bg/docs/plans/PORN
  Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно чл. 146а от Закона за водите
docs/plans/purb1621/PrR1
  Информационна карта (паспорт) на речен тип алпийски реки
  Приложение №2 а. Паспорти на типовете „езера” в збр за бу l1: Алпийски глациални езера
docs/plans/PORN
  Приложение №1. Минали наводнения в збр за бу речен басейн струма
docs/plans/PORN/09_10_13
  Обяснителна записка за определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление
docs/plans/purb1621/PrR2
  Закон за биологичното разнообразие зв закон за водите
  Приложение №2 г. Земеползване във водосборната площ на повърхностните водни тела
prep/plans/51
  Машиностроене и уредостроене
docs/plans/PORN/porn2012
  Закон за водите и Методика за оценка на риска от наводнения Съдържание
docs/plans
  Програми от мерки за достигане на добро състояние на водите в Западнобеломорския речен басейн
  Основни направления за решаване на проблемите свързани с водите в Западнобеломорски район
  Основни направления за решаване на проблемите на водите в Западнобеломорския речен басейн
docs/plans/purb1621/PrR5
  Приложение №. 1 г Бъдещи инвестиционни мерки от ПоМ на пурн 2016-2021, които биха могли да доведат до физични модификации
  Приложение №5 д. Потенциални бъдещи инфраструктурни проекти, които биха могли да доведат до физични модификации
docs/plans/PORN/porn2012
  Приложение №1. Минали наводнения в збр за бу речен басейн струма
docs/plans/PORN/09_10_13
  Обяснителна записка за определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление
upload/plans
  План за работа на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
docs/plans/PORN
  Предварителна оценка на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно чл. 146а от Закона за водите
docs/plans/PORN/porn2012
  Приложение №1. Минали наводнения в збр за бу речен басейн струма
docs/plans/PORN
  Приложение №1. Минали наводнения в збр за бу речен басейн струма
directory docs plans  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница