archive/prezentations
  Прегледът на периодични издания, свързани с популяризирането на медицински знания, излизали във Варна след Освобождението и ни връщат към далечната 1884 г
archive/akreditacia_2005/katedri
  Данни катедра: Физика на полупроводниците
  Данни катедра: Радиофизика и електроника (рфе)
archives/2003-10
  Президентът учредява награда 'Джон Атанасов' за принос към информационното общество
archives/artbox/07-2014
  На вниманието на: Представителите на медии Галерия “Графит” – Варна с подкрепата на мтел
archive/magazine/doc
  Този формат на списанието е специален за скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
archives/artbox/11-2013
  Биография на силва бъчварова родена в гр. Пловдив
archive/magazine/doc
  Списание «божия любов» Издание специално посветено на скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
archive/akreditacia_2011/Danni_po_katedri
  Данни за Физически факултет, за периода 20. 07. 2006 01. 06. 2011 г
archive/prezentations
  Кристиана Димчева Емилия Милкова Предмет на настоящото съобщение са някои неизвестни в историческата литература
archive/akreditacia_2005/katedri
  Данни катедра: Ядрена техника и ядрена енергетика (ятяе)
archive/images/stories/docs
  Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
archive/akreditacia_2005/katedri
  1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
  Данни катедра: Обща физика
archive/prezentations
  Технологии vs. Библиотекари
KP
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
files/news/archive/2009/12/files
  Christmas tournament „Moto-Pfohe and friends” 14-19 December 2009 First stage – 24 teams /8 groups х 3 teams/ 14 December 2009 /Monday
docs/Konspekti2008
  Системна (кибернетична) теория на управлението
KP
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
journal/Archive/2011/1/Za Pechat
  Измерване на характеристиките на случайни процеси част 1: измерване на математичното очакване, дисперсията, функцията и плътността на разпределението
archive/prezentations
  Организирането на читателя” – за читателския кръг и читателската общност Кристиана Димчева рб “Пенчо Славейков” Варна „Организирането на читателя – за читателския кръг и читателската общност”
archive/akreditacia_2005/katedri
  1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
devedu/resources
  Спин (синдром на придобитата имунна недостатъчност)
olymp/sss/resource/archive/word
  Ангина пекторис /стенокардия, гръдна жаба
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 11. 03. 2015г.; Начало 13: 30 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
en/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
archive/akreditacia_2005/katedri
  1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
  Метеорология и геофизика
archive/sysadmin_doc
  Д е к л а р а ц и я долуподписаният/ата
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
iaa2009/documents
  Индекс изцяло нова стилна и многофункционална гама на ford c-max
files/news/archive/2009/05/files
  Благотворителността се разгръща във време на криза 29 644 лева събра традиционното модното ревю «Пролет в Мото-Пфое 2009»
files/Archive_stari
  Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2010/2011 Седмица
archive/magazine/doc
  Брой 56 на списание Божия любов в word обработи за незрящи читатели удобен за екранен четец
docs/marketing
  Катедра “маркетинг и стратегическо планиране”
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
journal/Archive/2012/6/3/dokladi
  Volcanic phenomena and economic impact to atm
vsichki/archive
  Програма на сиц, съгласувана със Седма рамкова програма на ес (2007 2013 г.), обхваща следните области
journal/Archive/2010/8-9
  4 the opportunities for improving the efficiency of the spark ignition engines
archive/images/stories/docs
  На оперативна програма "административен капацитет" за 2007 2015 г. Съдържание І. Въведение 4 ІІ. Система за оценка на опак 5 Определение за оценка 5 Цели на оценката 5 Видове оценки 5
  Резюме на проект с рег. № К09-15-5/30. 04. 2009 г и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
vsichki/archive
  Програма „За жените в науката стартира на 1 октомври 2014 г
KA
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
pub/Windows/POS/CASH_SOFTWARE/ARCHIVE/OBSOLETE/CASH_MANAGER_1.5/DOCUMENTATION
  Преди всичко 4 Предназначение и възможности 6
journal/Archive/2012/6/3/dokladi
  Study and analysis of safety of man-machine systems for traffic management in railway transport
docs/Konspekti2008
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18
en/docs/doktoranti
  Съвременни тенденции в управлението на проекти
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
vsichki/archive
  Кой ще бъде българското лице на науката за 2013г.? За 7-ма поредна година конкурсът „Лаборатория за слава FameLab”
docs/Konspekti2008
  София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
archive/images/stories/docs
  Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
en/docs/doktoranti
  Конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
archive/akreditacia_2005/katedri
  Данни катедра: Лаборатория по лазерна техника (ллт)
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
archive/it2017/schedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 09. 03. 2017г.; Начало 13: 00 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
fs/archive/FS-15-11-2016
  Доклад самооценка на Физически факултет при
en/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
docs/Konspekti2008
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
downloads
  Първи pr фестивал в българия 2006
archive/instrukcii/Usl_Znaci_ETK
  Пояснения за употребата и изчертаването на условните знаци
devedu/resources
  Жените в политиката: за и против квотния принцип
docs/Konspekti2008
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
devedu/resources
  Спад на детската смъртност с 60% за 40 години
journal/Archive/2012/6/2/dokladi
  Investigation of the influence of reliability of load lifting cranes on their exploitation
en/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
journal/Archive/2010/4-5
  Vii international congress
files/news/archive/2009/03/files
  Moto-pfo jaguar – най-надеждните и сигурни автомобили в света
archive/akreditacia_2005/katedri
  Данни катедра: квантова електроника (КЕ)
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  Група А, Направление: Интернет приложения
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
archive/images/stories/docs
  Проектно предложение Наименование на проекта
  1. 6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
docs/os/r/Archive/2006
  Препис – извлечение
archive
  Съобщение по проект „Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново
archived-site/images/custom
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №1 от 16 април 2007 г
annual/archive/97/abstr
  Валери Голев, Деница Кирилова
archived-site/images/custom
  Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
en/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология"
uploads/contest/archive
  Олимпийски спортове неолимпийски спортове
files/Archive_stari
  Седмична програма (20010-2011) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Доц д-р Стефан Сивков, дм Кредит: 7 Седмица
devedu/resources
  По данни на Световната здравна организация (сзо), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб
archives
  Отдел наука и изследователска дейност Анатомия на Държавна сигурност, история, структура и методи
archive/images/stories/docs
  Резюме на проект №07-23-171
upb/archive
  Представяне на книгата на акад. Александър петров „физика на живата материя“
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
archive/it2017/schedule
  График за защита на проектите, допуснати до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии (V vііі клас) област Враца, 2016 2017 учебна година 11. 03. 2017 г., зала 201, пмг „Акад. Иван Ценов Направление: Уеб сайт

  Информационен бюлетин
archive/akreditacia_2005/katedri
  1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
images/bg
  Информа здравеопазване оригинални статии
fs/archive/FS-20-09-2016
  Доклад самооценка за програмна акредитация
archive/images/stories/docs
  Програма "Административен капацитет"
archives/artbox/02-2014
  Международен женски ден
students/archive/mag
  Физически факултет
archive/it2017/schedule
  Уеб сайт, Мултимедия, Приложни програми и Интернет приложения областен кръг на олимпиадата по ит, 10. 03. 2017 год. Комисия: Кабинет: 214 на пмпг монтана
docs/authors/archive
  Шипченски проход
raw/uploads/strategy
  Съдържание І. Увод 5 ІІ. Анализ на икономическото и социалното състояние на общинат
Pages/Archives/2013/image/Aleksantar Batenberg
  Уважаема госпожо Фандъкова, Уважаеми народни представители
archive/os-2003
  Отчет на деканското ръководство на физически факултет за мандата му 1999-2003 г. Уважаеми Колеги
files/archive
  Роден съм в град Пашмакли (Смолян). Произхождам от рода Харбалийци, който води началото си от с. Левочево
upb/archive
  Съюз на физиците в българия министерство на образованието и науката
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  График за защита на проектите допуснати до участие в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии, област Габрово която ще се проведе на 12. 03. 2015 г. № Проект
olymp/sss/resource/archive/word/themes
  Защитна осъществява защитата на организма от вредни вещества и микроорганизми
devedu/resources
  Поколение без хив: Елиминиране на предаването на хив от майка на дете до 2015 г

  Войната на сащ срещу Виетнам
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
files/archive
  Регионална библиотека "Н. Вранчев"- смолян
docs/os/r/Archive/2006
  Докладна записка от Златко Живков-Кмет на Община Монтана, относно именуване на улици в Монтана. Решение
wp-content/archive
  Проект " прогнози и перспективи за развитие на българското образование"
archive/magazine/doc
  Списание «божия любов» Издание специално посветено на скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
olymp/sss/resource/archive/word/themes
  Имунна защита на организма
za_septemvri1923
  Г. димитров в. Коларов в. Червенков за септемврийското въстание
upb/archive/dir
  42 национална конференция по въпросите на обучението по физика „световни образователни стандарти
nid
  Университетски проекти за научни изследвания 2010 Г
devedu/resources
  Конкурс "Можем да победим бедността"
archives/artbox/10-2015
  Хитовата постановка „методът грьонхолм" от жорди галсеран с премиера на 3 ноември в театър „сълза и смях" открита сцена
archives
  Учебна 2009/2010 г. VІІІ клас
archive/07/data/files
  Пловдив с 120 арт събития в Нощта на музеите и галериите На 28 септември 2007
raw/uploads/obste.pora4ki
  Осведомяване съобщение по
wiki/images/archive/a/a8
  Националноосвободителното движение до 1876 г може да се определи най-точно с една дума стихийно
wiki/images/archive/a/ac
  Операционна система®
archived-site/images/custom
  Прострийм груп еоод
  Безплатен софтуер за изчисление на продънване на безгредови конструкции
olymp/sss/resource/archive/word/themes
  Сърце и кръвоносни съдове
archive/08/data/files/press/bg
  Програмата на музеите и галериите
files/Archive_stari
  Програма на лекциите и упражненията по анатомия и хистология
docs/authors/archive
  Доц д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева
wiki/images/archive/d/d0
  Джейсън Стейтъм

  Съобщение на специалната комисия по установяванe и разследване обстоятелствата, при които
annual/archive/97/abstr
  Цветан Георгиев, Орлин Станчев, Петко Недялков. Декомпозиции на фотометричните профили на 119 спирални галактики, видими „на ребро”
archived-site/images/custom
  Делчев и Син – дид еоод изключителен представител на фирми Badger Meter Inc., Uwt; Systec; Binder за България
devedu/resources
  Опазване на биологичното разнообразие в българия национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие
archive/images/stories/docs
  Програма "Административен капацитет"
archive/magazine/doc
  Списание «божия любов» Списание за Божиите чудеса днес
  Този формат на списанието е специален за скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
uploads/news/archive1
  И е координатор на националната програма
archived-site/images/custom/File/Plovdiv
  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
archived-site/images/custom
  Програма : 1-ви ден : 04. 10. 2015г. Тръгване от Смолян в 10. 00 ч. Нощен преход. 2-ри ден : 05. 10. 2015г
devedu/resources
  Петнадесета специална закрила на някои категории работници и служители раздел II
archived-site/images/custom/File/Yambol
  Покана за национален пътуващ семинар “оценката на съответствието – основа за качеството на продуктите”
olymp/sss/resource/archive/word
  Сърдечно-съдова система
archived-site/images/custom/File/Stara Zagora
  График за провеждане на годишните отчетно-изборни събрания на професионалните секции към рк на киип стара Загора „ксс” – 30. 01. 2016г. (събота) от 17,00ч. – хотел „Железник”
archive/magazine/doc
  Този формат на списанието е изработен за скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
archive/akreditacia_2005/forms
  Критерии за Институционална акредитация на висше училище (ВУ)
docs
  Класиране на проекти, кандидатствали за финансиране от фонд “нид на унсс” /конкурс-2010 г., първа сесия
archives/artbox/12-2012
  18 декември (вторник) от 20. 00 ч в Червена зала на: Осталгия
cms/folders/Archives_articles
  Презентация за проекта и неговите постижения на 10 март, Деня на биоземеделието в рамките на Конференция за биологичното земеделие
journal/Archive/2010/6
  Transient characteristics of squirrel cage induction motor
devedu/resources
  V. мерки и подходи за постигане на целите VI. Дейности и финансова рамка VII. Организация на изпълнението на плана
archive/agapi
  Агапи интернет бюлетин на списание Божия любов, №1 / Март 2012 г
Pages/Archives/2013/image/97g-NVIM-02
  Уважаеми г-н вицепремиер, уважаеми г-да министри
archived-site/images/custom/File
  За периода 2013-2014 г. Уважаеми колеги, Изтеклият период от времето на последното годишно събрание на нпс „еаст
archives/photo
  Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Български пощи еад софия
archive/akreditacia_2011/Dopalnitelna_informacija
  И н ф о р м а ц и я от Физически факултет
media/upload/new/files
  Изпълнителен Комитет
archive/07/data/files
  Награди и промоции в Нощта на галериите и музеите Пловдив 2007 Няколко атрактивни награди и промоции очакват посетителите на „Нощта на галериите и музеите”
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
annual/archive/97/abstr
  Влияние на размерите на ледените частици върху заряда, отделен при неиндуктивно наелектризиране
archive/it2018/schedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 09. 03. 2018г.; Начало 13: 30 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
archive/10/data/kfm/NIGHT 2011 - upload
  Нощ на музеите и галериите – пловдив 2011 17 септември
archive/magazine/doc
  Списание «божия любов» Издание специално посветено на скъпоценните, незрящи българи мъже и жени
upb/archive/dir
  26 септември (петък) българска академия на науките
devedu/resources
  Цели за новото хилядолетие на развитие
archived-site/images/custom
  Национален комитет по осветление в българия
wiki/images/archive/b/b3
  Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или просто Левски – едни от многото
media/upload/new/files
  Примерен образец договор за заплащане на компенсация за обучение
devedu/resources
  Косово ще се бори с детската смъртност
archived-site/images/custom/File/Plovdiv
  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)
archive/magazine/doc
  Списание «божия любов» Списание за Божиите чудеса днес
archived-site/images/custom/File/Plovdiv
  До: До колегите от секция еаст в киип пловдив Относно
vsichki/archive
  Лекциите ще бъдат изнесени във Физическия факултет на су "Климент Охридски"
devedu/resources
  О б щ и н а п л е в е н структура и съдържание а. Въведение 4 стр
archives
  Национална финансово стопанска гимназия 2009 / 2010 учебна година Списък на приетите ученици
archive/it2018/schedule
  Република българия министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието – Разград
archive/magazine/doc
  Брой 56 на списание Божия любов в word обработи за незрящи читатели удобен за екранен четец
docs
  Конкурс за красота "Мис унсс 2005", проведен в университета през май 2005 г., по случай 85-годишнината на унсс
olymp/sss/resource/archive/word
  Тест по Биология Сърдечно-съдова система
annual/archive/97/abstr
  Топлинни явления и процеси
archived-site/images/custom/File/Plovdiv
  Курс за работа с програмeн продукт tower 7 professional
archived-site/images/custom
  За периода 20011-2012 г и определяне на приоритетните задачи в дейността на „еаст
archive/akreditacia_2011/Danni_DEKANAT
  3 1 Учебни лаборатории
cms/folders/Archives_articles
  Най-новата и най-подробна досега туристическа карта за Източните Родопи
archive/agapi
  Агапи интернет бюлетин на списание Божия любов, №1 / Март 2012 г
devedu/resources
  Най-високите нива на детската смъртност в ес са в България и Румъния
archived-site/images/custom/File/Plovdiv
  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране р е г и о н а л н а к о л е г и я п л о в д и в
archived-site/images/custom
  Икономическа делегация с германски фирми от федерална провинция Саарланд
archive/porachki/43
  Днес год в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас
archive/it2018/schedule
  График за защита на проектите, допуснати до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии (V vііі клас) област Враца, 2017 2018 учебна година 10. 03. 2018 г., Ппмг „Акад. Иван Ценов Направление: Уеб сайт
documents/translations/bg
  Голям архитект, малък архитект
upb/archive
  И н ф о р м а ц и я от отговорната комисия за провеждане на 41-вата национална конференция по въпроси на обучението по физика
nid
  Завършени университетски проекти за научни изследвания 2010 Г
  Университетски проекти за научни изследвания 2011 Г
  Университетски проекти за научни изследвания 2008 Г
KM
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
devedu/resources
  Три са основните причини, за да полагаме усилия за устойчивост
olymp/sss/resource/archive/word/themes
  Вътрешна течна среда на организма
archived-site/images/custom/File
  Мартина Мартин Георгиева, ученичка 10 клас, Природо-математическа гимазия „Акад. Иван Гюзелев, гр. Габрово презентация
archive/uploaded
  З а п о в е д №рд-09- 128/ 15. 03. 2016г
devedu/resources
  Великобритания ще даде 42 милиона презерватива на Южна Африка в отговор на молба за още 1 милиард презерватива като част от кампания за превенция на хив преди началото на Световната купа, ще обяви правителството днес
media/upload/new/files
  Семинар на съдиите от професионалния футбол сезон 2010/2011 г
archived-site/images/custom
  Ot-inj-Botev-Vel-Turnovo-inj-Kordov
docs/Konspekti2008
  Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"
olymp/sss/resource/archive/word
  Тест по Биология
archive/uploaded
  До средствата за масово
archived-site/images/custom
  Кандидатура за председател на нпс на ксс и неин представител в управителния съвет на киип
images/bg
  Инфра скенера при диагностицирането на вътречерепни увреждания при деца с травматични мозъчни наранявания
archive/images/stories/docs
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на държавната администрация и административната реформа в ъ т р е ш н и д е т а й л н и п р а в и л а за работа на оценителните комисии по Оперативна програма
  Резюме на проект №07-23-141
devedu/resources
  Има ли в България паразитни болести?
articles
  По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие” проучване между връстници
archive/uploaded
  Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програмата
archive/images/stories/docs
  1 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
archive/akreditacia_2005/forms
  Данни студент (докторант): 2) Списък на публикации (чужбина)
  1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
devedu/resources
  Програма за регионално развитие на Румъния за 2007-2013г
archive/images/stories/docs
  Документация за участие в процедура по договаряне с предмет: Техническо обезпечаване на конференция, пресконференции и обучения по проект „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката
nid
  Университетски проекти за научни прояви 2005 Г
devedu/resources
  Институции от групата на Световната Банка
files/Archive_stari
  Програма по Анатомия, хистология и ембриология, летен семестър 2010/11 г. І фармацевтичен курс
olymp/sss/resource/archive/word/themes
  Здравни познания и хигиена на сърдечно съдовата система
vsichki/archive/EDE
  Програма 24 -25 октомври 2013 г. Науката в подкрепа на иновациите в икономиката
regional_policy/archive/policy/reporting/doc
  Доклад за напредъка, за да гарантира успешното използване на инвестициите. В какво се състои проблемът? Докладът за текущите програми за финансиране, основан на
directory archive  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница