Приложение №. 1 г Бъдещи инвестиционни мерки от ПоМ на пурн 2016-2021, които биха могли да доведат до физични модификацииДата01.05.2018
Размер68.97 Kb.
Приложение №. 5.1.2.г

Бъдещи инвестиционни мерки от ПоМ на ПУРН 2016-2021 , които биха могли да доведат до физични модификации:

Изграждане на земно-насипни диги и извършване на нови корекции с цел предотвратяване на риска от наводнения за урбанизирани територии на следните населени места: с. Струмяни, с. Микрево, гр. Сандански

  1. Кратко описание на мерките

Мерките предвиждат укрепване и стабилизиране на коритата на река Струма и река Санданска Бистрица в 2 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В обхвата на РЗПРН BG4_APSFR_ST_02 р. Струма и притоци при с. Струмяни и с. Микрево, предвидените дейности включват изграждане на диги чрез насипване на едра скална и земна маса по ниските участъци по левия бряг на р. Струма при с. Микрево (след моста Микрево-Струмяни), което ще доведе до физична модификация на речните брегове и речното дъно. Реализацията на мерките засяга повърхностно водно тяло с код BG4SТ500Р063 - р. Струма от вливането на река Белишка (Шашка) до вливането на р. Санданска Бистрица .

Засегнатият участък е с обща дължина 2 км и височина 1 м, който ще бъде добавен към вече съществуващ коригиран участък от 13 км. Таблица 5.1.3.а представя заложената мярка в ПоМ на ПУРН, засягаща цитираните по горе защитни съоръжения за водното тяло р. Струма от вливането на река Белишка (Шашка) до вливането на р. Санданска Бистрица.

Таблица №5.1.3.а : Извадка от ПоМ на ПУРН 2016-2021 за ВТ с код BG4SТ500Р063

Каталожен №

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Параметри
Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево изпълнение

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална и земна маса по ниските участъци по левия бряг на р. Струма при с. Микрево (след моста Микрево-Струмяни)

Дължина 2000 м, височина 1 м
Завършени етапи от изграждането на съоръжението

Осигурена защита на критичната инфраструктура и бизнеса в района

В РЗПРН BG4_APSFR_ST_01 р.Санданска Бистрица при гр. Сандански освен изграждането на земно-насипни диги се предвижда и извършване на нови корекции. Мерките засягат повърхностно водно тяло с код BG4ST500Р068 р. Санданска Бистрица от кота 590м. с притока си р. Бобов дол до вливането и в р. Струма.

Изграждането на дигите в комбинация с биологично укрепване и предвидените корекциите са част от заложените в ПоМ на ПУРН мерки, планирани в различни участъци на река Санданска Бистрица, идентифицирани в таблица №5.1.3.б.Таблица №5.1.3.б : Извадка от ПоМ на ПУРН 2016-2021 за ВТ с код BG4SТ500Р068

Каталожен №

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Параметри

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на нова дига (едри скални материали) в комбинация с биологично укрепване

Дължина на участъка: 4 800 м
Височина: 2 м
Ширина: 2 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на прегради, чрез насипване на едра скална и земна маса в кв. "Зора", след края на защитната бетонна стена при ул. Тодор Каблешков (участък на левия бряг с дължина 300 м и участък на десния бряг с дължина 150 м, височина на насипите до 1 м)

Обща дължина на участъците: 450 м
Височина: 1 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на земно-насипна дига в комбинация с биологично укрепване

Дължина: 150 м
Височина: 2 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална и земна маса по левия бряг на р. Санданска Бистрица - дължина 150 м и височина 1 м.

Дължина: 150 м
Височина: 1 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.Санданска Бистрица в комбинация с биологично укрепване при индустриалните обекти преди и след моста на гл. път Е-79 (два участъка по 150 м дължина и височина 2 м)

Обща дължина на участъците: 300 м
Височина: 2 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална и земна маса по десния бряг на р. Санданска Бистрица при индустриалните обекти преди и след моста на гл. път Е-79 (два участъка с дължина 150 м и 300 м и височина 1 м)

Обща дължина на участъците: 450 м
Височина: 1 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на земно-насипна дига по десния бряг на р.Санданска Бистрица в комбинация с биологично укрепване

Дължина: 150 м
Височина: 2 м

PRE53-PRO38-REAC126

М24

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална и земна маса по десния бряг

Дължина: 150 м
Височина: 1 мКаталожен №

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Параметри

PRE49-PRO34-REAC121

М24

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нова защитна стена по левия бряг на на р. Санданска Бистрица при хотелите "Едия" и "Пирин"

Височина: 2 м
Ширина; 0,5 м
Дължина: 800 м

PRE49-PRO34-REAC121

М24

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нова защитна стена по левия бряг на на р. Санданска Бистрица на входа на къмпинг "Горски кът - 4-ти километър"

Височина: 1 м
Ширина; 0,5 м
Дължина: 50 м

PRE49-PRO34-REAC121

М24

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нова защитна стена (габиони) по левия бряг на на р. Санданска Бистрица при къмпинг "Горски кът - 4-ти километър".

Дължина на участъка: 800 м

Засегнатият участък от дигите ще е с обща дължина 6,6 км като височината на дигите варира между 1 м и 2 м. Новообразуваните прегради от планираните корекции засягат около 1,7 км, като съществува и стар коригиран участък от 1,7 км. Параметрите на бъдещите съоръжения са представени по-подробно в таблицата по-горе.


  1. Представяне на полезните цели, за които допринася новата модификация/дейност

Изграждането на защитни съоръжения е важен елемент в борбата с наводнения, като осигурява защитата на живота и здравето на населението в района както и на критичната инфраструктура и бизнеса.
Укрепването и стабилизиране на коритото на река Струма при с. Струмяни и с. Микрево и на река Санданска Бистрица за постигане на защита от наводнения означава, че би могло да има противоречие с постигане целите на РДВ. Въпреки това широките ползи за живота и здравето на населението, инфраструктурата и индустрията в района са безусловни.


  1. Какво е въздействието на новата модификация/дейност върху състоянието на водното тяло

За целите на ПУРБ 2016-2021 водното тяло BG4ST500Р063 р. Струма от вливането на река Белишка (Шашка) до вливането на р. Санданска Бистрица е оценено в умерен потенциал, а водното тяло BG4ST500Р068 р.Санданска Бистрица от кота 590м. с притока си р. Бобов дол до вливането и в р. Струма в много лош потенциал. Предвидените дейности по мерките от ПУРН е възможно да възпрепятстват постигането на добър екологичен потенциал (ДЕП), в частност ДЕП на БЕК, поради значителното морфологично изменение на естественото състояние на речното корито и брегове.
Каталог: docs -> plans -> purb1621 -> PrR5
purb1621 -> Приложение №2 а. Паспорти на типовете „езера” в збр за бу l1: Алпийски глациални езера
purb1621 -> Закон за биологичното разнообразие зв закон за водите
purb1621 -> Приложение №2 г. Земеползване във водосборната площ на повърхностните водни тела
plans -> Закон за водите и Методика за оценка на риска от наводнения Съдържание
PrR5 -> Приложение №5 д. Потенциални бъдещи инфраструктурни проекти, които биха могли да доведат до физични модификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница