиСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница