archive/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
  П р о г р а м а по Икономикс
archive/docs
  Списък на техниката за доставка* по университетски научноизследователски проекти през 2012 Г
  Общоикономически факултет катедра “Икономикс”
archive/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
  Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
  Конкурс за учебната 2011/2012
  Катедра “международни отношения”
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
  Въпросник за конкурсен изпит за докторант по специалност световно стопанство и мио „международен бизнес
  П р о г р а м а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по специалност
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
  Общоикономически факултет
  Факултет "международна икономика и политика" катедра "международни икономически отношения и бизнес
  Програма за конкурсен изпит за докторанти по "Административно право и административен процес"
archive/docs
  Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс глава първа
archive/docs/doktoranti
  Програма за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по специалност
archive/docs
  Програма на годишната научна сесия на унсс /16. 12. 2011 г. Голяма конферентна зала/ 30-10. 00 Регистрация
archive/docs/doktoranti
  Общоикономически факултет катедра “интелектуална собственост”
  Програма за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по специалност
  Катедра “международни отношения”
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност Гражданско и семейно право Тема понятие и система на гражданското право а Предмет и система на гражданското право. Разграничаване от други клонове
  Катедра “статистика и иконометрия” п р о г р а м а
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност
directory archive docs  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница